Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku

Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přihlášky ke studiu je možné poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy (do 15.3. 2014) v úředních hodinách od 7:30 do 15:00.

Pro školním rok 2014-2015 bude přijímáno 120 uchazečů (4 třídy) na obor Gymnázium – kód 79-41-K/41 (podle školního vzdělávacího programu všeobecné gymnázium s posílenou výukou cizích jazyků).


(Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o rozšířenou výuku německého jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.)

Termín podání přihlášek: 15. 3. 2014 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS).
Přijímací zkoušky se konají v úterý 22. dubna 2014 a ve středu 23. dubna 2014.

Více informací o podobě, obsahu, náročnosti testu je možné získat na www.scio.cz.© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup