Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Informace o p?ístupnosti tohoto webu

Na stránce se pro zjednodušení ovládání m?žete pohybovat pomocí klávesových zkratek. K jejich využití je pot?eba si nejd?íve zapnout anglickou klávesnici (pomocí sou?asného stisku levých kláves ALT + SHIFT). U prohlíže?e Opera je pot?eba nejd?íve aktivovat mod accesskey pomocí stisku kláves SHIFT + ESC.

K ovládání se používají klávesové zkratky ?íslic (horní ?ada ?íslic nad písmenky) = sou?asný stisk klávesy ALT + ?íslo. U po?íta?? Macintosh použijte místo klávesy ALT klávesu CTRL.

Zkratky


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup