Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Informace o přijímacím řízení

Pro školním rok 2019-2020 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.


Obor studiaŠkolní vzdělávací programZaměřeníPlánovaný počet
přijatých žáků
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjetvšeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk angličtina
60
všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk němčina, francouzština
15 + 15 *
79-41-K/41
Gymnázium
ALTvšeobecné s důrazem na osobnostní rozvoj30

* Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o výuku německého jazyka nebo francouzského jazyka jako hlavního jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.


Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2019 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS)

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT a písemná školní přijímací zkouška se konají ve dvou termínech:

Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče do ŠVP ALT bude probíhat takto:

1. termín: pátek 12. dubna 2019, v případě většího množství uchazečů i v následujících dnech (bude upřesněno v pozvánce ke zkouškám)

2. termín: pondělí 15. dubna 2019, v případě většího množství uchazečů i v případě většího množství uchazečů i v následujících dnech (bude upřesněno v pozvánce ke zkouškám) 


Obor studia
Přijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
 1. český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška - písemná práce ověřující dovednost práce s textem a vyřešení úkolů ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče 
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
 1. český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče


Popis přijímacích zkoušek

 1. Jednotná přijímací zkouška CERMAT z českého jazyka a matematiky.
  Více informací o podobě, obsahu, náročnosti zkoušek je možné získat na Cermatu.
 2. Písemná práce ověřující dovednost práce s textem doplněná úkoly ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče - úkol nebude primárně soustředěný na znalosti uchazeče, ale na to, jak dokáže samostatně vyřešit zadaný úkol zaměřený na kompetence a dovednosti. Okruhy volitelných úkolů: humanitní obory, přírodovědné obory a praktické úkoly.  
 3. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče – pouze pro ŠVP ALT.

Více informací v dokumentech.

V Praze dne 28. 11. 2018 
Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

 •  

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup