Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Nostrifikační zkoušky

Přihlášky k nostrifikačním zkouškám
NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKY - 2021 -2022 

u zkoušek je povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2/KN 95 nebo rouškou.Vážení uchazeči o nostrifikační zkoušky,

  • V tomto školním roce 2020 - 2021 budou nostrifikační zkoušky ukončeny k pátku 25.6. 
  • Během letních prázdnin (1.7. - 30.8.)  škola nezkouší a nevyřizuje přihlášky k nostrifikačním zkouškám. 

  • Termíny zkoušek (data a časy) v novém školním roce 2021-2022  bude možné stanovit na začátku září 2021 v závislosti na aktuální situaci, organizaci školního roku a časových možnostech zkoušejících (jejich rozvrhu).
  • Nostrifikační zkoušky budou znovu zahájeny od 8.9. 2021

 

 Radek Bílý, zástupce ředitele 
V případě, kdy se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce (na kterou jste přihlášeni), je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu. v opačném případě termín zkoušky propadá.
email: nostrifikace@zatlanka.cz

Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována – v závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.


  • Forma zkoušení:
Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní případně i písemné podobě. V případě písemných zkoušek není možné využít služeb překladatele. Při písemné zkoušce je povolen pouze tištěný slovník. 

Pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky (jednotlivého předmětu), není důvod ve zkoušce dále pokračovat. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“, 


Upozornění:
Na základě rozhodnutí MHMP uchazeči, kteří podali žádost na magistrát po 1.1. 2014, mají pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky u těchto žádostí nelze udělovat.

Protokoly:
O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů. Protokol na magistrát doručí škola na které uchazeč vykonával zkoušky.
Otázky a témata k nostifikační zkouškám z předmětů
© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup