Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Pro školním rok 2015/2016 bude přijímáno 120 uchazečů (4 třídy) na obor Gymnázium – kód 79-41-K/41 (podle školního vzdělávacího programu všeobecné gymnázium s posílenou výukou cizích jazyků). ¨

 
  • třídy s posílenou výukou angličtiny – 90 uchazečů
  • třída s posílenou výukou francouzštiny (tzv. evropská třída) – 15 uchazečů
  • třída s posílenou výukou němčiny – 15 uchazečů

(Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o rozšířenou výuku německého jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.)


Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 se neúčastní pilotního programu státních přijímacích zkoušek. Naše škola využije opět přijímací testy Scio a uskuteční přijímací zkoušky v následujících termínech:

Termín podání přihlášek - 15. 3. 2015 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS)
1. řádný termín - středa 22. 4. 2015
2. řádný termín - čtvrtek 23. 4. 2015

Více informací o podobě, obsahu, náročnosti testu je možné získat na www.scio.cz.

Přihlášky ke studiu je možné poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy (do 15. 3. 2015) v úředních hodinách od 7:30 do 15:00.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup