Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Spolek přátel GNZ

Spolek přátel Gymnázia Na Zatlance působí na škole od roku 1998 a vznikl z bývalého SRPŠ - sdružení rodičů a přátel školy. Je občanským sdružením, jehož cílem je pomáhat při plnění výchovného a vzdělávacího programu školy.

Členství ve sdružení vzniká zahájením docházky studentů do školy a zaplacením příspěvků, zaniká ukončením docházky nebo na vlastní žádost.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která pracuje jako spojovací článek mezi rodiči a školou. Má 16 členů - zástupců rodičů studentů jednotlivých tříd. Ti jsou zvoleni na prvních třídních schůzkách. Valná hromada se schází pravidelně dvakrát do roka vždy před třídními schůzkami spolu s vedením školy. O všem, co se projednává, informují pak zástupci ve svých třídách na třídních schůzkách. V čele SPGNZ stojí předseda.

Sdružení je obecně prospěšné a nevýdělečné. Ke své činnosti spravuje fond, který je tvořen z rodičovských příspěvků, dobrovolných příspěvků a darů fyzických i právnických osob. Část těchto prostředků je každoročně převáděna na účet školy jako sponzorský dar určený na její provoz. Většinou bývá využit na nákup pomůcek, drobného vybavení, hygienických potřeb a na financování počítačové sítě školy Veškerá účetní agenda je vedena dle platných předpisů. Podpisové právo k účtu má předseda, účetní a jeden ze členů sdružení.

SPGNZ se také podílí na organizaci mnohých společenských akcí školy. Je nejen jedním z pořadatelů maturitního plesu, ale zároveň i jeho sponzorem. Z prostředků sdružení jsou hrazeny dárky studentům k imatrikulaci, stužky a šerpy maturantům. Kromě toho se spolek podílí i na financování maturitního občerstvení a závěrečného slavnostního předávání maturitních vysvědčení.

Aktivní a úzká spolupráce rodičů s pedagogy a s vedením školy je pro gymnázium velkým přínosem.

Své připomínky a náměty můžete posílat na adresu: marie.feuersteinova@zatlanka.cz

SPOLEK PŘÁTEL GYMNÁZIA NA ZATLANCE
občanské sdružení
Na Zatlance 11
150 00 Praha 5
IČO: 68379901


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup