Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Informace o přijímacím řízení

Pro školním rok 2020-2021 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.


Obor studiaŠkolní vzdělávací programZaměřeníPlánovaný počet
přijatých žáků
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjetvšeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk angličtina
75
všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk němčina*
15*
79-41-K/41
Gymnázium
ALTvšeobecné s důrazem na osobnostní rozvoj30

* Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o výuku německého jazyka jako hlavního jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.


Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2020 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS)

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT a písemná školní přijímací zkouška se konají ve dvou termínech:


Obor studia
Přijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
  1. český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
  2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
  3. Školní přijímací zkouška
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
  1. český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
  2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
  3. Školní přijímací zkouška
  4. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče


Popis přijímacích zkoušek:


          Jednotné přijímací zkoušky

       Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku ze dvou předmětů:

 Český jazyk

 

Matematika

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/
Školní část přijímací zkoušky


1. Všichni uchazeči 

(ve vzdělávacím programu Objevovat a rozvíjet i v programu ALT) 


skládají zkoušku ve formě testu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče.

Uchazeč si během přijímací zkoušky může podle svého zájmu vybrat test zaměřený na:

  • humanitní obory (dějepis, zeměpis, společenské vědy),
  • přírodovědné obory (fyzika, biologie, chemie),
  •  umělecké obory (hudba, výtvarné umění, literatura).

 

* Úkoly v testu se primárně soustředí na ověření dovedností uchazeče o daném oboru přemýšlet a aplikovat znalosti ze základní školy při plnění praktických úkolů. Příklady loňských testů najdete na webu školy v sekci přijímací zkoušky/dokumenty (bude zveřejněno v na konci listopadu).2. Uchazeči o studium v programu ALT 

absolvují navíc ještě pohovor nad výběrovým portfoliem.

* Uchazeč zpracuje portfolio podle pokynů uveřejněných v sekci přijímací zkoušky/dokumenty a odevzdá jej před konáním přijímacích zkoušek do kanceláře školy v termínu uvedeném na webu školy. 
V Praze dne 28. 9. 2019
Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup