Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Statistika příjímacího řízení na školní rok 2021/22

Ke dni 3.3.2021 bylo přijato:

285 přihlášek Objevovat a rozvíjet
95 přihlášek ALT

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Starší aktuality

Tato stránka má pouze informativní charakter; odkazy na některé starší aktuality již nemusí být funkční.

aktuality z roku 2006
aktuality z roku 2007
aktuality z roku 2008
aktuality z roku 2009
aktuality z roku 2010
aktuality z roku 2011
aktuality z roku 2012
aktuality z roku 2013
aktuality z roku 2014
aktuality z roku 2015
aktuality z roku 2016
aktuality z roku 2017
aktuality z roku 2018
aktuality z roku 2019
aktuality z roku 2020
aktuality z roku 2021


10. 01. 2010

Beseda studentů s prof. Dvořákovou

Ve středu dne 6. besedovalo několik desítek studentů vyšších ročníků s přední českou politoložkou prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. Absolventka Gymnázia Na Zatlance a současná vedoucí katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR odpovídala skoro dvě hodiny na dotazy studentů, které směřovaly nejen na světovou a českou politiku, ale také např. k nedávné kause na plzeňské právnické fakultě.

 

10. 01. 2010

Debatní klub Gymnázia Na Zatlance

Debatní klub GNZ zahájil 16. 12. 2009 svoji činnost. Scházet se bude obvykle ve středu od 14.15 v aule školy, zpravidla 3 – 4 x v měsíci, dle zájmu studentů a možností vyučujícího. Je určen pro všechny zájemce o debaty na různá politická, společenská či ekonomická témata, která aktuálně řeší naše společnost. Studenti by se měli během společných setkání zdokonalovat ve schopnosti debatovat a argumentovat, dozvídat se netradiční formou nové informace, prohlubovat své znalosti v historii, geografii, politologii i dalších oborech. Cílem klubu je i napomoci ke zvyšování zájmu o dění kolem nás i k poznání nových studentů napříč jednotlivými ročníky našeho gymnázia. Pomyslným mottem klubu, vypovídajícím o jeho činnosti, by mohli být dva výroky dvou autorů: „Lidé, kteří přemýšlejí, by se měli scházet“ od T. Halíka a „Demokracie je diskuse“ od T.G. Masaryka. Anotace činnosti klubu, možná témata a program na další setkání budou vyvěšeny na nástěnce u rozvrhů v prvním patře. Všechny bližší informace získáte také u Jana Čapka.

 

20. 01. 2010

Studenti Zatlanky budou reprezentovat ČR

Druhý únorový týden proběhne v italském Turíně 3. ročník Erasmova Evropského parlamentu mládeže. Stejně jako na loňském zasedání v Rotterdamu bude ČR reprezentovat delegace studentů Gymnázia Na Zatlance. Hlavním tématem simulovaného jednání Evropského parlamentu bude trvale udržitelný rozvoj. Akce se zúčastní na 200 studentů z 15 evropských států.

EEYP Torino 2010 »

 

20. 01. 2010

Den otevřených dveří 27. ledna 2010

Všechny zájemce o studium zveme na den otevřených dveří Gymnázia Na Zatlance. Koná se 27. ledna 2010 od 17 do 19 hodin. Budete mít možnost seznámit se s vedením školy, prohlédnout si budovu školy, získat představu o tom, co škola připravuje pro studenty a jak se na Zatlance učí. Podrobnosti a kritéria k přijímacímu řízení škola zveřejní do 31. ledna 2010. Těšíme se na setkání s vámi!

 

24. 01. 2010

Pyrenejemi a Andorrou k moři

Geograficko biologická exkurze. Navštívíme Pyreneje s ledovcovými jezery, národním parkem, bohatou faunou a flórou, ale také městečky pod pohořím. Andorra je malé knížectví ležící v kruhovité kotlině mezi Francií a Španělskem v nadmořské výšce 900 metrů a je obklopeno hřebeny hor. Na závěr na nás čeká hlavní město Katalánska Barcelona, známý klášter na zubaté hoře Montserratu. Nevynecháme ani koupání v nádherném moři.

Leták a přihláška »

 

30. 01. 2010

Kritéria pro přijímací řízení

K 28. lednu 2010 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011, 2 termíny přijímacích zkoušek a platná kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2010/2011.

přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 »

 

09. 02. 2010

Mapa školy

Vážení rodiče, v těchto dnech probíhá na našem gymnáziu dotazníkové šetření Mapa školy, jehož cílem je zjistit, jakýma očima vidí školu žáci, jejich rodiče, učitelé i vedení školy. Všechny dostupné informace, včetně hesla a přihlašovací adresy můžete získat z dopisu, který by Vám v těchto dnech měli předat studenti. Pokud máte k šetření nějaké dotazy, případně se Vám údaje potřebné k vyplnění dotazníku nedostaly do rukou, kontaktujte prosím Šárku Kvasničkovou na adrese sarka.kvasnickova@zatlanka.cz. Vyplnění dotazníku je anonymní a dobrovolné. Děkujeme za spolupráci.

více informací na serveru Scio »

 

22. 02. 2010

Elektronický zápis

Od poledne 22. února 2010 je plně přístupný a funkční elektronický zápis výběrových předmětů pro budoucí 3. a 4. ročníky na školní rok 2010/11. Je otevřeno celkem 52 různých předmětů. Konec prvního kola zápisu je v neděli 14. března 2010 o půlnoci.

přihlašujte se zde »

 

09. 03. 2010

Studenti Zatlanky reprezentovali ČR na EEYP v Turíně

Ve dnech 6.-14.2. se jedenáctičlenná delegace našeho gymnázia (devět studentů a dva profesoři) zúčastnila zasedání Erasmova Evropského parlamentu mládeže v srdci italského Piemontu v Turíně. Barvy České republiky hájila jako jediná a pilně pracující studentští delegáti rozhodně obstáli v mezinárodní konferenci. O reflexích účastníků z této jedinečné události se můžete dočíst v galerii.

galerie a reflexe »

 

22. 03. 2010

Změna konzultačních hodin

Ve středu 24. března 2010 konzultační hodiny ředitelky školy odpadají (důvodem je celostátní konference ředitelů gymnázií). Pokud potřebujete něco nutně probrat s paní ředitelkou, obraťte se na ni e-mailem. Ve škole bude osobně k dispozici opět od pondělka 29. března.

 

22. 03. 2010

Projektový den Asie

Ve středu 10. března 2010 zavládla v naší škole atmosféra převážně Dálného východu. Tentokrát jsme se formou workshopů, besed, prezentací a promítání filmů přenesli do Asie. Proběhlo celkem 21 akcí! Osm z nich si připravili sami studenti. K. Breitrová (4. A) nás seznámila s původem čaje a s čajovými obřady, Z. Baštová a J. Záklasník (4. A) nás pozvali do Vietnamu, osm studentů z 1. E se představilo v Peche Kuche, T. Bořilová a J. Myslivec (2. B) pro nás připravili minilekci japonštiny.

fotogalerie z akce »

 

22. 03. 2010

Statistika přijímacího řízení 2010/11

Celkový počet přijatých přihlášek ke studiu k 15. březnu 2010 je 439, z toho splňuje kritéria k přijetí bez přijímacích zkoušek 67 přihlášených. Vzhledem k tomu, že kritéria pro přijetí bez přijímacích zkoušek splnilo více než 60 uchazečů, vykonají všichni uchazeči přijímací zkoušku (viz Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 vydaná 28.1.2010). Pozvánky k přijímacím zkouškám bude škola posílat ve středu 24. března 2010.

více o přijímacím řízení »

 

25. 03. 2010

Předodjezdové informace k zájezdu do Vídně

Místo odjezdu: Smíchovské nádraží, parkoviště autobusů (orientační body: smyčka tramvaje, pošta, pouliční hodiny – zde někde bude stát bílý autobus Travel Sport). Sraz: 26.3.2010 v 5:50. Další informace naleznete v přiloženém souboru.

předodjezdové informace »

 

02. 04. 2010

Třídní schůzky 14. dubna

Zveme rodiče našich studentů na třídní schůzky, které se konají ve středu 14. dubna 2010 od 18:00. Schůzka třídních důvěrníků začíná v 17:00 v učebně č. 205 ve druhém patře budovy školy.

 

02. 04. 2010

Historicko zeměpisná exkurze Benelux 2010

Ve dnech 30.8. - 5.9. se pro zájemce z řad studentů uskuteční poznávací expedice po státech Beneluxu. V průběhu sedmidenní cesty bychom měli poznat to nejzajímavější z Nizozemí, Belgie a Lucemburska. Čekají nás nejvýznamnější pamětihodnosti i poznávání současného života tří států (sýrové trhy a výrobna sýrů, květinová burza a brusírna diamantů, projížďka po kanálech i sídla evropských institucí).

leták a přihláška »

 

08. 04. 2010

Projekt Edison

V týdnu 8. – 12. března navštívilo naši školu v rámci projektu Edison 7 praktikantů ze 7 zemí světa. Praktikanti postupně navštěvovali jednotlivé třídy, kde naše studenty seznamovali s životem, kulturou, přírodními krásami, zvyky svých zemí. Naši studenti tak mohli nahlédnout blíže do Brazílie, Mexika, Řecka, Itálie, Číny, Rumunska nebo Íránu.

fotogalerie z akce »

 

08. 04. 2010

Studium na VŠ v zahraničí

Uvažujete o vysokoškolském studiu v zahraničí? Potřebujete informace o školách a oborech v USA a UK? Zajímáte se o možnosti získání stipendia? Potřebujete vědět, jak probíhá přijímací řízení? Chcete se už začít připravovat? Informační schůzka pro zájemce o studium i jejich rodiče se uskuteční ve středu 14. dubna 2010 od 18:30 v aule.

 

19. 04. 2010

Studijní pobyty ve Francii

Francouzské velvyslanectví nabízí možnost ročního studijního pobytu (září 2010 - červen 2011) na francouzské střední škole českým studujícím ve věku 15 až 17 let. Ubytování studentů bude zajištěno na internátu. Víkendy budou trávit ve vybrané hostitelské rodině. Školné hradí francouzská strana. Rodina studujícího hradí ubytování, víkendy v hostitelské rodině, pojištění a cestovní náklady. Zájemci vyplní přihlášku. Kdo by se chtěl detailněji informovat, kontaktuje paní profesorku Hamdi, oddělení pro spolupráci ńebo kulturní oddělení francouzského velvyslanectví (telefon 221401064 nebo vladimira.pasco@diplomatie.gouv.fr)

 

19. 04. 2010

Někdo to rád "sýra"

Divadelní studio Zatlanka vás zve na myšáckou gangsterku Někdo to rád "sýra" inspirovanou filmem Někdo to rád horké. V Mischagu soupeří kocouří a myšácké bandy. Jde o sýr! Myšáci Charlie a Marfy se převléknou za hudebnice, aby je přijali do dámské kapely. Když se tak stane, odjíždí se souborem Sladké Myšu hrát myšákům - milionářům za sluncem na Floridu... Premiéra se koná 25. dubna od 14:00 v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4.

pozvánka »

 

19. 04. 2010

Školní akademie

Srdečně Vás zveme na již pátou Školní akademii Gymnázia Na Zatlance, která se bude konat ve čtvrtek 29. dubna v Divadle Na prádle. Začátky představení jsou v 15:00 a 18:00, vstupné 20 Kč pro studenty a 50 Kč pro rodiče a další hosty. Informace o předprodeji vstupenek budou zveřejněny ve škole.

 

26. 04. 2010

Fotografie z projektu Člověk a hranice

Fotografie z projektu třídy 3B najdete v rubrice Výuka - biologie. Studenti si připravili výstupy k tématům Lidské tělo jako materiál, Lidské limity a Jak vyrovnávat handicapy. Měli možnost zasoutěžit si ve znalostech lidských orgánů a chorob a v četbě Braillova písma.

fotografie »

 

28. 04. 2010

Fyzikální cirkus 2010

V polovině dubna 2010 se konal již 3. ročník Fyzikálního cirkusu. Studenti předváděli zajímavé pokusy, které si sami připravili. Porota, která sestávala z vyučujících fyziky shledala jako nejúspěšnjšího fyzikálního pokusmena Honzu Belingera ze 3. C. Gratulujeme!

fotogalerie z akce »

 

02. 05. 2010

Beseda s Hugo Fritschem, pamětníkem transferu Němců z ČSR

V pátek dne 30. dubna 2010 proběhla v aule GNZ beseda s Hugo Fritschem, brněnským rodákem a občanem SRNi, který po skončení války přišel v průběhu transferu sudetských Němců z Československa o prarodiče, rodiče i sourozence. Několik desítek studentů zaujal pan Fritsch nejen svojí stále velmi dobrou češtinou, ale také předčítáním z autobiografické knihy, která vyšla nejen v Německu, ale také v naší republice. Studenti tak měli jedinečnou možnost podívat se na poválečné události, které jsou dodnes citlivým místem česko-německých vztahů, očima z druhé strany.

 

07. 05. 2010

Zástupci Zatlanky pomáhali v rámci oslav Dne Země

Zástupci našeho gymnázia se v rámci oslav Dne Země zúčastnili slavnostního sázení nových stromů v parku Stromovka. Akce proběhla za účasti primátora Prahy MUDr. Pavla Béma, jeho náměstkyně Ing. Marie Kousalíkové a radního pro oblast životního prostředí Vladislava Marečka. Stromy spolu se studenty 11 pražských gymnázií sázeli velvyslanci 11 zemí, zastupující partnerská města Prahy. Se studenty Zatlanky vysadil strom jasan ztepilý velvyslanec Litevské republiky J.E. Aurimas Taurantas. Při rozhovoru s ním jsme se věnovali především porovnávání životních podmínek i společenské, politické a ekonomické situace v obou státech.

fotogalerie z akce »

 

14. 05. 2010

Platba zálohy pro účastníky exkurze Benelux

Žádáme účastníky exkurze Benelux, aby nejpozději do středy 20. 5. zaplatili na účet školy – číslo účtu 2002620018/6000 zálohovou platbu ve výši 3000,-Kč. Jako variabilní symbol uveďte číslo akce 10113 + vaše pořadové číslo (1-44) (tj. například 101131), které je uvedeno v přiloženém seznamu účastníků. Pokud nebude záloha zaplacena do středy 20.5., budou vyrozuměni náhradníci akce. Případné bližší informace u prof. Čapka a Kettnerové.

seznam účastníků s přidělenými pořadovými čísly »

 

21. 05. 2010

Věšín 2010

Biologický kurz pro 1.ročníky - předodjezdové informace. Informace o potřebném vybavení na cestu najdete v přiloženém letáku.

co s sebou »

 

27. 05. 2010

Zeměpisně-dějepisná exkurze Jižní Morava

Zeměpisně-dějepisná exkurze Jižní Morava pro druhý ročník se koná v termínu od 31. května do 3. června 2010. Sraz je 31. května 2010 v 7:15 před budovou školy. Další podrobnosti si přečtěte v přiloženém dokumentu.

program a dodatečné informace »

 

31. 05. 2010

Zatlanka bude hostit republikové projektové fórum

V úterý dne 8. června 2010 bude Gymnázium Na Zatlance hostit studentské projektové fórum. V několika hodinovém bloku představí studenti ve 20 minutových prezentacích různé kolektivní projekty z historie a společenských věd. Akce se zúčastní mj. gymnázia z Liberce, Loun, Poděbrad, Českých Budějovic či Prahy. V odborné porotě, která bude projekty hodnotit, zasednou mj. historik a proděkan FF UK v Praze prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., publicista a ředitel POST BELLUM Mikuláš Kroupa, pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze Mgr. et Mgr. Aleš Franc či pracovník knihovny Václava Havla Mgr. Jan Hron. Program fóra a anotace projektů najdete v přiložených souborech.

program fóra a anotace projektů »

 

08. 06. 2010

Reprezentace Zatlanky na Národní studentské konferenci

Čtyřčlenná delegace našeho gymnázia se v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny zúčastnila Národní studentské konference na téma "Volby v demokratické společnosti. Parlamentní volby v ČR". Setkání zástupců studentů středních škol ČR organizovala v prostorách Amerického centra ambasády USA společnost Partners Czech v rámci mezinárodního projektu Deliberating in a Democracy. Studenti mohli během celodenního setkání mimo jiné debatovat s ředitelem Občanského institutu Dr. Romanem Jochem a vyzkoušet si prezentovat politické programy jednotlivých stran. Dva z našich studentů se umístili i na pomyslném žebříčku nejlepších studentských týmů – Jakub Rak z 2.D jako člen skupiny vyhodnocené jako nejlepší učitelskou porotou, Eliška Zaepernicková jako členka týmu, který zvítězil v hodnocení studentských delegátů.

fotogalerie z akce »

 

11. 06. 2010

Uhrazení doplatku pro účastníky exkurze Benelux

Žádáme účastníky exkurze Benelux, aby nejpozději do čtvrtka 24. 6. zaplatili na účet školy – číslo účtu 2002620018/6000 - doplatek ve výši 3500,-Kč. Jako variabilní symbol uveďte číslo akce 10113 + vaše pořadové číslo (1-45, znáte z placení zálohy, viz seznam níže). Pokud nebude platba uhrazena, budou vyrozuměni náhradníci akce. Případné bližší informace u prof. Čapka a Kettnerové.

seznam účastníků s přidělenými pořadovými čísly »

 

14. 06. 2010

Oznámení o změně konzultačních hodin ředitelky školy

Konzultační hodiny ředitelky školy ve středu 16. června a 23. června 2010 se nekonají. Náhradním termínem je čtvrtek 24. června 2010 od 17 do 18 hodin. Pokud si potřebujete smluvit schůzku v jiném termínu, obraťte se na asistentku ředitelky paní Moravcovou (telefon 251 566 219). Děkujeme za pochopení.

 

16. 06. 2010

Studentské projektové fórum Zatlanka 2010

V úterý dne 8. června hostila Zatlanka setkání studentských týmů, které prezentovaly dlouhodobější skupinové projekty z historie a společenských věd. Během dopoledního a odpoledního bloku bylo formou prezentace s mluveným slovem představeno celkem 9 projektů. Akce se účastnily nejen pražské školy, ale i gymnázia z Č. Budějovic, Liberce, Loun a Poděbrad. Studenti měli 20 minut na to, aby projekt představili a v dalších 10 minutách pak čelili mnohdy velmi zvídavým otázkám odborné poroty. V ní zasedli: přední český historik a proděkan FF UK v Praze prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., publicista, redaktor a ředitel občanského sdružení POST BELLUM Mikuláš Kroupa, editor a archivář Knihovny Václava Havla Mgr. Jan Hron, pedagog a redaktor Českého rozhlasu Mgr. Pavel Ryjáček, pan Martin Ondráš z firmy McKinsey & Company a ředitelka Gymnázia Na Zatlance Mgr. Jitka Kmenová. Ceny poroty si nakonec odnesli studenti Gymnázia Jana Nerudy v Praze za projekt Simulované soudní jednání, studenti Gymnázia Sázavská v Praze za projekt věnovaný hospicům, dále pak student Gymnázia F. X. Šaldy z Liberce, který prezentoval projekt Neviditelné oběti komunismu. Cenu poroty si též odnesl za výborný výkon domácí tým Zatlanky ve složení Pavla Nehasilová, Martin Šolc a Jan Řežábek za projekt Německy mluvící Praha. Poděkování patří všem studentům a jejich učitelům, neb hlavním smyslem fóra nebyla soutěž, ale inspirativní setkání a možnost vyzkoušet si prezentaci před publikem a obhajobu projektů před porotou. A každý z prezentovaných projektů byl něčím originální a zajímavý. Řada studentů navíc prezentovala velmi profesionálně. Poděkování patří i společnosti Neoluxor s. r. o., provozovateli Paláce knih Luxor, která věnovala knižní poukázky pro oceněné týmy a firmě zastoupené panem Stuchlíkem, která se podílela na občerstvení. Slova díků budiž určena i pro pana Stanislava Urbana, který z celého setkání pořídil sérií snímků. Reportáž Českého rozhlasu o celé akci si můžete stáhnout ve formátu MP3.

fotogalerie z akce »

 

23. 06. 2010

Nabídka fotografií z Bertramky pro studenty 4. ročníků

Nabídka fotografií ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení byla umístěna na níže uvedeném odkazu. Absolventi, kteří si objednali sadu - 1ks 20x30 + 2ks 10x15 á 100,- Kč ji mají připravenou k vyzvednutí v našem obchodě od pondělí 21.6.2010. Sada obsahuje: skupina 20x30 s logem a textem, gratulace ředitelky - 1ks 10x15, gratulace třídní - 1ks 10x15. Chcete-li si k sadě ještě přiobjenat další fotografie, můžete je objednat po internetu, a budou přidány k vaší sadě. Ostatní, kteří si neobjednali sadu si mohou z nabídky vybrat libovolně. Fotografie v originální kvalitě, bez vloženého ochranného vodoznaku si můžete prohlédnout na monitoru v našem obchodě na Vinohradech, Libická 17, Praha 3, otevírací doba Po-Pá 8-18.

nabídka fotografií »

 

29. 06. 2010

Věšín 2010

Ekologicko - biologický kurs prvních ročníků, který se konal rekreačním středisku Věšín nedaleko Rožmitálu pod Tremšínem. Náplní kurzu byla hlavně terénní práce, praktické pozorování rostlin i živočichů. Jak se studenti utkali s nepřízní počasí se můžete podívat ve fotogalerii.

fotografie »

 

29. 06. 2010

Projekt Vltava - Moldau

Studenti 1.H se v rámci projektu Německé školy v Praze zapojili do mapování Vltavy. Jeden den se věnovali odběru a zkoumání vzorků vody, zjišťování parametrů toku a určování živočichů. Projekt bude pokračovat na podzim společným setkáním všech zapojených škol.

fotografie z akce »

 

06. 07. 2010

Studenti Zatlanky zapojeni v mezinárodním projektu Deliberating in a Democracy

Vybraní studenti naší školy se v tomto školním roce účastnili mezinárodní projektu Deliberating in a Democracy. Jedná se o projekt organizovaný a podporovaný nadací Constitucional Rights Foundation z Chicaga, v České republice realizovaný organizací Partners Czech (součást mezinárodní sítě Partners for Democratic Change Internacional). Cílem zmíněného programu je zvýšit informovanost studentů o aktuálních společenských problémech, zapojení do diskuse o nich a způsobech hledání jejich řešení. Děje se tak pomocí tzv. deliberace, což je metoda vedení debaty, která má nastínit daný problém z co největšího počtu úhlů pohledu a pokusit se poté, pomocí fundované debaty, dospět k nějakému konsensu či alespoň utřídění názorů na daný problém. Aktivita spočívá v tom, že se studenti s vyučujícím pokusí zpracovat a maximálně "vytěžit" téma probírané v tří až čtyřhodinovém debatním bloku. Studenti zpracovávané téma rozebírají na základě připraveného textu, vyslechnou si o něm přednášku, debatují ve dvojicích a skupinách, hledají klady a zápory, navzájem si oponují, představují své názory a názory skupin, hledají kompromisní znění, vyplňují různé další materiály. Do projektu se zapojili studenti čtvrtých ročníků navštěvující seminář GRV a studenti 3.C s 3.D v návaznosti na zeměpis v lekci Entropa. Vybraní další studenti se věnovali tématu demokracie x diktatury v rámci debatního klubu. Čtyřčlenná delegace účastníků této debaty pak reprezentovala školu Národní studentské konferenci.

anotace projektu a vybrané fotografie z akce »

 

06. 07. 2010

Gymnázium Na Zatlance přeje všem krásné léto a prázdniny plné pohody!

Prázdninový provoz školy pro veřejnost - pondělí a středa od 8 do 12 hodin.

Zpráva pro budoucí 1. ročník: Tituly učebnic potřebných pro studenty 1. ročníku budou oznámeny po dohodě s vyučujícími v jednotlivých třídách na začátku září. Seznamy studentů v jednotlivých třídách nebudou umístěny na webových stránkách, dotazy můžete vznést na e-mailové adrese ředitelky školy.

 

20. 08. 2010

Pyrenejemi a Andorrou k moři

Poslední informace pro účastníky výpravy do Pyrenejí najdete v přiloženém letáčku.

poslední informace »

 

25. 08. 2010

Vítejte v novém školním roce...

Gymnázium Na Zatlance vítá všechny studenty ve školním roce 2010/2011 a přeje hodně sil do zvládání školních povinností a mnoho úspěchů ve studijním i osobním životě. Rozpisy umístění jednotlivých kmenových tříd najdete jako každoročně ve vstupním vestibulu školy. Výuka začíná 1. září tradičně v 7:45 a bude trvat jednu vyučovací hodinu. V prvním ročníku bude výuka 1. a 2. vyučovací hodinu. Těšíme se na shledání!

 

25. 08. 2010

Informace pro účastníky exkurze po zemích Beneluxu

Místo a čas odjezdu: pondělí 30. 8. 2010 v 17:00 z autobusového nádraží Zličín, modrý autobus
Příjezd: neděle 5. 9. 2010 v dopoledních hodinách na autobusové nádraží Zličín, za cca 12 hodin po odjezdu z Beneluxu
Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování, 4x snídaně, 4x večeře, průvodce, komplexní pojištění léčebných výloh a storno zájezdu; nezahrnuje vstupy!
Doporučujeme vzít s sebou: deku a polštářek (pro vaše pohodlí do autobusu), pohodlné oblečení do autobusu na noční transfer (při zastávkách může být chladněji) a na celý den, pohodlnou obuv, malý batoh na den, jídlo na cestu + úterý, trvanlivé jídlo na jednotlivé dny (např. sýr, paštiku, sušenky atd.), léky pro pravidelné užívání i pro akutní problémy a povlečení na lůžkoviny či spací pytel. V autobusu je možné zakoupit nápoje, během dne bude možnost nákupu jídla, jako zavazadlo si vezměte menší kufr či cestovní tašku, nevhodný je batoh/krosna. Omezte hmotnost zavazadla, nepřepravují se „šestky“ nápojů.
Doporučená částka na vstupy cca 50 EUR.

program exkurze »

 

28. 08. 2010

Pařez 2010

Veškeré organizační a odjezdové informace o úvodním soustředění 1. ročník najdete na níže uvedeném odkazu.

www.tvzatlanka.ic.cz »

 

03. 09. 2010

Harmonogram a informace k maturitě

Na webu zatlanka.cz nyní naleznete aktuální informace ke státním maturitám 2010/2011 a aktualizovaný harmonogram tohoto školního roku.

 

06. 09. 2010

Studentský projekt „Německy mluvící Praha“

Od září roku 2008 běží na škole jako součást výběrového dějepisného semináře pro 3. ročník projekt Německy mluvící Praha. Pod vedením prof. Radka Aubrechta mapují studenti životní osudy významných a zajímavých pražských Němců, dějiny různých německých spolků, divadel a univerzit. Ve školním roce 2009-2010 pak studenti shromažďovali informace a fotodokumentaci o památkách německé pražské architektury. Ve školním roce 2010-2011 pak budou studenti pokračovat v sestavování biografických hesel a navíc budou dokumentovat pomníky, pamětní desky a hroby významných pražských Němců. Cílem projektu je nejen se dozvědět něco o zaniklé menšině, ale také naučit se vyhledávat a zpracovávat informace.
Součástí projektu je také veřejná prezentace výsledků práce. Prvním větším výstupem z projektu bylo studentské vystoupení na projektovém fóru Kulturní krajina, které dne 9. října 2009 uspořádal v prostorách radnice Prahy 2 Pražský literární dům autorů německého jazyka. V červnu 2010 pak studenti obhajovali projekt před odbornou porotou v čele s proděkanem FF UK v Praze prof. Šedivým na republikovém Studentském projektovém fóru Zatlanka 2010, kde získali jednu z cen poroty.

 

22. 09. 2010

Evropský den jazyků 2010

V pátek 24. září 2010 se na Zatlance koná Evropský den jazyků.

informace na webu MŠMT »

 

22. 09. 2010

Gymnázium Na Zatlance v Janově

Studenti Gymnázia Na Zatlance se zúčastnili v termínu od 26. června do 3. srpna workshopu Radio Jeans v italském Janově. Jedná se o projekt financovaný z fondu Evropské Unie.

popis projektu a fotogalerie »

 

01. 10. 2010

Beseda s Horstem Stölzigem

Dne 30. září 2010 besedovalo 50 studentů školy s Horstem Stölzigem, občanem Německa, který se před 2. světovou válkou narodil v Ústí nad Labem a dětství prožil v Praze. Po válce však musel jako Němec z Československa odejít. Jádrem besedy byla jeho kniha z roku 2003 "Více než dva roky života" pojednávající o jeho osudu v letech 1945-1947. Následovala diskuse o česko-německých vztazích a stereotypech ve vzájemném vnímání. Akce proběhla díky mnichovské Nadaci Adalberta Stiftera, jejíž kulturní referent dr. Wolfgang Schwarz se besedy též zúčastnil. Celé setkání pak bylo další částí školního projektu Německy mluvící Praha, o němž se více můžete dozvědět v sekci "O projektech".

sekce O projektech »

 

06. 10. 2010

Evropský den jazyků 2010

V pátek 24. září si Zatlanka připomněla Evropský den jazyků. Studenti a studentky měli možnost se během celého pátečního dopoledne potkat s různými evropskými i mimoevropskými jazyky, pracovat s nimi mnoha rozličnými metodami a způsoby, naučit se základní fráze a nebo se s některými jazyky pouze informativně seznámit.

fotogalerie z akce »

 

11. 10. 2010

DELF scolaire – žákovský DELF

Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice společně s Národní komisí pro zkoušky DELF a DALF při CIEP v Sèvres nabízí zkoušky DELF scolaire žákům základních a středních škol. Poplatek za zkoušku - A1: 450 Kč, A2: 600 Kč, B1: 950 Kč (běžně 700, 1000 a 1500 Kč).
Zápis proběhne od 15. do 19. listopadu 2010, zkoušky se uskuteční od 6. do 9. prosince 2010 v budově Gymnázia Na Zatlance.

informace a elektronické přihlášky »

 

27. 10. 2010

Nanočástice aneb molekulový pohled na chemii a fyziku

20. října 2010 se 15 vybraných studentů Gymnázia Na Zatlance účastnilo přednášky "Nanočástice aneb molekulový pohled na chemii a fyziku", která se konala v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze 8. Přednášel Mgr. Michal Fárník Ph.D.

 

27. 10. 2010

Týden vědy 2010

Studenti Gymnázia Na Zatlance již tradičně navštíví některé vybrané přednášky a vědecká pracoviště na začátku listopadu v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

více informací »

 

02. 11. 2010

Historická exkurze Osvětim, Krakow a Wieliczka

Ve dnech 19. - 20. listopadu 2010 se pro zájemce z řad studentů čtvrtých ročníků uskuteční dvoudenní historická exkurze do Osvětimi spojená s návštěvou Krakova (bývalé hlavní město polských králů chráněné UNESCO), Wielicky (nejstarší solné doly v Evropě) a poutního místa Kalwaria Zebrzydowska (chráněná UNESCO). Žádáme zájemce, aby se do pátku 5. listopadu 2010 zapsali na seznam na nástěnce u rozvrhu a zároveň odevzdali přihlášky. V případě převisu poptávky (více než 43 míst) budou mít přednost studenti dějepisných seminářů a dříve zapsaní studenti.

program a přihláška »

 

03. 11. 2010

Maturity - 4. ročníky POZOR!

Termín předání vyplněné a podepsané přihlášky řediteli školy je 15. listopadu 2010.

státní maturity 2010/2011 »

 

10. 11. 2010

Deset cest k divadlu 2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 bude na Zatlance opět vyučován divadelní seminář Deset cest k divadlu. Náplň a program budou opět zajišťovat Jitka Kmentová a Ivo Kristián Kubák. Seminář by měl naučit studenty divadlo a jeho aktivity vnímat hlouběji a vyložit je na teoretičtější úrovni než dokáže běžný divák. Prvním navštíveným představením bude Svatá země v Rock Café. Sraz a úvodní seminář se koná v úterý 16. listopadu 2010 v 17:30 v Café NONA, Národní 4, v prvním patře budovy Nové scény ND. Zájemci nechť se hlásí na adrese <jitka.kmentova@zatlanka.cz> nebo se zapíší na nástěnce v prvním patře školy.

informace o loňském běhu semináře »

 

19. 11. 2010

Absolvent Zatlanky dostal prestižní cenu Česká hlava 2010

V 9. ročníku prestižní soutěže Česká hlava 2010 dostal cenu v kategorii Patria – cena Veolia Voda ČR fyzikální chemik prof. RNDr. František Tureček, Ph.D., absolvent Zatlanky z roku 1968, který v současné době působí na University of Washington v americkém Seattlu. Jeho hlavním vědeckým zájmem je hmotnostní spektrometrie a její aplikace v chemii, biologii a medicíně. Prof. Tureček, který patří mezi špičkové české vědce, je autorem několika stovek odborných článků a studií, držitelem řady českých a mezinárodních vědeckých ocenění a americkým biografickým ústavem byl zařazen mezi 500 nejdůležitějších vědců světa.

o životě a vědeckém díle prof. Turečka »

 

19. 11. 2010

Maturitní ples 2010

Gymnázium Na Zatlance vás srdečně zve na maturitní ples do Lucerny v pátek 26. listopadu 2010 od 19:00. Po zahájení slavnostního večera se uskuteční také imatrikulace prvních ročníků.

 

19. 11. 2010

Uhrazení ceny exkurze do Krakova a Osvětimi

Žádáme účastníky exkurze do Osvětimi, aby během pátku 12. listopadu 2010, případně pondělí 15. listopadu 2010, uhradili v kanceláři školy v hotovosti celou platbu za exkurzi. Vybíraná částka je stanovena na 1900,- Kč. (Cena zájezdu byla CK vyčíslena na 1650,-Kč na studenta v případě účasti 40 studentů, momentálně máme přihlášených pouze 36, každý student chybějící do počtu 40 znamená navýšení původní ceny 1650,- Kč o 40,- Kč.) Pokud nebude poplatek uhrazen do pondělí 15:00 budou vyrozuměni případní náhradníci z nižších ročníků. V případě naplnění plného počtu účastníků bude příslušná částka studentům vrácena, či použita na hrazení vstupů. Předpokládaná cena vstupů je 60 polských zlotých tedy cca 16 euro (při nižším počtu studentů částka naroste k 20 euro vzhledem k nutnosti platit místní průvodce v Osvětimi). Pokud by se objevili zájemci o zbývajících 5 míst, budou velmi vítáni.(po dohodě je možné tato místa ve výjimečných případech obsadit i studenty nižších ročníků). Žádáme již přihlášené studenty, aby neohlašovali na poslední chvíli svoji účast a nezvyšovali tím pro ostatní cenu exkurze. Případné bližší informace k platbám a exkurzi u Jana Čapka

 

30. 11. 2010

Studentská vědecká konference

V úterý 9. listopadu se naši studenti zúčastnili Studentské vědecké konference na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole. Konference je vyvrcholením projektu 3V- vědě a výzkumu vstříc, ve kterém Sdružení TEREZA spolu s odborníky z VŠ a učiteli středních škol vyvíjí a testuje praktické úlohy z pedologie a koloběhu uhlíku. Studenti měli možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků své práce, setkat se s odborníky z vysokých škol – Přírodovědecké fakulty UK a ČZU, sdílet získané poznatky a zkušenosti se studenty ostatních zapojených škol a s odborníky. Odborníci se naopak se studenty podělili o zkušenosti z běžného života profesionálního vědce. Podrobnější informace ve Zpravodaji.

galerie »

 

02. 12. 2010

Pro čtvrté ročníky

Základní informace o tom, co vás čeká na cestě ze Zatlanky na VŠ, najdete na stránce Jak na VŠ v sekci Studium.

Jak na VŠ »

 

17. 12. 2010

PF 2011

Gymnázium Na Zatlance přeje všem svým přátelům a příznivcům krásné Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2011.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup