Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Informace o přijímacím řízení

Pro školním rok 2021-2022 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.



upozornění na MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
Osobní přítomnost na přijímacích zkouškách bude umožněna pouze uchazečům, kteří:

 • doloží při prezenci DOKLAD NEGATIVNÍHO VÝSLEDKU preventivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky
 • doloží potvrzení o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prodělání nemoci neuplynulo více než 90 dní

 • V den přijímacích zkoušek Gymnázium Na Zatlance testy z organizačních, časových a kapacitních důvodů neprovádí.

  Více informací o ochraně zdraví a preventivních opatření proti šíření viru COVID 19 naleznete v příloze

 úplné znění: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN


Obor studiaŠkolní vzdělávací programZaměřeníPlánovaný počet
přijatých žáků
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjetvšeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk angličtina
75
všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk němčina*
15*
79-41-K/41
Gymnázium
ALTvšeobecné s důrazem na osobnostní rozvoj30

* Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o výuku německého jazyka jako hlavního jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.


Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS)
Pokyny k vyplnění přihlášky ke studiu

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT a písemná školní přijímací zkouška se konají ve dvou termínech:
 • 1. termín: 3.5.2021 (včetně školní části PZ)
 • 2. termín: 4.5.2021 (včetně školní části PZ)


Obor studia
Přijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
 1. český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
 1. český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška
 4. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče


STRUKTURA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - schéma

Popis přijímacích zkoušek:


          Jednotné přijímací zkoušky

       Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku ze dvou předmětů:

 Český jazyk

 

Matematika

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/




Školní část přijímací zkoušky


1. Všichni uchazeči 

(ve vzdělávacím programu Objevovat a rozvíjet i v programu ALT) 


skládají zkoušku ve formě testu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče.

Uchazeč si během přijímací zkoušky může podle svého zájmu vybrat test zaměřený na:

 • humanitní obory (dějepis, zeměpis, společenské vědy),
 • přírodovědné obory (fyzika, biologie, chemie),
 •  umělecké obory (hudba, výtvarné umění, literatura).

 

* Úkoly v testu se primárně soustředí na ověření dovedností uchazeče o daném oboru přemýšlet a aplikovat znalosti ze základní školy při plnění praktických úkolů. Příklady loňských testů najdete na webu školy v sekci přijímací zkoušky/dokumenty (bude zveřejněno v na konci listopadu).



2. Uchazeči o studium v programu ALT 

absolvují navíc ještě pohovor nad výběrovým portfoliem.

Nabídneme všem uchazečům o studium v programu ALT možnost přijít konzultovat podobu výběrového portfolia během února.  

* Uchazeč zpracuje portfolio podle pokynů uveřejněných v sekci přijímací zkoušky/dokumenty a odevzdá jej před konáním přijímacích zkoušek do kanceláře školy v termínu uvedeném na webu školy. 




V Praze dne 20. 11. 2020 (aktualizováno 22.3. 2021)
Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup