Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Statistika příjímacího řízení na školní rok 2021/22

Ke dni 3.3.2021 bylo přijato:

285 přihlášek Objevovat a rozvíjet
95 přihlášek ALT

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Starší aktuality

Tato stránka má pouze informativní charakter; odkazy na některé starší aktuality již nemusí být funkční.

aktuality z roku 2006
aktuality z roku 2007
aktuality z roku 2008
aktuality z roku 2009
aktuality z roku 2010
aktuality z roku 2011
aktuality z roku 2012
aktuality z roku 2013
aktuality z roku 2014
aktuality z roku 2015
aktuality z roku 2016
aktuality z roku 2017
aktuality z roku 2018
aktuality z roku 2019
aktuality z roku 2020
aktuality z roku 2021


02. 01. 2011

Testy pro třetí ročníky

V úterý 4. ledna od 1. do 4. vyučovací hodiny se uskuteční testy studijních předpokladů pro přihlášené studenty 3. ročníků. Bližší informace budou vyvěšeny s úterním rozvrhem na hlavní nástěnce. L. Kitzbergerová

 

05. 01. 2011

Olympiáda ve francouzském jazyce

Na Zatlance proběhne 14. ledna školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je rozdělena na část poslechovou a ústní projev. Vítěz každé kategorie postoupí do krajského kola. Všichni studenti 1. - 3. ročníků jsou srdečně zváni k účasti! Informace u vyučujících francouzštiny.

 

10. 01. 2011

Poohlédnutí se za akcemi Pěveckého sboru Gymnázia Na Zatlance v 1. pololetí 2010/2011

Pěvecký sbor našeho gymnázia měl letos opět krásnou příležitost podílet se na projektu nazvaném Rockové oratorium Eversmiling Liberty. Někteří nás již mohli slyšet, když v rámci setkání sborů z celé republiky bylo oratorium uvedeno k 20. výročí sametové revoluce, a to 17. listopadu 2009 přímo na piazettě Národního divadla. I letos vystoupení posloužilo k připomenutí tak významného data. Tentokrát jsme se zúčastnili čtyř koncertů, které se konaly 14. – 16. listopadu v Městském divadle v Teplicích a ZUŠ v Mostě. Opět to pro nás byl nezapomenutelný zážitek. A co vlastně je Eversmiling Liberty? Jak již bylo řečeno, jedná se o rockové oratorium, které využívá starozákonního příběhu o Judovi Makabejském k zdůraznění myšlenky odhodlaně bojovat za svůj národ a jeho svobodu. Vánoční zpívání pro studenty a se studenty byla pro nás milá tečka za prvním pololetím. Zvláště chceme poděkovat těm, kteří se nebáli zpívat a přidali se k nám. Pokud byste se s námi chtěli zúčastnit dalších akcí, zveme Vás na zkoušky sboru, které jsou každé úterý v aule 16.30 – 18.00.

 

10. 01. 2011

Výsledky zkoušky DELF

S novým rokem vstupujeme do nového období s dobrou zprávou o tom, jak naši studenti uspěli u zkoušky DELF. Gratulujeme všem, kteří překročili magickou hranici 50 bodů nezbytných k získání certifikátu (19 z 20 složilo zkoušku A2, 9z 10 uspělo na stupni B1). A věříme, že je tento výsledek bude motivovat k dalšímu úsilí, které možná završí i získáním vyšších stupňů ještě v průběhu středoškolského studia. Podrobnosti hledejte v sekci jazyky.

 

11. 01. 2011

Projekt Comenius

Po schůzce škol všech partnerských zemí, která se konala na podzim na našem gymnáziu, se Gymnázium Na Zatlance v rámci evropského Projektu Comenius zúčastní ve dnech 24. - 28. 1. 2011 partnerského setkání studentů v Mnichově. 5 studentů ze třídy 2. G a tři pedagogové školy budou společně pracovat s dalšími studenty z Německa, Francie a Polska. Cílem projektu je rozvoj pozitivního přístupu k jazykové, kulturní a národní identitě v evropských a celosvětových souvislostech.

 

11. 01. 2011

Příběhy bezpráví na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance se v tomto školním roce opět zapojilo do projektu Příběhy bezpráví organizace Člověk v tísni. Projekt seznamuje studenty s obdobím komunistického režimu formou projekce dokumentárního filmu a následné besedy s pamětníky, historiky či filmaři. Naše účast spočívala v promítnutí dokumentárního filmu Postavení mimo hru o československých hokejistech, mistrech světa z let 1947 a 1949, kteří byli za své úspěchy komunistickým režimem „odměněni“ dlouholetými tresty vězení a prací v uranových dolech. Na následnou besedu na naši školu zavítal poslední žijící účastník procesu, dvaaosmdesátiletý dvojnásobný mistr světa a úspěšný hokejový trenér Augustin Bubník, který seznámil studenty se svým úctyhodným životním příběhem a odpověděl na dotazy publika.

 

17. 01. 2011

Jak na VŠ? Další informace:

Pokud vámi vybraná škola nenabízí přihlášky ke stažení, můžete je zakoupit i v kanceláři Zatlanky za 12 Kč. Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení může být: ústřižek složenky, výpis z účtu, vytištěné potvrzení o provedené platbě, lístek z bankomatu. Musí být zřejmé, že platba již proběhla, proto nestačí platební příkaz. KKOV je: 4.A, 4.B: 79-41-K/401, všeobecné, studium denní čtyřleté, 4.C, 4.D:79-41-K/408, živé jazyky, studium denní čtyřleté (JKOV nemáme a nevyplňujeme).

 

17. 01. 2011

Přijímací zkoušky 2011

Informace o přijímacích zkouškách pro žáky 9. tříd budou vyvěšeny do 31. ledna.

 

20. 01. 2011

Den otevřených dveří 2011

Den otevřených dveří na Gymnáziu Praha 5, Na Zatlance 11 se koná ve středu 26. ledna 2011 od 17 do 19 hodin v budově školy. Budete mít možnost seznámit se všemi vyučujícími školy, prohlédnout si budovu školy, získat představu o tom, co škola připravuje pro studenty a jak se na Zatlance učí. Rovněž se dozvíte se podrobnosti k přijímacím zkouškám. Těšíme se na setkání s Vámi!

další informace »

 

21. 01. 2011

Závazné přihlášky na zájezd do Provence

jsou přístupné na webové stránce profesorky Pachtové. Zájemci je přinesou řádně vyplněné nejpozději do 28.1.2011 profesorce Pachtové.

 

03. 02. 2011

Projekt Comenius

Ve dnech 24. - 28. ledna 2011 se v Mnichově uskutečnilo druhé setkání účastníků projektu Comenius. Výpravy ze čtyř zemí (Německo, Francie, Polsko a Česká republika), čítající 36 studentů a 10 vyučujících, společně pracovaly ve všech čtyřech jazycích na tématu „Identita a stereotypy“. Program: • Prohlídka míst souvisejících s tématem projektu (filmové ateliéry Bavaria Filmstudios, stadion Bayernu Mnichov, židovské muzeum, lázeňské město Bad Tölz…) a historického centra města Mnichova. • Společná práce na projektu: prezentace prací studentů k tématu projektu z různých oborů (výtvarné práce, dějepis, společenské vědy, cizí jazyky: francouzština, němčina, polština a čeština). • Naše výprava představila v prezentaci Českou republiku, stručné dějiny Německa, důležité německé osobnosti, předvedla svoji verzi připravované titulní písně projektu a také se se svými třemi pracemi zúčastnila soutěže na logo projektu. Další schůzka se uskuteční v červnu ve Varšavě. Přejte nám hodně štěstí!

 

11. 02. 2011

Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu: 8. února 2011 "Víc než hra, je to tvůj život!" V rámci hodin informatiky vytvářelo postupně několik skupin studentů www stránky, které by měly sloužit jako inspirativní projekt při vytváření informačních zdrojů pro menší děti na téma bezpečnosto internetu. Vzhledem k tomu, že téma bezpečnosti internetu jsme již podrobně probírali, pokusili se své znalosti předat dál. Studenti zvolili pohádkové téma známé pohádky O červené Karkulce.

Pozor Karkulko »

 

11. 02. 2011

Beseda s profesorkou Dvořákovou

Na konci ledna proběhla v zaplněné aule Zatlanky v pořadí již třetí beseda s prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc., která je vedoucí katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a předsedkyní Akreditační komise čR. Přední česká politoložka, která do širšího povědomí veřejnosti vstoupila odhalením poměrů na právnické fakultě v Plzni je absolventkou Gymnázia Na Zatlance.

 

15. 02. 2011

Zima ještě nekončí!

Chcete si tento pátek užít večerní lyžování na Monínci? Bližší informace na nástěnkách ve škole!

 

22. 02. 2011

Vědecké kavárny

V týdnu od 14. – 18. března 2011 vždy od 19 hodin v kavárně Café B. Braun (budova Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2, v blízkosti stanice metra I. P. Pavlova) se konají v rámci akce Česká hlava VĚDECKÉ KAVÁRNY. Zváni jsou všichni studenti i pedagogové.

Více informací najdete zde: »

 

24. 02. 2011

Přednáška Mgr. Lucie Jílkové, Ph.D. z ÚJČ AV

Dne 23.února proběhla v aule přednáška Mgr. Lucie Jílkové, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český AV. Paní doktorka nejprve studentům přiblížila činnost a poslání Ústavu i aktuální projekty jednotlivých oddělení. Dále mluvila na téma zvukové podoby češtiny. Připomněla studentům zákonitosti spisovné výslovnosti, zmínila se o českém přízvuku a artikulaci hlásek a provedla srovnání češtiny s ostatními jazyky. Hovořila i o správném tempu řeči. Navázala tím v sérii přednášek AV na úspěšnou přednášku Prof. PhDr. Vladimíra Křivánka, CSc. z Ústavu pro českou literaturu AV, který v minulém pololetí na našem gymnáziu hovořil o K.H.Máchovi a jeho díle.

 

01. 03. 2011

Dva pohledy na totalitní minulost

Vybraní studenti Zatlanky se v minulých týdnech mohli seznámit s dvěma autentickými pohledy na totalitní minulost naší země. První pohled na inspirativní vzepření se nacistické totalitě umožnila účast na světové premiéře filmu Vladimíra Mináče Nickyho rodina. Během premiéry filmu pojednávajícím o všeobecně známém příběhu zachránce židovských dětí Nicolase Wintona byl sir Winton předáním dopisu velvyslanci Norského království nominován na Nobelovu cenu míru. Druhý pohled, tentokrát na totalitu komunistickou, přinesla účast studentů na akci Mene Tekel – mezinárodní projekt proti totalitě. Studenti se v jejím rámci mohli seznámit se svědectvím dcer politických vězňů 50. let.

reflexe účastníků (ZIP) »

 

01. 03. 2011

Projektový den Sovětský svaz trochu jinak aneb 20 let od rozpadu impéria

Dne 11. března se na našem gymnáziu uskuteční projektový den, který se pokusí představit země bývalého Sovětského svazu v návaznosti na 20. výročí od rozpadu tohoto totalitního státu. Zaměří se na současnost, minulost, kulturu i problémy jednotlivých zemí regionu. Součástí dne budou přednášky, promítání filmů, prezentace a dílny studentů. Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení z produktů ruské kuchyně. Během jejího konání budou vybírány finance, které věnujeme na projekt Adopce na dálku. Na akci jsou srdečně zváni všichni studenti, učitelé i přátelé gymnázia. Studenty žádáme, aby se od čtvrtka 3.3. elektronicky přes webové stránky zapisovali na jednotlivé akce, počet účastníků na jednotlivých akcích je limitován!

program akce »

 

01. 03. 2011

Informace k podávání přihlášek

Přihlášky ke studiu je možno poslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři školy, a to každý všední den od 7:30 do 15:00.

přijímací řízení 2011/2012 »

 

03. 03. 2011

Fyzikální cirkus

Přehlídka, ve které můžete uplatnit své badatelské, experimentátorské a kutilské dovednosti. Přehlídka, ve které můžete demonstrovat a vysvětlit libovolný fyzikální pokus. Tradiční FYZIKÁLNÍ CIRKUS proběhne 22. 3. 2011.

 

04. 03. 2011

Zápis na akce projektového dne o SSSR

Na adrese www.zatlanka.cz/zapis je možno se přihlašovat na akce konané v rámci projektového dne o bývalém SSSR.

anotace akcí a přednášek »

 

08. 03. 2011

Pozvánka na autorské čtení

Milí autoři, milovníci literatury, 20. dubna v 15 hodin se bude v aule konat další autorské čtení. Mimořádným hostem bude tentokrát spisovatelka Petra Hůlová. Přečte ukázku ze své knihy Strážci občanského dobra, nominované letos na cenu Magnesia Litera v kategorii próza. Znovu se setkáte i s kritickým tandemem Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš. Fotografie z předvánočního čtení najdete v galerii.

galerie »

 

23. 03. 2011

Provence 2011

Schůzka účastníků zájezdu do Provence se koná tento pátek (25. března) o velké přestávce v aule. JE NUTNÉ, ABY DO TÉ DOBY MĚLI VŠICHNI DOPLACENO! Pokud jste zapomněli svůj variabilní symbol, přijďte se zeptat! LKit a IP

 

23. 03. 2011

Dvoudenní zájezd do Norimberka

Pojeďte s námi 8.- 9. dubna do Norimberka! Program: návštěva nově otevřené výstavy norimberských procesů v Justičním paláci a prostor, kde se konaly přehlídky nacistické moci, prohlídka historického centra, norimberského hradu, dle domluvy návštěva Dopravního muzea, rodného domu Albrechta Dürera, muzea hraček atd. Po oba dny i volný čas na individuální seznámení se s městem, nákupy .... Cena 2150,- Kč, v ceně doprava, průvodce, pojištění, ubytování se snídaní, zákonné pojištění CK. Cena nezahrnuje vstupy. Bližší informace - nástěnka NJ vedle uč. 252 a u prof. Kimlové a Niedobové

 

25. 03. 2011

Expedice Itálie 2011

Ve dnech 31.8. - 7.9. 2011 se pro zájemce z řad studentů uskuteční poznávací expedice po zajímavých místech Itálie. Během osmidenní cesty bychom rádi navštívili věčné město Řím a Vatikán, Neapol s exkurzí do Pompejí a výšlapem na Vesuv, krásný ostrůvek Capri a několik zajímavých měst střední Itálie (Pisa, Florencie..). Prostor se najde i pro pobyt u moře spojený s koupáním. Přihlášky na exkurzi je odevzdávejte do 8. dubna prof. Čapkovi či prof. Kettnerové. Při vyšším počtu zájemců budou upřednostněni ti, co dříve odevzdali přihlášku.

program exkurze a přihláška »

 

28. 03. 2011

Informace o exkurzi do terapeutických komunit v Karlově a v Němčicíh

Sraz v 7:45 u budovy školy. Návrat kolem 17. hodiny opět k budově GNZ. Program: návštěva Terapeutických komunit Karlov (Čimelice, okr. Písek) a Němčice (Němčice u Volyně, okr. Strakonice). S sebou jídlo a pití na celý den, zvídavou náladu.

 

07. 04. 2011

Studentská akademie

Pět různých uměleckých akademií pro středoškoláky zdarma - každý týden v Praze. Přijít může každý nezávazně, vstup je zdarma! Fotografická akademie na Gymnáziu na Zatlance11, Praha 5, ve středy 6. a 20. dubna, 4. a 18. května a 1. a 15. června 2011 od 15:00 do 17:00.

http://www.studentska-akademie.cz/ »

 

10. 04. 2011

Školní časopis GeNeZe

Po roce opět vychází další číslo školního časopisu GeNeZe. Tentokrát se o jeho vznik zasloužili především šéfredaktorka Veronika Smolková a Michal Pliešovský, který se postaral o zbrusu novou grafickou stránku časopisu. Čtenáře čeká seznámení se zajímavými osobnostmi, literární tvorba našich studentů, rozhovory, fotografie, zpracování titulů ze školního kánonu k maturitní zkoušce. Děkujeme i všem přispěvatelům za krásné příspěvky a další pomoc při vzniku tohoto čísla.

GeNeZe 2/20011 (PDF) »

 

11. 04. 2011

Olympiáda ve Fj - výsledky krajského kola

V krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině, které se konalo 24. března 2011, se naše studentka Maryia Pautava ze 2.G umístila na velmi dobrém sedmém místě v kategorii B2. Gratulujeme!

 

12. 04. 2011

Přednáška - "Příběh atomového jádra"

11. dubna 2011 mohli zájemci z řad studentů Zatlanky vyslechnout přednášku doc. RNDr. Pavla Cejnara, Dr., DSc., který patří k významným teoretickým jaderným fyzikům u nás. V Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK se zabývá modelováním struktury atomových jader. Věnuje se také popularizaci, a to zejména kvantové teorie. Studentům v rámci své přednášky představil kouzla a úskalí cesty za využitím energie atomových jader. V závěru přednášky kladli studenti zajímavé dotazy.

 

12. 04. 2011

Pozvánka na třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve středu 13. dubna od 18 hodin. Třídní důvěrníci se sejdou v 17 hodin v učebně č. 205.

 

14. 04. 2011

Fyzikální cirkus

22. března se v učebně fyziky konal již tradiční fyzikální cirkus. Měli jsme možnost vidět celkem 14 zábavných pokusů. Zvláštní cenu kabinetu fyziky získal Ondřej Pechman za předvědení nenewtonovské kapaliny. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další ročník.

 

14. 04. 2011

Školní akademie

V úterý 19. dubna od 15 hodin pořádá Gymnázium Na Zatlance každoroční Školní akademii v prostorách Divadla Na Prádle. Přijďte se s našimi studenty podělit o radost z tvořivých činností a ocenit jejich vystoupení.

 

14. 04. 2011

Studenti GNZ zvítězili v krajském kole debatní soutěže Studentská Agora - Cestou do parlamentu

12. duben 2011 bude zapsán zlatým písmem do historie debatování na Zatlance, neb v tento den si studentský tým složený ze studentů třetích ročníků odnesl vavříny vítězů z celopražského kola Studentské Agory. Barvy našeho gymnázia hájilo družstvo ve složení: Kateřina Abelová, Kristýna Altalová, Martin Doležal, Renata Fantová, Kateřina Fuksová, Jakub Grán, Lukáš Janoušek, Tomáš Jirka, David Paznocht a Markéta Sluková. Vítězové, kteří porazili sedm dalších vesměs gymnaziálních týmů, postupují do celostátního kola. To se bude konat 31. 5. v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vítězům blahopřejeme a držíme palce do republikového finále.

 

18. 04. 2011

Výběrové řízení

Ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce ředitelky. Předpokládaný nástup 1.8.2011.

více informací »

 

19. 04. 2011

Chemicko-fyzikální exkurze 26. 4. 2011

Gymnázium Na Zatlance pořádá již tradiční exkurzi pro 3. ročník do Plzně. Na programu je návštěva Pivovarského muzea, pivovaru Prazdroj a muzea Techmania. Odjezd je v 7:00 ze Zličína, návrat v cca 17:00 opět na Zličín. Cena 490,- Kč obsahuje cestu a vstupné. Těšíme se na zajímavou exkurzi a na výstupy z ní!

 

21. 04. 2011

Projekt 3V

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc se chýlí ke konci. Projekt přispěl k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytváření didaktických materiálů pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl přihlášen v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky.

 

02. 05. 2011

Exkurze do terapeutických komunit

V úterý 29. 3. 2011 pro nás nezisková organizace SANANIM připravila exkurzi do dvou terapeutických center v jižních Čechách – v Karlově a v Němčicích. Zde si můžete přečíst komentář studentky.

Galerie »

 

03. 05. 2011

Přednáška doc. Vladimíra Justa na téma floskule

Dne 29.4. se Na Zatlance konala přednáška doc.Vladimíra Justa na téma floskule. Pan Just četl ze svého slovníku floskulí některá hesla a vysvětloval na nich současné tendence ke květnatému, ale nicneříkajícímu vyjadřování. Zaměřil se především na fráze, klišé a řeč politiků, novinářů a mediálních celebrit a na jejich sklon ke lži, manipulaci, zamlžování a zastírání skutečnosti.

galerie »

 

03. 05. 2011

Autorské čtení s Petrou Soukupovou

Milí autoři, milovníci literatury, 25. května v 15 hodin se bude konat další autorské čtení. Mimořádným hostem bude tentokrát spisovatelka a scénáristka Petra Soukupová. Přečte ukázku z povídkového souboru Zmizet (kniha získala hlavní cenu v soutěži Magnesia Litera v roce 2010). Doufáme, že se znovu setkáte i s kompletním kritickým tandemem Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš. Fotografie z dubnového čtení, kterého se zúčastnila Petra Hůlová, najdete v galerii (http://foto-zatlanka.rajce.idnes.cz/autorske_cteni_jaro/).

galerie »

 

05. 05. 2011

EEYP 2011 Antwerpen

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos reprezentovala ČR delagace sedmi studentů Zatlanky na prestižním Erasmově Evropském parlamentu mládeže 2011, který proběhl v belgických Antverpách.

galerie z akce »

 

06. 05. 2011

Deutsches Museum

Ve čtvrtek 5. květny se 43 studentů Gymnázia Na Zatlance účastnilo zájezdu do Mnichova. V rámci ESF uspořádalo tuto cestu pro naše studenty ČVUT Praha ve spolupráci s kabintem fyziky gymnázia. Studenti měli možnost během dne navštívit všechny expozice rozsáhlého přírodovědně-technického muzea. Doufáme, že načerpali inspiraci pro další studium.

 

06. 05. 2011

Školní akademie

Letošní Akademie Gymnázia Na Zatlance. V úterý 19. dubna v 15 hodin se zaplnilo hlediště Divadla Na prádle. Mezi studenty a vyučujícími usedlo dokonce i několik rodičů. Letos již šestou školní akademii zahájila třída 1.L, která zopakovala své úspěšné vystoupení ze zahajovacího kurzu a pobavila diváky svou verzí pohádky o Jeníčkovi a Mařence. Veronika Smolková s absolventem Zatlanky Martinem Pelikánem předvedli v etudě Nebožtík ukázku herectví na hranici profesionality. S novým repretoárem vystoupily za doprovodu spolužáka Janka Vodičky zpěvačky Lucie Fialová a Klára Kubíčková. Školní divadelní kroužek pod vedením pana Martina Janouše představil vtipnou „myší“ adaptaci známé hry Někdo to rád - sýra. Vtipné a pohotové moderátorky Martina Žemličková a Petra Myslivečková uváděly jednotlivá čísla a občas přilákaly na jeviště i diváky. Celé představení uzavřel komorní pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance pod vedením prof. Jany Petříkové. I letos se nám akademie vydařila. Bylo však poměrně málo těch, kdo projevili zájem předvést své dovednosti publiku a došli až na pódium divadla. Nakonec nám letošní program tak trochu zachránily myšky hudebnice Dafné a Josefína se svou společností. A kdy bude příští akademie? Zase za rok, nebo raději až za dva roky?

další snímky »

 

10. 05. 2011

Sběr elektrospotřebičů Na Zatlance

V těchto dnech (6. až 13. 5.) probíhá na GNZ v rámci projektu Ukliďme si svět sběr starých elektrospotřebičů. Zapojte se do meziškolní hry i vy! Více informací o projektu na www.uklidmesisvet.cz .

 

23. 05. 2011

Věšín 2011

Biologický kurz pro 1.ročníky se koná ve dnech 29. 5. – 4. 6. Informace o odjezdu jednotlivých tříd najdete v přiloženém letáku.

Info o odjezdu »

 

25. 05. 2011

Zeměpisně–dějepisná exkurze západní Čechy

Odjezd na zeměpisně–dějepisnou exkurzi pro druhý ročník do západních Čechy v termínu od 30. května do 2. června 2011 se uskuteční v pondělí 30. května 2011 z Prahy - sraz v 7:45 před budovou školy.

program exkurze »

 

27. 05. 2011

Pro studenty budoucího 1. ročníku a jejich rodiče

Budoucí studenty 1. ročníku zveme na rozřazovací test z jazyků - v úterý 14. června 2011 ve 14:15 – angličtina (všichni studenti) a cca 15:30 – francouzština (tzv. evropská třída s rozšířenou výukou francouzštiny). Rodiče studentů budoucího 1. ročníku zveme na úvodní schůzku s učiteli školy - v úterý 14. června 2011 v 17:30. Rodiče se dozvědí základní informace o podmínkách studia, o úvodním soustředění i způsobu placení poplatku za pobyt na úvodním soustředění a o plánovaných akcích.

 

01. 06. 2011

Projekt Comenius - Varšava

Ve dnech 5.-10.6. 2011 se uskuteční ve Varšavě třetí setkání v rámci projektu Comenius "Carambolage". Program setkání: glosář ve čtyřech jazycích, výtvarný ateliér, hymna projektu, prezentace na témata varšavských památek a polských osobností, prezentace výsledků dotazníku "Identité des jeunes", prohlídka města a galerie moderního umění. SRAZ ÚČASTNÍKŮ je 5. června v 9:40 na Hlavním nádraží (u vchodu, poblíž novinového stánku). Nezapomeňte si: jídlo a pití na cestu (dorazíme do Varšavy až v 18.30), ISIC, cestovní doklad, kartičku k pojištění (máte-li), kartičku zdravotní pojišťovny, podepsané Poučení o bezpečnosti a chování (kdo ještě neodevzdal: Martina, Anežka, Sebastián) a vše, co je napsáno v "Desateru". (V Polsku platí stejně jako ve Francii). Nezapomeňte také na pracovní oblečení pro výtvarné dílny. NÁVRAT 10. června 17.40 na Hlavní nádraží. S dotazy se obracejte na doprovázející pedagogy Pt, Kt, Ha.

 

05. 06. 2011

Studenti Zatlanky vystoupili na vědecké historické konferenci

Poslední květnový víkend proběhl v Českých Budějovicích již 10. ročník Šumavského historického semináře, který byl letos věnován společnému kulturnímu dědictví Čechů a Němců v českých zemích. Setkání pořádala německá Nadace Adalberta Stiftera, ústecké Collegium Bohemicum o.p.s. a Pražský literární dům autorů německého jazyka. Vedle řady odborníků a vědců vystoupili na konferenci také studenti Zatlanky, kteří jako nejmladší účastníci, společně se svým pedagogem Radkem Aubrechtem, představili projekt Německy mluvící Praha. O tomto rozsáhlém studentském projektu, který sklidil u publika velký úspěch, se můžete dočíst více v sekci O projektech.

o projektech »

 

05. 06. 2011

Platba doplatku za exkurzi do Itálie

Žádáme účastníky exkurze do Itálie, aby ve dnech 3. - 17. června 2011 zaplatili na účet školy – číslo účtu 2002620018/6000 – doplatek ve výši 3.800,- Kč (z celkové ceny 8.300,- Kč). Jako variabilní symbol uveďte číslo akce 11108 + vaše pořadové číslo (1-48, viz seznam níže, neuvádějte / pouze např. 1110801). Číslo je stejné jako při platbě zálohy. Pokud nebude platba uhrazena 17. června 2011, nebude s Vaší účastí na exkurzi počítáno. Bližší informace u J. Čapka a B. Kettnerové.

seznam účastníků a variabilní symboly »

 

06. 06. 2011

Studenti Zatlanky excelovali na celostátním kole debatní soutěže Agora – cestou do Parlamentu

„Spanilá jízda“ debatního týmu Zatlanky napříč soutěží Studentská Agora – cestou do Parlamentu byla zakončena 3.6. krásným druhým místem v celorepublikovém kole projektu. Budova Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se stala svědkem nečekaně hladkého postupu našich studentů – vítězů pražské části soutěže - do finále celostátní části debatního klání a jejich jenom velmi těsné prohry s vítězným družstvem. Excelentní výkon reprezentantů Zatlanky ocenila nejen odborná porota, ale i publikum a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Barvy našeho gymnázia hájilo družstvo ve složení: Kateřina Abelová, Kristína Altalová, Martin Doležal, Renata Fantová, Kateřina Fuksová, Lukáš Janoušek, David Paznocht, Ben Vojta, Michaela Orlitová a Markéta Sluková, na práci týmu se podíleli i Jakub Grán a Tomáš Jirka. Markéta Sluková si odnesla jednu ze tří individuálních cen poroty za nejlepšího debatéra. Všem členům týmu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

vybrané fotky z akce »

 

08. 06. 2011

Studentské projektové fórum Zatlanka 2011

V úterý dne 14. června bude Gymnázium Na Zatlance hostit druhý ročník Studentského projektového fóra. Během setkání budou týmy studentů prezentaovat projekty především z humanitních předmětů, které pak budou následně obhajovat před porotou složenou ze zástůpců vysokých škol, médií a dalších odborných subjektů. Na fórum, které začíná v aule školy v 8,30hod jste srdečně zváni. Více informací poskytne organizátor akce. Kontakt: radek.aubrecht@zatlanka.cz

 

09. 06. 2011

Pozvánka na Portheimku

Zveme studenty 4. ročníků a jejich rodiče na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se uskuteční v pondělí dne 20. června 2011 v galerii Portheimka. Začátek pro 4.A je v 9:00, pro 4.B v 10:00, pro 4.C v 11:00 a pro 4.D ve 12:00. Prosíme studenty, kteří si objednali fotografa, aby si připravili peníze na fotografie. Těšíme se na Vás.

 

13. 06. 2011

Projekt Německy mluvící Praha na stránkách časopisu Roš Chodeš

Červnové číslo časopisu Roš Chodeš, který v České republice a na Slovensku vydává Federace židovských obcí, přináší rozsáhlý článek o studentském projektu Německy mluvící Praha, který běží na Zatlance již od roku 2008. O projektu, který je věnovaný zmizelé německé pražské komunitě, se můžete více dočíst i v sekci O projektech na webu naší školy.

 

15. 06. 2011

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vzhledem k tomu, že na čtvrtek 16. června se připravuje stávka dopravců, oznamuji, že pokud se stávka pracovníků ve veřejné dopravě uskuteční, na 16. června vyhlašuji ředitelské volno.

1. Studenti dostanou od svých vyučujících studijní úkoly pro domácí práci.
2. Školní jídelna nebude vařit, obědy budou odhlášeny.

Pokud bude čtvrteční stávka odvolána, bude vyhlášení ředitelského volna zrušeno a výuka se bude konat podle řádného rozvrhu.

 

15. 06. 2011

Studentské projektové fórum Zatlanka 2011

V úterý dne 14. června proběhl na Zatlance druhý ročník Studentského projektového fóra Zatlanka 2011. Studenti z gymnázií z Prahy, Chomutova, Plzně a Poděbrad prezentovali ve 30 minutových blocích projekty hlavně z humanitních oborů, které pak obhajovali před odbornou porotou. V ní zasedli filosof a děkan FHS UK v Praze doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., novinář Tomáš Feřtek, pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze Mgr. et. Mgr. Aleš Franc, pracovník Knihovny Václava Havla Mgr. Jan Hron a pedagog a redaktor Českého rozhlasu Mgr. Pavel Ryjáček. Cenu poroty si za sociologický výzkum politických názorů obyvatel západočeské metropole odnesli studenti Masarykova gymnázia z Plzně a za film A tak mi tleskejte gymnazisté z Chomutova. Poděkování patří nejen všem účastníkům, ale také MHMP, který fórum podpořil grantem a firmě Neoluxor, provozovateli sítě knihkupectví, která věnovala knižní poukázky jako cenu pro oceněné projekty.

 

16. 06. 2011

Zatlanka a Comenius ve Varšavě

Z týdenního setkání v rámci čtyřstranného mezinárodního projektu Comenius se v pátek 10. června 2011 vrátilo sedm studentů a studentek Zatlanky s pedagogickým doprovodem. Program zahrnoval především poznávání Varšavy, soutěže a tvůrčí činnosti. Projekt, jehož se kromě Zatlanky účastní polská, německá a francouzská škola, bude pokračovat dalším setkáním u nás v únoru 2012 a vyvrcholí přesně za rok v Nice. Děkujeme Varšavě za milé přijetí a zdravíme do světa všechny své nové přátele!

 

20. 06. 2011

Úspěch Jana Rozsypala

Student 4. ročníku Jan Rozsypal se v rámci semináře Odborná práce rozhodl navrhnout a sestrojit model hydrofoilu. Na tomto modelu pracoval ve spolupráci s ČVUT, kde bylo Honzovi poskytnuto veškeré odborné i praktické zázemí. Jan Rozsypal se se svým modelem účastnil přehlídky středoškolské technické činnosti Stretech 2011, která se konala v prostorách ČVUT 15. 6. 2011. Honzovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že získané dovednosti mu pomohou při studiu na ČVUT.

 

21. 06. 2011

Informace pro maturanty

V následujícím odkazu najdete praktické informace, které se týkají zejména možnosti kontroly správnosti vyhodnocení výsledků zkoušek a případného podání žádosti o přezkoumání, a dále informace o přihlášení se k opravným a náhradním zkouškám v podzimním termínu. Další informace najdete na www.novamaturita.cz nebo v přiloženém souboru Informace pro maturanty při předání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části.

informace pro maturanty »

 

23. 06. 2011

Informace k odjezdu do automobilky Škoda

Sraz účastníků, kteří pojedou prvním autobusem v 7.20 (2.H, část 2.G, 2.F a studenti třetích ročníků,dozor paní prof. Vašáková, p. prof. Benák) na parkovišti pod mostem u hotelu Movenpick. Předpokládaný návrat v 13.00. Účastníci, kteří jedou druhým autobusem (2.E a téměř celá 2.G, dozor pí. prof.Petříková, p.prof. Čapek) v 8.40 na stejném místě. Předpokládaný návrat ve 14.30.

 

24. 06. 2011

Promítání dokumentu Auto*Mat

V pondělí 27. června 2011 proběhne pro třídy 2.E a 3.C v aule od 10 hod. promítání dokumentárního filmu Martina Marečka Auto*Mat (http://www.automatfilm.cz/). Bude následovat beseda s Vítem Masare, jedním z členů stejnojmenné iniciativy zabývající se zlepšením životních podmínek v Praze.

Auto*Mat »

 

25. 06. 2011

Projekt Simulované zasedání vlády

V letošním roce připravilo Informační centrum vlády ČR poprvé projekt s názvem Simulované zasedání vlády, který středoškolským studentům přibližuje přípravy legislativních materiálů a jejich schvalování na zasedání vlády. Do projektu se zapojilo 14 pražských škol, mezi nimi i studenti Zatlanky Kateřina Fuksová a David Vávra ze 3.D, kteří si vylosovali agendu Ministerstva spravedlnosti ČR. V rámci participace na projektu připravili naši studenti návrh zákona zavádějící trest domácího vězení, který pak konzultovali s odborníky z ministerstva a dále ho poslali do připomínkového řízení dalším zapojeným školám. Projekt vyvrcholí 28. června ve Strakově akademii, sídle vlády ČR, kde budou studenti prosazovat svůj návrh zákona v rámci simulovaného zasedání vlády, kterého se zúčastní i premiér ČR Petr Nečas.

 

01. 07. 2011

Úvodní soustředění prvních ročníků

Informace k úvodnímu soustředění prvních ročníků naleznete na níže uvedeném odkazu.

informace o soustředění »

 

04. 07. 2011

Zpráva pro studenty budoucího 1. ročníku.

Rozřazovací jazykové testy jsou opraveny, zařazení studentů do jednotlivých tříd bude známo v polovině července. Jmenné seznamy nebudou zveřejněny na webu. Na individuální e-mailové dotazy odpoví ředitelka školy na konci měsíce července.

Protože každý vyučující si dohodne se třídami na používaných učebnicích, nebudeme zveřejňovat seznam učebnic. Tituly potřebných učebnic se studenti dozvědí na začátku září. Po návratu studentů 1. ročníku z úvodního soustředění bude ve škole uspořádána burza učebnic.

 

04. 07. 2011

Prázdninový provoz

Gymnázium Na Zatlance přeje všem svým učitelům, studentům a příznivcům krásné prázdniny plné odpočinku. O prázdninách bude škola pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. Ve dnech 8. až 12. srpna 2011 bude škola uzavřena.

 

25. 08. 2011

Exkurze do Itálie - odjezdové informace

Místo a čas odjezdu (pozor – posun odjezdu!): středa 31. 8. 2010, sraz účastníků již v 12:30 na parkovišti pod hotelem Movenpick u Zatlanky, odjezd před 13.00.
Předpokládaný příjezd: středa 7. 9. 2010 okolo poledne

Podrobnější informace »

 

30. 08. 2011

Nový školní rok začíná

Gymnázium Na Zatlance vítá všechny studenty ve školním roce 2011/2012. Výuka začíná 1. září 2011 v 7:45. Seznamy studentů prvních ročníků a rozpisy umístění jednotlivých kmenových učeben najdete ve vstupním vestibulu školy. Těšíme se na shledání!
Na webu zatlanka.cz proběhla aktualizace údajů, týkajících se školního roku 2011/2012. Rozvrhy hodin, řády, harmonogram, seznam tříd a vyučujících jsou tedy nyní platné a závazné.

 

20. 09. 2011

Evropský den jazyků

Předmětová komise cizích jazyků připravuje program ke dni jazyků 26.9. Vyučující francouzštiny připravily následující program: 1. Návštěva mediatéky IFP s odborným výkladem, 2. Filmová projekce - Mozartova sestra, 3. Ukázková hodina pro zájemce z řad začátečníků v odpoledních hodinách. Organizace dne: odchod studentů 1.S, 1.T, 1.P s ped. doprovodem po 3. vyučovací hodině, od 11:00 návštěva mediatéky, poté sraz před IFP ve 13:15 - filmová projekce; 2.L a 3.G odchod po 5. vyučovací hodině s prof. Hamdi, sraz před IFP ve 13:15 - filmová projekce; Seminář FJ prof. Vorlová - sraz před IFP 17:50 - ukázková hodina.

 

23. 09. 2011

Jazykový kurz v Berlíně

Ve dnech 27.11.-2.12.2011 se pro studenty němčiny uskuteční jazykový kurz v Berlíně. V dopoledních hodinách bude probíhat výuka v jazykové škole, odpoledne budou věnována poznávání zajímavostí Berlína. Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách. V ceně kurzu 8100,- Kč je zahrnuta doprava, karta MHD po dobu trvání kurzu, výuka a učební materiály, ubytování s plnou penzí, transfer do rodiny a pojištění. Záloha 4000,- Kč se vybírá do 3.10.2011, doplatek 4100,- Kč do 11.10.2011. Bližší informace u prof. Kimlové (sborovna)

 

04. 10. 2011

Jednodenní zájezd do Norimberka

Kabinet NJ pořádá v pátek 21. 10. 2011 zájezd do Norimberka. Program: návštěva Muzea norimberských procesů a Justičního paláce, procházka historickým centrem města (Kaiserburg, Frauenkirche, Rathausplatz ....), pro zájemce návštěva rodného domu Albrechta Dürera, v podvečer osobní volno. Cena zájezdu: 700,- Kč Odjezd: 6 h - Smíchovské nádraží příjezd: cca 22 h - tamtéž Přihlásit se a zároveň zaplatit můžete u prof. Niedobové a Kimlové (do 10. 10. 2011)

 

11. 10. 2011

Pozvánka na autorské čtení

Milí autoři a milovníci literatury, dne 3.11. ve 14 hodin se bude v aule konat další autorské čtení. Mimořádným hostem bude tentokrát spisovatel Michal Viewegh. Znovu se setkáte i s kritickým tandemem Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš. Těšíme se na Vaši účast.

 

13. 10. 2011

Besedy s absolventy

Letos slaví naše škola padesátileté výročí své existence. K této události jsme připravili besedy s absolventy. Besedy se uskuteční 20. října 2011 od 11:30 hodin. První čtyři vyučovací hodiny a odpolední výuka proběhnou dle řádného rozvrhu. Besedy jsou naplánovány na pátou až sedmou vyučovací hodinu. Zapisujte si prosím jednu akci a to do středy 19. října 2011 do 14:00 hodin.

zapisujte se zde »

 

17. 10. 2011

Projekt Karambolage - Comenius

Ve dnech 5. – 8. 10. se ve Varšavě setkali učitelé, kteří se podílejí na projektu Karambolage, aby připravili program pro tento školní rok. Projekt je určen převážně pro francouzskou část třídy 3. G a spolupracuje s francouzskou, německou a polskou školou. Tentokrát se projednávalo ztvárnění glosáře sestaveného studenty na základě vybraných témat týkajících se identity a stereotypu a podoba hymny, kterou studenti pro tento projekt složí a doprovodí videoklipem. Zároveň se připravoval program pro únorové setkání studentů, jež proběhne v Praze.

 

19. 10. 2011

Beseda s Lukášem Přibylem, držitelem Českého lva

V rámci oslav výročí Gymnázia Na Zatlance se ve středu 19. října uskutečnila beseda s absolventem školy z roku 1991 Lukášem Přibylem. Dokumentarista a režisér přiblížil studentům deset let intenzivní práce na čtyřdílném seriálu Zapomenuté transporty, který je věnován osudům českých Židů odvlečených za 2. světové války do nacistických koncetrančních táborů na východě Evropy. Za toto unikátní a průkopnické dílo získal v roce 2009 Českého lva.

 

31. 10. 2011

Třídní schůzky

Gymnázium Na Zatlance srdečně zve rodiče a přátele školy na třídní schůzky, konané dne 9.11.2011. Začátek třídních schůzek v 18:00 v kmenových učebnách.

 

01. 11. 2011

Zkoušky DELF scolaire jsou tady!

Ve dnech 28. a 29. listopadu se na našem gymnáziu uskuteční zkoušky DELF v úrovních A1, A2, B1 a B2, za stejných podmínek, jako v loňském roce. Zapsat se může každý, kdo chce získat diplom francouzského ministersrva školství, platný a uznávaný ve všech evropských zemích. Již nyní se můžete přihlašovat na sekretariátě, přineste s sebou přihlášku a příslušný poplatek. Zápis je otevřen do pátku 11. listopadu 2011 do 15 hodin. Doufáme, že vás bude hodně!

 

04. 11. 2011

Projekt Comenius na webu

Evropská sekce třídy 3.G je již druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Comenius. Sledujte aktivity projektu na webových stránkách www.comeniusnazatlance.asp2.cz!

 

04. 11. 2011

Čeština pro nerodilé mluvčí

Rozhodli jsme se zavést osobní konzultace pro nerodilé mluvčí, abychom jim pomohli zlepšovat se v českém jazyce. Konzultace budou probíhat vždy ve středu v čase 14.15 – 15.00 v učebně č. 053. Povede je p. Jana Petříková.

 

08. 11. 2011

Týden vědy

V rámci Týdne vědy 2011 navštívili naši studenti několik přednášek, filmů, dnů otevřených dveří, výstav. Z akcí vybíráme například: přednášky Počítače a poezie, Kmenové buňky, Japonské zemětřesení 2011, Mozek a paměť, Co je čas?, Klíšťová encefalitidy - kde se tady vzala?, Chemie kolem nás a reprodukce, Mimozemské sopky aneb jak to chodí jinde ve Sluneční soustavě, exkurze Národní technická knihovna, film Vítejte v nanosvětě

 

08. 11. 2011

Upozornění na změnu telefonních čísel

Od listopadu byla zavedena nová telefonní čísla na Zatlanku. Najdete je na našem webu v sekci KONTAKTY.

 

15. 11. 2011

Konzultační hodiny 16. 11. 2011

Konzultační hodiny ředitelky školy se ve středu 16. listopadu nekonají.

 

16. 11. 2011

Autorské čtení s Michalem Vieweghem

Dne 3.11. se v aule konalo další autorské čtení, tentokrát s Michalem Vieweghem. Pan Viewegh přečetl nejprve svoji povídku Kostka osudu ze sbírky Povídky o lásce. Poté si vyslechl texty studentů a vyjádřil se k nim. Fotky ze setkání naleznete zde: http://foto-zatlanka.rajce.net/autorske_cteni-Viewegh

 

17. 11. 2011

Exkurze IQ Park

V úterý 15. 11. 2011 se zájemci z řad studentů zúčastnili exkurze do libereckého IQ Parku. Všichni jsme si mohli odzkoušet fyzikální zajímavosti.

 

19. 11. 2011

Studenti 2.L a 2.M se dne 11.11.2011 zúčastnili prezentace ve společnosti Vodafone

Personalistky ze společnosti Vodafone připravily pro studenty 2.L a 2.M prezentaci na téma "Jak najít zaměstnání". Studenti se tak mohli od profesionálů z oboru dozvědět cenné informace o tom, jak správně napsat CV, jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět. V druhé části pak na ně čekaly praktické úkoly ve skupinách při simulaci tzv."assessment centra". Prezentace "Jak najít zaměstnání" bude k dispozici pro všechny studenty v Moodlu.

 

19. 11. 2011

Oranžová učebna

Chcete, aby naše škola získala prostředky na novou fyzikální učebnu v grantovém řízení Skupiny ČEZ? Potom hlasujte pro video, které natočila 2. K v rámci hodiny fyziky. Podpořte naši školu a HLASUJTE! Děkujeme!!!

Hlasování o nejlepší video »

 

26. 11. 2011

Zkoušky DELF

Ve dnech 28. - 29. 11. 2011 se na našem gymnáziu uskuteční mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF scolaire. Podrobné informace naleznete ve svých pozvánkách ke zkoušce.

 

29. 11. 2011

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole se koná ve středu 30. listopadu od 17.00 do 19.00 hodin. Informace o studiu se dozvíte v učebně 301 ve 3. patře v 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 hodin.

více informací »

 

09. 12. 2011

Beseda s Jáchymem Topolem

Dne 7.12. proběhla Na Zatlance beseda se spisovatelem Jáchymem Topolem. Pan Topol mluvil mimo jiné o svých knížkách,o svých oblíbených autorech, o životě před revolucí i po ní, o undergroundu a poté odpovídal na dotazy studentů.

 

13. 12. 2011

Jazykový kurz v Berlíně

Ve dnech 27.11. - 2.12. jsme se zúčastnili jazykového kurzu v Berlíně s velmi zajímavě nabitým odpoledním programem, který byl zaměřený na historii města a pád Berlínské zdi. Viděli jsme nejznámější berlínské památky a některé z nich jsme i navštívili. V dopoledních hodinách jsme chodili na výuku NJ do institutu DID - Deutsch in Deutschland. Po čtyřhodinové výuce jsme se hromadně vydávali poznávat zdejší kulturu a po skončení společného programu měl každý možnost poznávat Berlín individuálně. Večer jsme se plni zážitků vraceli zpět do našich hostitelských rodin. Po výborné večeři jsme v praxi využívali vše, co jsme se dopoledne naučili a hovořili jsme v němčině na různá témata. V závěru bychom chtěli poděkovat našim profesorkám za uskutečnění a skvělou organizaci zájezdu. Pokud to půjde, tak rozhodně neváháme a příště jedeme zas! Lucie Hamrlová Laura Ramadani 2.J. --------------------------------------------------------------------------------

 

13. 12. 2011

Beseda o studiu na vysokých školách

Dne 7. prosince proběhla v zaplněné aule Zatlanky beseda o přijímacích zkouškách a studiu na českých vysokých školách. Bývalí studenti školy představili svým následovníkům zejména humanitní obory a to právo, politologii, diplomacii, arts managment, histroii, sociologii, žurnalistiku aj.

 

19. 12. 2011

Vánočníková párty

Projekt studentských akademií Vás srdečně zve na svou Vánočníkovou párty. Pro účastníky jsou připraveny prezentace jednotlivých dílen, divadelní představení a samozřejmě občerstvení. To vše v kolektivu mladých lidí, kteří chtějí ukázat, co v nich je. Akce se koná 21.12. od 17:00 v Music city. Více informací se dozvíte na www.studentska-akademie.cz

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup