5.10.2022

Informace pro uchazeče

Dny otevřených dvěří se uskuteční v termínech 29. 11. 2022 a 31. 1. 2023 od 17-19:30h.

Jsme veřejné čtyřleté gymnázium. Pro školním rok 2022-2023 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.

 • ŠVP Objevovat a rozvíjet – celkem 3 třídy (90 studentů)
 • ŠVP ALT – 1 třída (30 studentů)

Statistika přijímacího řízení roku 2022:

ŠVP Objevovat a rozvíjet

 • Počet uchazečů: 321
 • Body posledního přijatého uchazeče Cermat celkem: 79
 • Body posledního přijatého uchazeče celkem: 122

ŠVP ALT

 • Počet uchazečů: 87
 • Body posledního přijatého uchazeče Cermat celkem: 79
 • Body posledního přijatého uchazeče celkem: 128

 

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči (ALT i Objevovat a rozvíjet) podat v kanceláři školy nebo poštou do 1. 3. 2023 (včetně). Platné je datum podání. Přihlášku ke studiu je možno odevzdat osobně v kanceláři školy, a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00ve středu rovněž od 17:00 do 18:00. 

Uchazeči o vzdělávací program ALT odevzdají portfolio s přihláškou do 1. 3. 2023. Portfolio je možné odevzdat nejpozději do pondělí 20. 3. 2023 (včetně) osobně v kanceláři školy nebo poštou.

Povinnou součástí přihlášky je prohlášení o (ne)vlastnictví datové schránky. Pokyny k vyplnění přihlášky, pokyny k přípravě výběrového portfolia pro uchazeče do ALT a kritéria přijímacího řízení pro ŠVP1 OBJEVOVAT A ROZVÍJET a ŠVP2 ALT najdete v sekci dokumenty k přijímacímu řízení.

Obor studia Školní vzdělávací program Zaměření Plánovaný počet
přijatých žáků
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjet všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk angličtina
75
všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk němčina*
15*
79-41-K/41
Gymnázium
ALT všeobecné s důrazem na osobnostní rozvoj 30

* Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o výuku německého jazyka jako hlavního jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT a písemná školní přijímací zkouška se konají ve dvou termínech:

 • 1. termín: 13. 4. 2023 (včetně školní části PZ)
 • 2. termín: 14. 4. 2023 (včetně školní části PZ)
Obor studia Přijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
 1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
 1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška
 4. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče

 

Jednotné přijímací zkoušky

 Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku ze dvou předmětů:

 • Český jazyk
 • Matematika

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/

Školní část přijímací zkoušky

   

1. Všichni uchazeči 

(ve vzdělávacím programu Objevovat a rozvíjet i v programu ALT) 

skládají zkoušku ve formě testu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče.

Uchazeč si během přijímací zkoušky může podle svého zájmu vybrat test zaměřený na:

 • humanitní obory (dějepis, zeměpis, společenské vědy),
 • přírodovědné obory (fyzika, biologie, chemie),
 • umělecké obory (hudba, výtvarné umění, literatura).

* Úkoly v testu se primárně soustředí na ověření dovedností uchazeče o daném oboru přemýšlet a aplikovat znalosti ze základní školy při plnění praktických úkolů. 

Ukázky testů školní části přijímacích zkoušek (ŠVP1 + ALT 2021):

Soubory ke stažení

Dějepis a zeměpis

Literatura a umění

Přírodní vědy

2. Uchazeči o studium v programu ALT 

absolvují navíc ještě pohovor nad výběrovým portfoliem.

Nabídneme všem uchazečům o studium v programu ALT možnost přijít konzultovat podobu výběrového portfolia během února.  

* Uchazeč zpracuje portfolio podle pokynů (budou zveřejněny v prosinci 2021) a odevzdá jej před konáním přijímacích zkoušek do kanceláře školy v termínu uvedeném na webu školy. 

Pokyny pro tvorbu portfolia pro uchazeče o studijní program ALT:

Soubory ke stažení

Jak připravit výběrové portfolio

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 - 2024:

Soubory ke stažení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2023 Objevovat a rozvíjet

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2023 ALT 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023 - 2024:

Soubory ke stažení

Informace o přijímacím řízení 2023

Základní informace o obsahu testů ve školní části přijímacích zkoušek(ŠVP1 + ALT 2023) budou zveřejněny později.

 

Dny otevřených dveří

29. 11. 2022

31. 1. 2023

1. termín PZ

13. 4. 2023

2. termín PZ

14. 4. 2023

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři