4.1.2022

Základní informace o obsahu testů v PZ

Vážení uchazeči o studium na Gymnáziu Na Zatlance a vážení rodiče, s ohledem na množící se dotazy jsme pro vás připravili orientační přehled toho, co budou
ověřovat testy ve školní části přijímací zkoušky na Gymnázium Na Zatlance do ŠVP Objevovat a rozvíjet i ŠVP ALT v roce 2022.

Uvědomujeme si, že situace řady uchazečů nebyla jednoduchá s ohledem na distanční výuku a ztížené podmínky při studiu v předchozím školním roce. Věřte prosím, že naším cílem je především ověřit, zda má uchazeč základní přehled v jím vybraném oboru a zda je schopen také v tomto oboru přemýšlet a pracovat s různými materiály.

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři