Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Den otev?ených dve?í

Rádi Vás p?ivítáme 4. 12. 2018 od 17 hodin a 24. 1. 2019 od 17 hodin v budov? školy.

Budete mít možnost seznámit se všemi vyu?ujícími školy, prohlédnout si budovu školy, získat p?edstavu o tom, co škola p?ipravuje pro studenty a jak se na Zatlance u?í. Rovn?ž se dozvíte se podrobnosti k p?ijímacím zkouškám.

T?šíme se na setkání s Vámi!

Dotazník "Zajímáte nás".


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup