Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku

Statistika příjímacího řízení na školní rok 2015/16

Ke dni 4.3.2015 bylo přijato celkem 152 přihlášek. Kritéria pro přijetí bez přijímacích zkoušek splňuje 32 uchazečů.

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Pro školním rok 2015/2016 bude přijímáno 120 uchazečů (4 třídy) na obor Gymnázium – kód 79-41-K/41 (podle školního vzdělávacího programu všeobecné gymnázium s posílenou výukou cizích jazyků).


(Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o rozšířenou výuku německého jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.)


Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 se neúčastní pilotního programu státních přijímacích zkoušek. Naše škola využije opět přijímací testy Scio a uskuteční přijímací zkoušky v následujících termínech:

Termín podání přihlášek - 15. 3. 2015 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS)
1. řádný termín - středa 22. 4. 2015
2. řádný termín - čtvrtek 23. 4. 2015

Více informací o podobě, obsahu, náročnosti testu je možné získat na www.scio.cz.

Přihlášky ke studiu je možné poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy (do 15. 3. 2015) v úředních hodinách od 7:30 do 15:00.

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup