Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


125 let gymnázia Smíchov

Oslavy 125. výročí založení Gymnázia Na Zatlance

Jakožto noví profesoři gymnázia pro tento rok jsme již od začátku září byli postupně zasvěcováni do probíhajících příprav, které, zdálo se, už finišovaly. Jak už to ale v takových případech bývá, přípravné práce končí vždy až poslední minutu před zahájením samotné akce. Celá škola se na své výročí totiž připravovala už od minulého školního roku, a tak jsme o některých detailech příliš nevěděli a ani o zamýšlené finální podobě jsme předem vlastně neměli konkrétnější představu. Oslavy jsme si tak mohli nakonec užít i trošku z druhé strany – jako návštěvníci – a o svém gymnáziu se mnoho zajímavého dozvědět.

Ačkoliv byly hlavní události oslav plánovány až na pátek 17. října, ve znamení oslav byl vlastně celý říjen. První a velmi vydařenou akcí, alespoň z našeho pohledu, byl studentský projekt o Praze 5, jenž probíhal už 8. října. Jednotlivé třídy připravovaly výstavy a prezentace o historii, památkách, současnosti a různých zajímavostech pátého obvodu a především Smíchova. Našimi hosty byli i představitelé Městské části Praha 5, kteří se studenty živě diskutovali. Program oslav pokračoval příští týden, 14. října, kdy byl uspořádán koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle, na kterém kromě našich současných studentů (Mahuleny Vodárkové, Radka Chalupského, Davida Wistera, Davida Macha a Kristýny Kyselové) vystoupil i náš absolvent Jiří Beneš a paní profesorka hudební výchovy Jana Petříková. Hned následujícího odpoledne se konalo studentské autorské čtení, v jehož rámci jsme byli svědky prezentace až nečekaně kvalitních literárních textů našich studentů. Kromě vysoké úrovně a nevšednosti předčítaných děl přispěla k zajímavosti celé akce i trošku náhoda – představované texty jednotlivých začínajících autorů se od sebe dost výrazně lišily svým tematickým a žánrovým zaměřením, a účastníci tak byli svědky pestré kolekce textů. Slyšet jsme tedy mohli kromě poezie i dvě naprosto odlišné prózy. Snad na příští autorské čtení dorazí i více studentů – diváků, tvorba jejich spolužáků si pozornost jistě zaslouží.

Čtvrtek 16. října byl ve znamení slavnostního školního dopoledne, během kterého se studenti mohli účastnit různých soutěží, sportovních klání či promítání. Den byl hromadně zahájen v sousedním cirkuse Bernes, jehož majitel pan Berousek byl tak laskav, že gymnáziu své prostory zdarma propůjčil. A nejen to, umožnil i slavnostní příjezd paní ředitelky na velbloudu a předvedl nám drezúru ušlechtilých koní. Za jeho vstřícnost a ochotu mu patří veliký dík.

Největší pozornost ale přitahovaly besedy se slavnými absolventy našeho gymnázia. Z řady známých osobností, které jednou bývaly studenty gymnázia Na Zatlance, se přišli podělit se svými vzpomínkami na Zatlanku čtyři z nich: Jakub Železný, Vladimír Čech, Václav Malý a Jan Švejnar. Oficiální oslavy výročí školy připadly na následující den – pátek 17. října. Stovky absolventů, bývalých profesorů a dalších přátel gymnázia využily dne otevřených dveří k prohlídce školy. Ta byla samozřejmě náležitě vyzdobena, na chodbách byly vystaveny prezentace ze školního projektu o Praze 5, na jiných místech byly k prohlédnutí historické fotografie či dobové dokumenty školy a nechybělo ani několik prodejních stánků s drobnými upomínkovými předměty (mj. pohlednicemi, záložkami a výročními tričky) a také velmi žádaným výročním almanachem. Jednotlivé třídy byly věnovány ročníkům absolventů, a sloužily tak k jejich setkávání, stejně tak ke shledáním s bývalými profesory. S organizací celého dne také vydatně pomáhali současní studenti gymnázia, bez jejichž pomoci by asi den otevřených dveří nebylo možné realizovat. Kromě prohlídky školy byl součástí oslav i pietní akt položení květin u pamětní desky obětí druhé světové války z řad smíchovského gymnázia a také společné vzpomínání a promítání historických fotografií s komentářem profesora gymnázia Radka Aubrechta. V odpoledních hodinách probíhal den otevřených dveří i paralelně v původní budově smíchovského gymnázia v Drtinově ulici.

Čestní hosté, bývalí absolventi a minulí i současní profesoři se sešli na slavnostním večeru v Národním domě na Smíchově, který moderoval Jakub Železný. Slavnostní projev přednesl absolvent našeho gymnázia, současný primátor hlavního města Prahy, Pavel Bém, paní náměstkyně Marie Kousalíková, paní ředitelka Jitka Kmentová, krátce pohovořil i starosta MČ Praha 5 Milan Jančík. Následovalo rozlučkové vystoupení pěveckého sboru odcházející paní profesorky Kamily Zogatové a volná zábava, sloužící především k setkávání se bývalých absolventů mezi sebou a také s jejich profesory. Oslavy jsou úspěšně za námi, zakončením celého programu bylo divadelní představení školního dramatického souboru v divadle Na Prádle ve čtvrtek 13. listopadu. V první části jsme mohli vidět Náměstíčko od Carla Goldoniho, ve druhé části vystoupily naše absolventky Petra Babčaníková a Bára Koutská ve hře Petra a Bára na motivy Edwarda Albeeho.

Myslíme, že všechny akce pořádané ke 125. výročí založení našeho gymnázia se vydařily a důstojně naši školu reprezentovaly.

Jan Hazlbauer
Jana Juříková

Poděkování sponzorům

Gymnázium Na Zatlance upřímně děkuje všem institucím, podnikům, absolventům a rodičům našich žáků, kteří svými finančními dary pomohli zajistit uspořádání oslav 125. výročí založení naší školy.

02. 01. 2009

Fotografie z výročních oslav gymnázia

Cirkus, soutěže, besedy, den otevřených dveří, koncert v Kostele Na Prádle, slavnostní večer v ND Smíchově a další zdokumentované akce oslav naleznete v rubrice Akce 2008/2009.

akce 2008/2009 »

 

06. 11. 2008

Pozvánka do Divadla na Prádle

Na závěr oslav 125. výročí založení 1. smíchovského gymnázia vás zveme ve čtvrtek 13. listopadu od 19:00 do Divadla Na Prádle na představení školního divadelního souboru. Program: Carlo Goldoni: Náměstíčko a Edward Albee: Petra a Bára.

 

06. 11. 2008

Almanach 125 let smíchovského gymnázia

K 125. výročí založení školy byl vydán jubilejní almanach. Najdete v něm informace o životě gymnázia v minulosti i v současnosti, dobové fotografie, vzpomínky absolventů a seznamy studentů a učitelů, rovněž připomínku významných absolventů i učitelů. Můžete si jej zakoupit za 150 Kč v kanceláři školy, na třídních schůzkách 12. listopadu 2008 a na maturitním plese 4. prosince 2008.

 

07. 10. 2008

PRVNÍ SMÍCHOVSKÉ GYMNÁZIUM SLAVÍ 125. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ!

Zveme Vás všechny na oslavy 125. výročí založení Gymnázia Na Zatlance, které se konají v pátek 17. října 2008. Stáhněte si další informace:

Pozor, změna! Vstupenky si můžete koupit vždy v pondělí a ve středu od devíti do dvanácti hodin dopoledne před kanceláří školy ve druhém patře. Zbylé vstupenky budeme prodávat ve škole v úterý 14. a čtvrtek 16. října od 9:00 do 12:00 hodin, v pátek 17. října při dni otevřených dveří od 10:00 do 17:00 a v Národním domě před zahájením slavnostního shromáždění od 17:30. Rezervovat si je můžete také na adrese bechyne@seznam.cz nejpozději do 16. října. Vyzvednout si je můžete v pátek 17. října 2008 na Dni otevřených dveří ve škole nebo v Národním domě před zahájením slavnostního shromáždění.

další informace »

 

07. 10. 2008

Koncert studentů i absolventů v kostele sv. Jan Křtitele Na Prádle

Akce se koná v úterý 14. října od 18 hodin. Večer vystoupí: Mahulena Vodárková (4.C), Zuzana Krupová (host), Radek Chalupský (3.A), David Wister a David Mach (3.C), Tereza Krippnerová a Jiří Beneš (absolventi).

mapa »

 

07. 10. 2008

Studentský projektový den

Oslavy 125. výročí založení našeho gymnázia zahájíme prezentacemi studentských prací o Praze 5, které se konají ve středu 8. října 2008 od 9 do 11.30 hodin. Projektový den se uskuteční ve spolupráci s MČ Praha 5.

program »

 

26. 09. 2008

Pozvánka na oslavy 125 let

Pozvánka ke stažení na oslavy k 125 letům gymnázia na Smíchově dne 17. října 2008 od 10:00.

pozvánka »

 

18. 04. 2008

Pozvánka pro absolventy a bývalé učitele

V letošním roce uplyne neuvěřitelných 125 let od založení naší školy, prvního smíchovského gymnázia. Toto výročí bychom rádi oslavili společně s vámi. Proto na pátek 17. října 2008 připravujeme slavnostní program, který začne v odpoledních hodinách prohlídkou budovy naší školy a vyvrcholí shromážděním v Národním domě na Smíchově. Všechny vás srdečně zveme. Snažíme se vás všechny oslovit, ale jistě chápete, že není v našich silách získat kontakt na každého z vás. Proto vás zveme alespoň touto cestou.

předběžný program  »

 

31. 03. 2008

Nabídka propagace

Zajištění oslav je pro nás finančně náročné, připravujeme vydání almanachu i výrobu drobných upomínkových předmětů. Proto bychom byli vděční za jakýkoliv finanční dar, který můžete poslat na účet 0125190389/0800, variabilní symbol 125. Pokud budete potřebovat, výši vašeho daru vám potvrdíme v den oslav. Potvrzení si také můžete vyžádat na adrese marie.feuersteinova@zatlanka.cz. Logo vaší firmy spolu s vašimi propagačními materiály můžeme vystavit při oslavách nebo vytisknout v almanachu. Za všechny vaše příspěvky předem děkujeme.

 

31. 03. 2008

Hledáme fotografie

V souvislosti s přípravou almanachu hledá Zatlanka fotky ředitelů a ředitelek školy z 50. - 70. let minulého století (Milomír Pacholík, Pavel Laška, Milan Maralík, Jaroslav Šterc, Zdeňka Chocová, Jiřina Pitthardová) a nevšední fotky ze života a akcí školy (hlavně z 50. let).

Můžete-li nám pomoci, kontaktujte prosím Radka Aubrechta na adrese školy, e-mailu radek.aubrecht@email.cz nebo v dopoledních hodinách na telefonu 251 566 709.

Děkujeme za pomoc.

 

15. 02. 2008

Pomozte mapovat historii smíchovského gymnázia

V souvislosti s chystanými oslavami 125 let nejstaršího smíchovského gymnázia 17. října 2008 hledá Gymnázium Na Zatlance fotky, písemnosti a pamětníky z dob existence Vančurova reálného gymnázia v Drtinově ulici a následné jedenáctiletky (tehdy Belojanisova ulice).

Můžete-li nám pomoci, kontaktujte prosím Radka Aubrechta na adrese školy, e-mailu radek.aubrecht@email.cz nebo v dopoledních hodinách na telefonu 251 566 709.

Děkujeme za pomoc.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup