Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Statistika příjímacího řízení na školní rok 2021/22

Ke dni 3.3.2021 bylo přijato:

285 přihlášek Objevovat a rozvíjet
95 přihlášek ALT

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014 - materiály

září 2014

Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014

 Od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014 bylo Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 zapojeno do projektu Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů financovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Projekt se zaměřoval na vytvoření inovativního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj přírodovědné, čtenářské a technické gramotnosti a klíčových kompetencí potřebných ke zvýšení šance členů cílové skupiny (žáci gymnázia) na uplatnění na trhu práce a na přijetí do terciárního vzdělávání. Dalším cílem bylo podpořit učitele školy tak, aby  se v při realizaci projektu zdokonalovali ve svých odborných kompetencích, osvojovali si aktivizační výukové metody a učili se pracovat ve výuce s novými pomůckami.

 

V rámci projektu se posílila výuka přírodovědných předmětů ve škole.

1. Byly otevřeny nové volitelné předměty (semináře) - fyzikální seminář, chemicko-biologický seminář, biologický seminář a biologicko-chemický seminář). V rámci těchto seminářů se pracovalo na tématech: Genetika v teorii a praxi (biologický seminář), Fyzikální, chemické a biologické děje v buňce, Fyzikální, chemické a biologické děje v lidském těle, Fyzikální, chemické a biologické děje a životní prostředí.

 

2. V rámci předmětu Člověk na Zemi byl realizován celoroční environmentální projekt Životní prostředí pod drobnohledem, který byl doplněn i terénní prací žáků. Zaměřoval se na zjišťování stavu životního prostředí a využíval moderní digitální měřicí pomůcky.

 

3. Proběhlo celkem 48 jednodenních projektů zaměřených na měření fyzikálních, biologických a chemických veličin s využitím digitálních senzorů.

 

4. V rámci výuky biologie se posílilo téma genetiky. V teoretické úrovni v rámci volitelného předmětu biologický seminář, který se ve škole vyučoval, tak experimentálně; byly využívány soupravy „Gen v lahvi“ a „Genetika ve službách kriminalistiky“, které byly z tohoto projektu pořízeny. Pokusy spojené s využitím výše uvedených souprav byly zařazeny i v předmětu biologie v 1. ročníku.

Pro zájemce ze 4. ročníku uspořádán projekt Genetika v teorii a praxi, který se soustředil především na experimentální část výuky (využití genetických souprav).

 

5. Všichni učitelé přírodovědných předmětů byli proškoleni tak, aby uměli pracovat se senzory Vernier a mohli je využívat ve výuce. Všichni učitelé přírodovědných předmětů se zapojili do vedení jednodenních projektů (viz výše).

 

Výuka související s projektem probíhala v přírodovědných seminářích (fyzikálně chemický, biologický a biologicko-chemický, v semináři genetika), dále v celoročním environmentálním projektu (předmět člověk na Zemi), v běžných hodinách biologie, chemie a fyziky, dále pak v jednodenních projektech a na biologickém soustředění studentů 1. ročníku, které je součástí celoročního environmentálního projektu pro budoucí 2. ročník.

Nové výukové možnosti obohatily vyučování, studenty zaujaly a přispěly k většímu zájmu studentů o přírodovědné předměty. Rovněž tak učitelé se obohatili o nové metodické materiály a dozvěděli se o nových metodických postupech. 

V projektovém období byly vytvořeny výukové materiály, proběhla jejich pilotáž a byla vyzkoušena výuka podle nich, a to jak v běžných vyučovacích hodinách, tak v projektových dnech.

V rámci virtuálních hospitací vznikly záznamy práce s přístroji zakoupenými v projektu tak, aby se mohly stát inspirací pro jiné učitele.

 

Z finančních prostředků projektu byl realizován nákup nábytku a vybavení přírodovědné učebny. Projekt umožnil také nákup nových pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (senzory Vernier, některé další pomůcky k výuce přírodovědných předmětů, soupravy Gen v lahvi a Genetika ve službách kriminalistiky).

Na závěr projektového období byla uspořádána konference učitelů z pražských středních škol; učitelé se účastnili workshopů na téma výuka přírodovědných předmětů a také nové poznatky z oboru genetika a fyzika.

 

V projektovém období byly zakoupeny nové pomůcky k výuce přírodovědných předmětů (především senzory Vernier a 2 soupravy na výuku genetiky), byla nově vybavena učebna přírodovědných předmětů (nový nábytek, interaktivní tabule a zatemnění oken).


Všechny níže uvedené materiály jsou ke stažení také jako jednotlivé soubory:

Procházet jednotlivé adresáře a soubory

 

 • Enviromentální celoroční skupinový projekt "Životní prostředí pod drobnohledem"
 • V rámci předmětu Člověk na Zemi (2. ročníky) studenti prováděli různá měření, kde využívali hlavně senzorů Vernier. Své projekty zpracovali do výstupu, který prezentovali na závěrečné konferenci. 


     
  • Jednodenní tematické projekty
  V rámci této aktivity byly realizovány  různé jednodenní tematické projekty zaměřené na zvyšování přírodovědné a technické gramotnosti žáků 2. a 3. ročníku. 
  • Semináře
  V rámci této aktivity probíhaly celkem 3 různé semináře, které byly zaměřeny na zvyšování přírodovědné a technické gramotnosti žáků 3. a 4. ročníku. Seminář zaměřený na širokou oblast životního prostředí, zejména v kontextu jeho ovlivňování lidskou činností. 
  Žáci se v rámci tohoto semináře seznámili s komplexními ději probíhajícími v buňce. Poznali rozdíly mezi různými typy buněk (Prokaryota x Eukaryota), rozšířili své podvědomí o jednotlivých buněčných součástech a jejich funkci a pochopili důležitost buňky jako základního kamene všech živých organismů. V semináři byly využívány interaktivní materiály tak, aby byla látka co nejnázornější.
  V rámci tohoto semináře se žáci blíže seznámili s fungováním lidského těla jako celku, s významem jednotlivých orgánů a možnými důsledky jejich nefunkčnosti či selhání. Studenti na základě konkrétních měření lépe pochopili vztahy mezi jednotlivými tělními funkcemi.
  Metodika virtuální hospitace (PDF)

  V rámci projektu byly pořízeny také videozáznamy z vyučovacích hodin, ve kterých studenti představili svoje prezentace fyzikálních pokusů. Tyto záznamy je možné najít na odkazu: http://data.iqt.cz:8080/share.cgi?ssid=03FWNdJ 

  Po stažení souborů použijte k rozbalení materiálů volně dostupný program 7-Zip z http://www.7-zip.org/

   
   

  © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

  Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup