5.10.2022

Informace pro uchazeče

Dny otevřených dvěří se uskuteční v termínech 29. 11. 2022 a 31. 1. 2023 od 17-19:30h.

Jsme veřejné čtyřleté gymnázium. Pro školním rok 2022-2023 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.

 • ŠVP Objevovat a rozvíjet – celkem 3 třídy (90 studentů)
 • ŠVP ALT – 1 třída (30 studentů)

Statistika přijímacího řízení roku 2022:

ŠVP Objevovat a rozvíjet

 • Počet uchazečů: 321
 • Body posledního přijatého uchazeče Cermat celkem: 79
 • Body posledního přijatého uchazeče celkem: 122

ŠVP ALT

 • Počet uchazečů: 87
 • Body posledního přijatého uchazeče Cermat celkem: 79
 • Body posledního přijatého uchazeče celkem: 128

 

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči (ALT i Objevovat a rozvíjet) podat v kanceláři školy nebo poštou do 1. 3. 2023 (včetně). Platné je datum podání. Přihlášku ke studiu je možno odevzdat osobně v kanceláři školy, a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00ve středu rovněž od 17:00 do 18:00. 

Uchazeči o vzdělávací program ALT odevzdají portfolio s přihláškou do 1. 3. 2023. Portfolio je možné odevzdat nejpozději do pondělí 20. 3. 2023 (včetně) osobně v kanceláři školy nebo poštou.

Povinnou součástí přihlášky je prohlášení o (ne)vlastnictví datové schránky. Pokyny k vyplnění přihlášky, pokyny k přípravě výběrového portfolia pro uchazeče do ALT a kritéria přijímacího řízení pro ŠVP1 OBJEVOVAT A ROZVÍJET a ŠVP2 ALT najdete v sekci dokumenty k přijímacímu řízení.

Obor studia Školní vzdělávací program Zaměření Plánovaný počet
přijatých žáků
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjet všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk angličtina
75
všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk němčina*
15*
79-41-K/41
Gymnázium
ALT všeobecné s důrazem na osobnostní rozvoj 30

* Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o výuku německého jazyka jako hlavního jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT a písemná školní přijímací zkouška se konají ve dvou termínech:

 • 1. termín: 13. 4. 2023 (včetně školní části PZ)
 • 2. termín: 14. 4. 2023 (včetně školní části PZ)
Obor studia Přijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
 1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
 1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška
 4. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče

 

Jednotné přijímací zkoušky

 Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku ze dvou předmětů:

 • Český jazyk
 • Matematika

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/

Školní část přijímací zkoušky

   

1. Všichni uchazeči 

(ve vzdělávacím programu Objevovat a rozvíjet i v programu ALT) 

skládají zkoušku ve formě testu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče.

Uchazeč si během přijímací zkoušky může podle svého zájmu vybrat test zaměřený na:

 • humanitní obory (dějepis, zeměpis, společenské vědy),
 • přírodovědné obory (fyzika, biologie, chemie),
 • umělecké obory (hudba, výtvarné umění, literatura).

* Úkoly v testu se primárně soustředí na ověření dovedností uchazeče o daném oboru přemýšlet a aplikovat znalosti ze základní školy při plnění praktických úkolů. 

Ukázky testů školní části přijímacích zkoušek (ŠVP1 + ALT 2021):

Soubory ke stažení

Dějepis a zeměpis

Literatura a umění

Přírodní vědy

2. Uchazeči o studium v programu ALT 

absolvují navíc ještě pohovor nad výběrovým portfoliem.

Nabídneme všem uchazečům o studium v programu ALT možnost přijít konzultovat podobu výběrového portfolia během února.  

* Uchazeč zpracuje portfolio podle pokynů (budou zveřejněny v prosinci 2021) a odevzdá jej před konáním přijímacích zkoušek do kanceláře školy v termínu uvedeném na webu školy. 

Pokyny pro tvorbu portfolia pro uchazeče o studijní program ALT:

Soubory ke stažení

Jak připravit výběrové portfolio

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 - 2024:

Soubory ke stažení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2023 Objevovat a rozvíjet

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2023 ALT 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023 - 2024:

Soubory ke stažení

Informace o přijímacím řízení 2023

Základní informace o obsahu testů ve školní části přijímacích zkoušek(ŠVP1 + ALT 2023) budou zveřejněny později.

 

1. termín PZ

13. 4. 2023

2. termín PZ

14. 4. 2023

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies