Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Starší aktuality

Tato stránka má pouze informativní charakter; odkazy na některé starší aktuality již nemusí být funkční.

aktuality z roku 2006
aktuality z roku 2007
aktuality z roku 2008
aktuality z roku 2009
aktuality z roku 2010
aktuality z roku 2011
aktuality z roku 2012
aktuality z roku 2013
aktuality z roku 2014
aktuality z roku 2015
aktuality z roku 2016
aktuality z roku 2017
aktuality z roku 2018
aktuality z roku 2019
aktuality z roku 2020


03. 01. 2020

Delf

Dne 21. listopadu 2019 proběhly na Gymnáziu Na Zatlance zkoušky DELF na úrovní B1 pro celou pražskou oblast. Zkoušek se letos zúčastnilo celkem 82 uchazečů. Gratulujeme všem našim studentům, kteří v této zkoušce uspěli. I těm, kteří ji skládali na úrovni B2 na PORGu o den později.

 

20. 01. 2020

Předvánoční volejbalový turnaj

V pátek před Vánocemi se uskutečnil školní volejbalový turnaj čtyřčlenných týmů. Účastnilo se ho 7 studentských družstev a jedno družstvo učitelů. Děkujeme všem za vysoké sportovní nasazení a gratulujeme vítěznému dívčímu týmu ve složení: Denisa a Simona N., Anežka B. z 4P a Lenka Š. ze 3U. Tělocvikáři

 

23. 01. 2020

Den Otevřených Dveří 27.1. 2020

Zveme Vás na ZATLANKU na den otevřených dveří - v pondělí 27.1. 2020 od 17 do 19 hod.
Prohlédnete si školu, seznámíte se s vyučujícími a jejich předměty, uvidíte, co lze na Zatlance zažít! Představíme Vám program OBJEVOVAT a ROZVÍJET i experimentální třídu ALT, kterou opět otvíráme v září 2020. Rovněž se dozvíte podrobnosti k přijímacím zkouškám.

Objevovat a rozvíjet + ALT »

 

25. 02. 2020

Biologická olympiáda

V únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády. V kategorii A (3.+4. ročníky) zvítězila Michaela Mrázková (S), druhé místo obsadil Daniel Nagy (S) a třetí místo Kristýna Altmannová (V). V kategorii B (1.+2. ročníky) obsadil první místo Marek Svoboda (A), druhé místo Karolína Schneiderová (B) a třetí místo Rosalie Machartová (C). Další informace o výsledcích získáte u Pavlíny Horové nebo Pavlíny Damaškové. Děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme. PH+PaDa

 

27. 02. 2020

Informace k podání přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči podat v kanceláři školy ve všední den od 8 do 15 hodin a ve středu rovněž od 17 do 18 hodin. Povinnou součástí přihlášky je prohlášení o vlastnictví datové schránky. V dokumentech naleznete pokyny k vyplnění přihlášky, pokyny k přípravě výběrového portfolia pro uchazeče do ALT a kritéria přijímacího řízení pro ŠVP1 a ALT.

 

27. 02. 2020

Konzutlace k výběrovému portfoliu

Všem uchazečům o studium v programu ALT nabízíme možnost konzultovat podobu výběrového portfolia. Konzultace se uskuteční ve čvrtek 27. 2. v době od 15 do 16 hodin v učebně 303.

 

27. 02. 2020

Informace pro uchazeče o studium - termín odevzdání přihlášky a portfolia

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2020-2021 je možno odevzdat nejpozději v pondělí 2. března. Přihlášky je možno odevzdávat v kanceláři školy od 8 do 15 hodin. Uchazeči o studium v programu ALT mohou odevzdat portfolia nejpozději v pondělí 16. března. Portfolia je možno zaslat poštou nebo přinést osobně do kanceláře školy, a to ve všední den od 8 do 15 hodin, ve středu také od 17 do 18 hodin a ve čtvrtek od 16:30 do 17:30.

 

10. 03. 2020

Přerušení výuky od 11.3. 2020

V souvislosti s prevencí proti šíření koronaviru a podle nařízení vlády bude od středy 11. března 2020 do odvolání přerušena přímá výuka a veškeré akce v budově školy.
Provizorní výuka dle uvážení a pokynů vyučujících bude pokračovat přes dostupné informační kanály (email atd ...).
Uchazeči o studium v programu ALT mohou odevzdat portfolia nejpozději v pondělí 16. března. Portfolia je možno zaslat poštou nebo přinést osobně do kanceláře školy, a to ve všední den od 8 do 15 hodin, ve středu také od 17 do 18 hodin a ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin.
Nostrifikační zkoušky v budově školy jsou do odvolání zrušeny. Přihlašování ke zkouškám je možné pouze přes email.
Prosím průběžně sledujte další informace. Zatlanka

 

12. 03. 2020

Nostrifikační zkoušky

Z důvodu přerušení výuky ve školách se dočasně nostrifikační zkoušky nekonají. Prosím, sledujte webové stránky Gymnázia Na Zatlance. O nových termínech zkoušek budou uchazeči informováni prostřednictvím e-mailu. Zápis ke zkouškám je možno uskutečnit pouze prostřednictvím e-mailu radek.bily@zatlanka.cz. Děkujeme za pochopení.

 

12. 03. 2020

Konzultace školní psycholožky v době uzavření školy

Po dobu uzavření školy nabízí školní psycholožka konzultace formou e-mailu, videohovoru či hovoru přes Google Hangouts či Skype, chatu přes Google Hangouts. Pokud budete mít o konzultaci zájem, stačí se domluvit na e-mailové adrese nebazniva@zatlanka.cz. Přeji pevné zdraví. Mgr. Barbora Nebáznivá školní psycholožka gymnázia

 

13. 03. 2020

Provizorní výuka na Zatlance

Vedení školy rozhodlo o zavedení provizorní výuky jednotlivých předmětů. Cílem je, aby mohla probíhat základní výuka s ohledem na omezení vyplývající ze současné situace. O dalších podrobnostech a organizaci Vás budeme informovat přes školní email.

 

16. 03. 2020

Odevzdávání portfolia - uchazeči do programu ALT

Portfolia uchazečů do programu ALT je možno odevzdat osobně ve vrátnici školy v pondělí 16. 3. od 8 do 15 hodin. Portfolia je možno odeslat i poštou. Pokud uchazeči nestihnou osobní předání portfolia do 16. 3., prosíme o omluvu prostřednictvím e-mailu ředitelky školy (reditelka@zatlanka.cz). Další postup domluvíme individuálně. Pevné zdraví všem přeje Zatlanka

 

16. 03. 2020

Nostrifikační zkoušky

V souvislosti s rozhodnutím bezpečnostní rady státu o vyhlášení nouzového stavu (s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání) bude budova školy uzavřena. Nostrifikační zkoušky nebudou z tohoto důvodu realizovány. Stanovení nových termínů zkoušek a přihlašování na zkoušky se odkládá na dobu, kdy budou preventivní opatření zrušena. Termíny dokončení zkoušek stanovené MHMP se samozřejmě posouvají. Nadále sledujte informace na stránkách školy a e-mailu. Děkujeme za pochopení.

 

25. 03. 2020

Obhajoby školního kola SOČ

Dne 24. 3. se formou videokonference konaly obhajoby školního kola SOČ. Těch se zúčastnilo 8 studentů, 6 z nich postoupilo do pražského kola - Catherine A. P., Klára S., Jáchym V., Aneta K., Oliver B. a Lukáš D.. Všem gratulujeme a 20. 4. držíme palce!

SOČ 2020 »

 

28. 03. 2020

Obhajoby závěrečných prací na dálku

Ve dnech od 6.4. do 8.4. 2020 proběhnou obhajoby závěrečných prací 4. ročníků tentokrát na dálku. Milí čtvrťáci projděte si pozorně pokyny a organizaci obhajob a společně s Vaším vedoucím práce projednejte podrobnosti.
Přejeme úspěšné zakončení vaší celoroční práce, letos trochu netradičně ...

organizace obhajob »

 

06. 04. 2020

Volitelné předměty 2020 - 2021

Vážení studenti 2. a 3. ročníků, otevíráme pro Vás nabídku volitelných předmětů na školní rok 2020 - 2021. Elektronický zápis bude otevřen od úterý 14.4. 10:00 do pátku 17.4. V tomto týdnu proběhne 1. kolo výběru volitelných předmětů. Prosím, abyste pečlivě zvážili svou volbu a závazně se přihlásili v anketě na Bakalářích.

Informace k přihlašování + přehled volitelných předmětů  »

 

10. 05. 2020

Ochrana zdraví a provoz školy od 11.5. 2020

Pozorně si pročtěte pokyny a organizaci výuky pro období přípravy 4. ročníků na maturitní zkoušku v květnu 2020. Po vstupu do budovy školy odevzdá žák ve vrátnici ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

organizace výuky »

 

11. 05. 2020

Koronavirový Newsletter Zatlanky + II. pololetí

Zveme vás k nahlédnutí do našeho newsletteru za III. a IV čtvrtletí. Nejdete zde důležitá data a informace k organizaci a průběhu výuky na dálku. Seznámíme Vás s pokyny pro hodnocením žáků za II. pololetí a ukončení studia ve IV. ročníku. Informace budeme v dokumentu průběžně aktualizovat.

newsletter Zatlanky »

 

12. 05. 2020

Harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek – červen 2020

Přijímací a maturitní zkoušky v souladu s rozhodnutím MŠMT proběhnou na Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11 v červnu 2020 v níže uvedených datech.

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

12. 05. 2020

Hodnocení žáků ve II. pololetí

Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 se bude řídit vyhláškou MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodickým pokynem MŠMT.

Hodnocení žáků ve II. pololetí »

 

12. 06. 2020

Pro budoucí první ročníky

Rozřazovací test do skupin anglického jazyka se bude konat online ve středu 24. 6. 2020, tzn. studenti se nedostaví na test do školy, ale budou pracovat z domova. Odkaz na test spolu s dalšími informacemi dostane student při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy. V případě ztráty kontaktujte Mgr. Alenu Podlešákovou na podlesakova@zatlanka.cz. 

 

14. 06. 2020

Ředitelské volno v pondělí a úterý 29.6 a 30.6.

Vážení studenti a rodiče, ředitelka školy vyhlašuje na pondělí a úterý 29 a 30.6. ředitelské volno. Vysvědčení bude studentům vydáno 26.6. dle pokynů třídních učitelů.

 

15. 06. 2020

Informace o zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium na Zatlance, dnes 15.6. jsme od Cermatu obdrželi výsledky Vašich přijímacích testů. V úterý 16. 6. v rozmezí 13-15 hodin umožňujeme zájemcům seznámení s obsahem spisu a v odpoledních hodinách na webu školy zveřejníme anonymní seznamy uchazečů s jejich výsledky. Rozhodnutí o přijetí se nevydává, rozhodnutí o nepřijetí budeme posílat poštou nebo datovou schránkou ve středu 17. 6.

 

18. 06. 2020

Celostátní kolo SOČ - výsledky

Dne 13. a 14. června se konala celostátní přehlídka soutěže SOČ. Tento rok nás skvěle reprezentovali 4 studenti - Catherine Anne Portway, která se umístila na 1. místě v oboru Zemědělství, Jáchym Valeš - 3. místo v oboru Pedagogika a psychologie, Oliver Bukovianský - 5. místo v oboru Matematika a Aneta Kahleová - 10. místo v oboru Chemie. Všem čtyřem studentům moc gratulujeme a děkujeme, že šíříte dobré jméno Zatlanky!

 

18. 06. 2020

1. místo Catherine Anne Portway v celostátní soutěži SOČ a řada dalších ocenění pro naši studentku

Studentka GNZ Catherine Anne Portway se umístila na 1. místě celostátní soutěže SOČ. Její práce s názvem Metody analýzy DNA pro autentizaci máku setého (Papaver somniferum) byla nominována i na účast v zahraniční soutěži, získala návrh na Cenu Učené společnosti ČR, Cenu MŠMT, Cenu CZ.NIC, Cenu Národního centra pro mladé chemiky a Cenu českého svazu Vědeckotechnických společností. Je to obrovský úspěch, ke kterému naší studentce moc gratulujeme! Přejeme hodně úspěchů do budoucna!

 

23. 06. 2020

Zatlaják 2020 - základní informace

Základní informace a přihláška na úvodní soustředění 1. ročníků 2.9. - 7.9.

Informace budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.
... vybavení na kurz, pokyny k platbě, odjezdové informace (od 27.8.) ... atd

Zatlaják 2020 informace a přihláška »

 

23. 06. 2020

Výsledky přijímacího řízení 2020

OBJEVOVAT A ROZVÍJET - výsledky
ALT - výsledky

Druhé kolo přijímacích zkoušek Gymnázium Na Zatlance vypisovat nebude.
Zápisové lístky lze odevzdávat v sekretariátu školy od středy 17.6. každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin. Ve středu též od 17:00 do 18:00.
Rozhodnutí o nepřijetí, budou odeslána doporučeným dopisem na adresu zákonných zástupců uchazečů nebo datovou schránkou.
Přestože uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, může ředitel školy dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b správního řádu.

výsledky a důležité informace pro přijaté i nepřijaté »

 

25. 06. 2020

Zatlanka přeje krásné prázdniny

Gymnázium Na Zatlance přeje studentům, rodičům a vyučujícím příjemné prožití letních dnů. Budova školy bude od 29.6. do 25.8. uzavřena. Úřední hodiny kanceláře školy po dobu letních prázdnin budou po a st od 8:00 do 14:00.

Hezké léto a pevné zdraví přeje Zatlanka.

 

14. 07. 2020

Doplňování na volná místa v budoucím 1. ročníku je ukončeno

Doplňování na volná místa v budoucím 1. ročníku je ukončeno. 79-41-K/41 – ŠVP Objevovat a rozvíjet V přijímacím řízení bylo původně přijato 122 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 79 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 139. až 140. místě. K 13. červenci 2020 je evidováno 90 zápisových lístků, kapacita je naplněna. 79-41-K/41 – ŠVP ALT V přijímacím řízení bylo původně přijato 35 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 27 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí byli přijati 3 uchazeči, poslední přijatý se umístil na 40 až 41. místě. K 13. červenci 2020 je evidováno 30 zápisových lístků, kapacita je naplněna. V Praze 13. července 2020 Mgr. Jitka Kmentová,ředitelka školy

Doplňování na volná místa v budoucím 1. ročníku je ukončeno »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup