Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Statistika příjímacího řízení na školní rok 2021/22

Ke dni 3.3.2021 bylo přijato:

285 přihlášek Objevovat a rozvíjet
95 přihlášek ALT

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Projekt Comenius

O projektu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání od mateřských až po střední školy. Jeho cílem je rozvíjet znalosti a porozumnění mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky s ohledem na rozmanitost evropských kultur a jazyků a pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství.

Comenius na Zatlance - Carambolage

Rozdílnost je vždy bohatství, odlišnost je někdy utrpení, neporozumění je často zdrojem konfliktů.

Téma našeho projektu je inspirováno pořadem "Karambolage" frncouzsko-německého televizního kanálu Arte. Vzájemné střety předsudků a klišé, které máme jeden o druhém jako o člověku, národu či společenské skupině mohou vést ke konfliktům, ale také nás můžou přivést k zamyšlení nad sebou samými. Cílem projektu Carambolage je vést studenty k vzájemné otevřenosti, snášenlivosti a zájmu poznávat druhé. V rámci projektu jsou studenti vedeni k tomu, aby si sami vyhledávali informace k daným tématům.

Hlavní výstupy projektu Carambolage

  • logo projektu
  • internetový prostor e-twinning
  • glosář ve čtyřech jazycích
  • výstava "Klišé a stereotypy"
  • píseň projektu s videoklipem
  • dotazník "Identita mladých"

Partnerské země

            Francie, Německo, Polsko, Česká republika

Pracovní jazyky projektu

            francouzština, němčina, angličtina

Předměty

            francouzský jazyk, dějepis ve francouzštině, výtvarná výchova, hudební výchova

 


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup