Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Projekt Babylónie

Fotogalerie

Cíl projektu:

Program:

 1. Dobrý den! – seznámení se s programem
 2. Brainstorming – studenti nejprve samostatn?, potom ve dvojici dávají dohromady vše, co už o Mezopotámii v?dí.
 3. Rozd?lení do domovských skupin – pomocí piktogram? se studenti rozd?lí do 5 skupin
 4. Budou skupiny „fungovat“? – jednoduchá ledolamka, p?i které studenti ve skupin? staví ve stanoveném ?ase (10 minut) v?ž z povolených pom?cek (3 novinové archy, 4 kancelá?ské sponky). Vít?zí skupina, která má v?ž nejvyšší a zárove? 10 sekund udrží krabi?ku zápalek
 5. U?ení – Každý ?len domovské skupiny obdrží jeden text, se kterým se p?emístí do expertní skupiny (v expertní skupin? mají všichni stejné texty)
  • Aritmetika a geometrie
  • Astronomie
  • Manželství a rodina
  • Náboženství a mýty
  • Škola
  • Um?ní a ?emesla
  Uvnit? expertní skupiny studenti pozorn? studují spole?n? text a domluví strategii, kterou budou p?edávat získané v?domosti ve své domovské skupin? – dramatizace, scénky, po?etní p?íklady, výklad ….
 6. Stavba v?ží – z p?inesených papírových krabic studenti staví babylónské v?že za zvuku písní Jarka Nohavici z alba Babylón
 7. P?tilístek - reflexní metoda.
 8. Zp?tná vazba aneb „Co na to všechno studenti ?“ – studenti se zamýšlí nad tím, co všechno se nau?ili, jak se jim pracovalo, jak fungovala jejich skupina a co se jim nejvíce líbilo.

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup