Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Školní akce 2006/2007

kv?ten 2007

Varvažov 2007

Biologický kurz prvních ro?ník? v rekrea?ním st?edisku Varvažov - Ostrovec nedaleko Zvíkova.

galerie »

 

?erven 2007

Bylinkový den

T?ída 1.C p?ipravila ochutnávku bylinkových ?aj? vhodných na r?zné neduhy a p?edstavila naše bylinky.

galerie »

 

duben 2007

Exkurze v JETE

Každoro?n? se uskute??ují pro studenty 3. ro?níku zajímavé besedy o energii, které vedou pracovníci Jaderné elektrárny Temelín. Letos poprvé jsme využili i jiné nabídky a vyrazili do jižních ?ech. Krom? informa?ního st?ediska JE Temelín jsme navštívili i historické m?sto Písek.

galerie »

 

14.-18. kv?ten 2007

N?mecký jazykový kurz 1.C v Seifhennersdorfu

galerie »

 

26. dubna 2007

Školní akademie 2007

galerie »

 

24. 10. 2006

Projekt Babylónie

V úterý 24. 10. 2006 prob?hl v 1. B celodenní projekt na téma Babylónie. Krásné babylónské v?že, které jsme vytvo?ili, si m?žete prohlédnout vedle ?editelny.

galerie »

 

6. 12. 2006

Den otev?ených dve?í 2006

galerie »

 

zá?í 2006

Biologická exkurze na P?íbramsko a Sob?slavsko

Dvoudenní terénní exkurze s lovem rak? (rak ?í?ní a kamená?) na dvou lokalitách u Rožmitálu. Návšt?va Borkovických blat a Dráchovských t?ní s výskytem pisko?e pruhovaného.

galerie »

 

zá?í 2006

Biologicko-zem?pisná exkurze Skotsko 2006

Dvanáctidenní expedice za p?írodou i historií Skotska a Orknejských ostrov?

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup