Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


rada skoly

 

Složení rady školy

Na základ? jmenování a na základ? voleb je školská rada od roku 2016 ustanovena v následujícím složení:

Rada školy Gymnázia, Na Zatlance 11, Praha 5

Povinnosti z?ídit p?i Gymnáziu Na Zatlance radu školy vyplývá ze školského zákona ?. 561/2004 Sb., §167 a 168.

Funkce rady školy:

 


Volby do školské rady

Ve st?edu 6. 4. 2016 v pr?b?hu t?ídních sch?zek prob?hnou volby do školské rady. Prosíme rodi?e nezletilých student?, aby se voleb zú?astnili.
  • Kandidátní listina [PDF, 5. 4. 2016.]
  • Zápisy

     

    © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

    Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup