1.9.2021

Opatření v souvislosti s COVID-19

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy k zahájení školního r. 2021/2022.

Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Soubory ke stažení

Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 (30. 8. 2021)

Celé znění souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 ke COVID-19 (30. 8. 2021)

 

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři