Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


o gymnaziu

GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NA ZATLANCE 11
Studijní obor: GYMNÁZIUM, kód 79-41-K/41
Zřizovatel: Hlavního město Praha


Kdo jsme?


TOP 10 nejdůležitějších informací o nás aneb proč u nás studovat


Co také učíme?
Připravujeme studenty nejen pro další studium, ale také pro život, a proto je také učíme:


Naučíme cizí jazyky
Každý žák se povinně učí dva cizí jazyky, z nichž angličtina je povinná a druhý jazyk si volí z nabídky německého, francouzského, španělského a ruského jazyka. Třetí či čtvrtý jazyk si mohou studenti dobrovolně zvolit od 3. ročníku jako volitelný předmět.
Ve spolupráci s francouzskou ambasádou je v některých třídách zavedena také rozšířená výuka francouzského jazyka, která je charakteristická vyšším počtem hodin tohoto jazyka, výukou dějepisu ve francouzštině a řadou doplňkových aktivit. Téměř každý rok, v závislosti na zájmu uchazečů, otvíráme jednu jazykovou skupinu s posílenou výukou němčiny. Na škole působí také zahraniční lektoři - rodilí mluvčí anglického a německého jazyka. Studenti jsou systematicky připravováni ke zkouškám, které jsou potřebné pro získání mezinárodních certifikátů (FCE, CAE, DELF, DELE aj.). Součástí výuky jsou i studijní pobyty v zahraničí.


Jste jiní? Nám to nevadí!
Jsme školou, která vede studenty k toleranci odlišnosti a úctě k člověku. Sami jdeme příkladem a v našem gymnáziu jsme již napomohli k úspěšnému absolutoriu nevidomým studentům a studentům s mírnějšími formami zrakového postižení. Díky individuálnímu přístupu také bez problémů integrujeme studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie aj.).
Cizincům, kteří nejsou rodilými mluvčími, nabízíme intenzivní kurzy českého jazyka. Velkou péči věnujeme i mimořádně nadaným studentům, kterým vytváříme výukový program dle jejich potřeb a zaměření. Každý student má během studia k dispozici školního psychologa, výchovného poradce a preventistu sociálně patologických jevů.

Chcete si volit předměty?
Od 3. ročníku umožňujeme studentům, aby si vybírali některé předměty dle svého zájmu a začali se tak specializovat. Vedle volitelných seminářů, které rozšiřují znalosti z běžných předmětů, nabízíme i specializované semináře jako jsou např. čínština, latina, svět médií, psychologie lidské komunikace, digitální fotografie, seminář relaxačních technik, tvůrčí psaní. Některým volitelným předmětům vyučují odborníci z praxe.Nesedíme jenom v lavicích
Studenti naší školy mají možnost zúčastnit se řady akcí, soutěží, exkurzí, kurzů a projektů. Které to jsou?


Jaké je naše zázemí?
Sídlíme v budově, která prošla v minulých letech rekonstrukcí. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem. Kromě počítačové a notebookové učebny mohou studenti využít i počítačů volně umístěných na chodbách školy a Wi-fi připojení po celé škole. Vedle kmenových učeben využíváme i odborné učebny, které doplňují nově modernizované laboratoře přírodovědných předmětů. Po zdařilé rekonstrukci slouží studentům i plně vybavená knihovna. Pro pořádání větších akcí využíváme aulu, která je ozvučena a kde je též umístěna interaktivní tabule.
Pro účely tělesné výchovy užíváme dvě vlastní tělocvičny, které se nachází přímo v budově školy, a venkovní sportovní areál na nedaleké Mrázovce.
Stravování studentů je zajištěno v jídelně, která se nachází ve Štefánikově ulici, asi 2 minuty od Anděla. V přízemí školy je od pondělí do pátku otevřen bufet a na chodbách jsou studentům k dispozici automaty na vybrané potraviny a nápoje.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup