Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Projekt Comenius

O projektu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání od mateřských až po střední školy. Jeho cílem je rozvíjet znalosti a porozumnění mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky s ohledem na rozmanitost evropských kultur a jazyků a pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství.

Comenius na Zatlance - Carambolage

Rozdílnost je vždy bohatství, odlišnost je někdy utrpení, neporozumění je často zdrojem konfliktů.

Téma našeho projektu je inspirováno pořadem "Karambolage" frncouzsko-německého televizního kanálu Arte. Vzájemné střety předsudků a klišé, které máme jeden o druhém jako o člověku, národu či společenské skupině mohou vést ke konfliktům, ale také nás můžou přivést k zamyšlení nad sebou samými. Cílem projektu Carambolage je vést studenty k vzájemné otevřenosti, snášenlivosti a zájmu poznávat druhé. V rámci projektu jsou studenti vedeni k tomu, aby si sami vyhledávali informace k daným tématům.

Hlavní výstupy projektu Carambolage

  • logo projektu
  • internetový prostor e-twinning
  • glosář ve čtyřech jazycích
  • výstava "Klišé a stereotypy"
  • píseň projektu s videoklipem
  • dotazník "Identita mladých"

Partnerské země

            Francie, Německo, Polsko, Česká republika

Pracovní jazyky projektu

            francouzština, němčina, angličtina

Předměty

            francouzský jazyk, dějepis ve francouzštině, výtvarná výchova, hudební výchova

 


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup