Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Zatlanka slaví 50. narozeniny

23. 03. 2012

Oslavy 50 let Zatlanky

Aktualizovaný program oslav k padesáti let?m Gymnázia Na Zatlance.

program oslav »

 

23. 03. 2012

Den otev?ených dve?í

 

20. 03. 2012

Oslavy 50 let Zatlanky

 

12. 01. 2012

Zatlanka slaví 50. narozeniny

Ve školním roce 2011/2012 slaví Gymnázium Na Zatlance 50. narozeniny. Na b?ezen 2012 chystáme komorní oslavy. Zveme všechny bývalé u?itele, absolventy i p?átele školy na den otev?ených dve?í v pátek 23. b?ezna 2012 od 11 do 20 hodin a v sobotu 24. b?ezna 2012 od 9 do 14 hodin. T?šíme se na vás!

více informací »

 

19. 10. 2011

Beseda s Lukášem P?ibylem, držitelem ?eského lva

V rámci oslav výro?í Gymnázia Na Zatlance se ve st?edu 19. ?íjna uskute?nila beseda s absolventem školy z roku 1991 Lukášem P?ibylem. Dokumentarista a režisér p?iblížil student?m deset let intenzivní práce na ?ty?dílném seriálu Zapomenuté transporty, který je v?nován osud?m ?eských Žid? odvle?ených za 2. sv?tové války do nacistických koncetran?ních tábor? na východ? Evropy. Za toto unikátní a pr?kopnické dílo získal v roce 2009 ?eského lva.

 

13. 10. 2011

Besedy s absolventy

Letos slaví naše škola padesátileté výro?í své existence. K této události jsme p?ipravili besedy s absolventy. Besedy se uskute?ní 20. ?íjna 2011 od 11:30 hodin. První ?ty?i vyu?ovací hodiny a odpolední výuka prob?hnou dle ?ádného rozvrhu. Besedy jsou naplánovány na pátou až sedmou vyu?ovací hodinu. Zapisujte si prosím jednu akci a to do st?edy 19. ?íjna 2011 do 14:00 hodin.

zapisujte se zde »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup