22.6.2022

Informace ze setkání s rodiči budoucích 1. ročníků + úvodní kurz ZATLAJÁK

Co zaznělo na schůzce rodičů budoucích prvních ročníků ve středu 22.6.

Informace o zahájení a organizaci školního roku a zahajovací kurz ZATLAJÁK 2022.

Informace ze setkání s rodiči budoucích 1. ročníků + úvodní kurz ZATLAJÁK

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři