Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Statistika příjímacího řízení na školní rok 2021/22

Ke dni 3.3.2021 bylo přijato:

285 přihlášek Objevovat a rozvíjet
95 přihlášek ALT

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Starší aktuality

Tato stránka má pouze informativní charakter; odkazy na některé starší aktuality již nemusí být funkční.

aktuality z roku 2006
aktuality z roku 2007
aktuality z roku 2008
aktuality z roku 2009
aktuality z roku 2010
aktuality z roku 2011
aktuality z roku 2012
aktuality z roku 2013
aktuality z roku 2014
aktuality z roku 2015
aktuality z roku 2016
aktuality z roku 2017
aktuality z roku 2018
aktuality z roku 2019
aktuality z roku 2020
aktuality z roku 2021


06. 01. 2014

Česká lingvistická olympiáda - výsledky

V listopadu 2013 proběhl již 2. ročník České lingvistické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 1576 studentů, z toho 11 našich studentů ze tříd 1.A, 1.B a 4.L. Nejlepšího výsledku z naší školy dosáhl Jakub Harapát ze 4.L, který s počtem 40,5 bodů obsadil celkově v soutěži 106.-111.místo a postupuje do regionálního kola. Všem řešitelům děkujeme za účast, vítězi gratulujeme!

 

08. 01. 2014

Lyžařský kurz pro 2. ročník 18.1. - 24.1.

Předodjezdové informace a organizační pokyny k lyžařskému kurzu 2. ročníků v termínu 18.1. - 24.1. 2014. Doplňující informační schůzka proběhne v pátek 10.1. v 11:25 v malé tělocvičně.

odjezdové informace »

 

13. 01. 2014

Vynikající sportovní úspěch

Velkého úspěchu dosáhly v pátek 10.1. reprezentantky naší školy Klára Diblíková z 1.A, Natálie Ulrichová z 1.B a Klára Jirásková z 3.P v celopražském finále turnaje ve stolním tenise. Po vítězství nad dvěma pražskými gymnázii a strhující bitvě s gymnáziem Opatov prošly naše studentky turnajem bez porážky a celý turnaj vyhrály. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme k tomuto sportovnímu úspěchu! Tělocvikáři

 

13. 01. 2014

Kritéria k přijímacímu řízení 2014/2015

Podrobné informace k přijímacímu řízení na školní rok 2014/2015, kritéria 1. kola, postup při výpočtu bodového hodnocení za vysvědčení a soutěže, formulář přihlášky a pokyny k jeho vyplnění naleznete v sekci Přijímací zkoušky.

kritéria, přihláška, ad. »

 

17. 01. 2014

Projektový den Islám v současném světě

Ve čtvrtek 30. ledna proběhne na našem gymnáziu projektový den Islám v současném světě. Jeho cílem bude přiblížit druhé nejpočetnější náboženství současného světa, muslimské země a život v nich z co největšího množství různých úhlů pohledu. Těšit se můžete na celkem 25 různých akcí, které proběhnou ve dvou blocích. Zaměří se na současnost, minulost, kulturu i problémy jednotlivých islámských států. Součástí dne budou přednášky, promítání filmů, besedy s hosty a dílny studentů i kantorů. Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení z produktů kuchyně islámských zemí. Zisk z prodeje občerstvení věnujeme na projekt Adopce na dálku. Na akci jsou srdečně zváni všichni studenti, učitelé, absolventi i přátelé gymnázia. Studenty žádáme, aby se od středy 22. ledna elektronicky, přes webové stránky školy, zapisovali na jednotlivé akce (v případě nefunkčnosti elektronického zápisu pak na nástěnku naproti rozvrhu). Počet účastníků na jednotlivých akcích je limitován!

Program »

 

21. 01. 2014

Islám v současném světě - zápis

Od úterý 21. ledna 2014 do půlnoci 28. ledna 2014 je otevřen zápis na oba bloky (9:40–10:40 a 11:00–12:30) projektového dne GNZ Islám v současném světě. Vybírejte vždy jednu akci z každého bloku (mimo film Rozchod Nadera a Simin, který si můžete zvolit jen zcela samostatně).

elektronický zápis na projektový den »

 

21. 01. 2014

Další sportovní úspěch!!!

Letošní školní rok je ze sportovního hlediska pro naši školu velmi úspěšný! Po celopražském vítězství našich stolních tenistek zvítězily v celopražském finále v basketbalu opět naše hráčky. Po skvělém výkonu porazily ve finále turnaje s drtivou převahou družstvo Gymnázia Litoměřická. Děkujeme všem reprezeztantkám naší školy, jmenovitě základní pětce, kterou tvořily K. Kunešová 3S, L. Žitníková 3R, B. Koubková 2Z, L. Plačková 1B a A.Tomková 2U! Tělocvikáři

 

24. 01. 2014

Ivan Klíma o Franzi Kafkovi

V rámci své závěrečné práce o Franzi Kafkovi se studentka 4.ročníku Klaudie Osičková obrátila na spisovatele Ivana Klímu, znalce Kafkova díla. Nahrávka jejího rozhovoru - Ivan Klíma o Franzi Kafkovi - je k dispozici všem, kdo mají o téma zájem, zde: http://weby.zatlanka.cz/stehlikova/podklady/4.rocnik/literatura/

 

27. 01. 2014

Uzavření knihovny

Knihovna je do odvolání, z provozních důvodů, uzavřena. Půjčování a vracení knih je možné o velkých přestávkách: Po: před kanceláří ředitelny, Út: před kanceláří ředitelny, St: před kanceláří ředitelny, Čt: před kanceláří ředitelny, Pá: před kanceláří ředitelny. Objednávky knih/rezervace a dotazy můžete posílat na email knihovna@zatlanka.cz. Děkuji za pochopení.

 

28. 01. 2014

Den otevřených dveří 29.1. 2014

Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu Praha 5, Na Zatlance 11 ve středu 29. ledna 2014 od 17 do 19 hod. Budete mít možnost prohlédnout si budovu školy, seznámit se s vyučujícími a jejich předměty, získáte představu o tom, co škola připravuje pro studenty a jak se na Zatlance učí. Rovněž se dozvíte se podrobnosti k přijímacím zkouškám.

 

28. 01. 2014

Čtvrteční svačinka

Přijďte 30. ledna mezi 10.40-11.00 ochutnat recepty arabské kuchyně např. baklawu, humus, ktaif a jiné výborné pochoutky. Koupí svačinky na chodbách školy přispějete na školné naší adoptivní holčičky Abigail Mumba ze Zambie.

 

30. 01. 2014

Abigail děkuje

Děkujeme všem, kteří si dnes koupili svačinku a přispěli na školné naší africké adoptované studentky Abigail Mumba. Vybrali jsme 3355Kč. Děkujeme všem dárcům a také 1.B (Aj2) za organizaci.

 

04. 02. 2014

Gymnázium roku 2013/2014

Zatlanka získala od České studentské unie na základě hlasování studentů titul GYMNÁZIUM ROKU 2013/2014. Více informací o soutěži naleznete na stránkách GymplRoku.cz.

GymplRoku.cz »

 

07. 02. 2014

Olympiáda v němčině

Koncem ledna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo olympiády v němčině. Letos se ho účastnili pouze studenti 1. a 2. ročníků. Vítězem se stal Roberto Lombino ze třídy 2.Z. Roberto postupuje do obvodního kola. Držíme mu palce a ostatním zúčastněným studentům děkujeme za účast! Vyučující NJ

 

08. 02. 2014

Za zlatem do ČNB

Součástí výuky ekonomie ve druhém ročníku je i návštěva nejvýznamnější finanční instituce v zemi, České národní banky. Během exkurze si studenti prohlédli prostory bývalého trezoru, prošli expozici Lidé a peníze a dozvěděli se mnoho zajímavého o funkci ČNB. Potěžkání pravé zlaté cihly a soutěž o skartované bankovky v hodnotě 120 tisíc, to už byly jen perličky na závěr.

 

10. 02. 2014

Hala roku JUNIOR 2014

Studenti Petr Šrámek, Honza Plesník a Vojta Kalivoda ze 3. P se úspěšně zúčastnili soutěže Hala roku Junior 2014, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze. Studenti stavěli na místě rozhlednu podle daných pravidel. Děkujeme za reprezentaci školy.

 

10. 02. 2014

Exkurze na dialyzační jednotku na Homolce

V prosinci a lednu jsme měli s biologickým seminářem možnost absolvovat exkurzi do dialyzačního centra Nemocnice Na Homolce. Přednášku vedla paní doktorka Plecháčková, která nám sdělila mnoho zajímavých informací o činnosti ledvin a poruchách, kterými lidé s nefunkčními ledvinami mohou trpět. Vysvětlila nám i princip dialýzy. Zajímavý výklad byl zpestřen několika dotazy od studentů, což učinilo celou akci interaktivní. Po diskuzi měli studenti možnost setkat se přímo s pacienty, kteří tamní nemocnici pravidelně navštěvují za účelem očištění krve. Paní doktorka nám na jednom z nich vysvětlila, jak přesně jednotlivé části dialyzačního přístroje pracují a na co je třeba při dialýze dávat pozor. Bára Součková, biologický seminář, 4.L

 

13. 02. 2014

Divadlo v kotelně

Divadelní soubor Underz (3.T) GNZ připravil divadelní koncept „Marná lásky snaha“. Jeho ambicí je opětovná účast na přehlídce středoškolské autorské tvorby Studentská Thálie. Téma, se kterým se tentokrát potýkají, je: Jazykový experiment. Jejich vystoupení doplní kytarista Marek Fialka. Přijďte podpořit soubor Underz 26.2. 2014 v 15.00 hod. do netradičního industriálního prostoru kotelny GNZ , kde proběhne generálka! Zveme profesory, studenty, rodiče!

 

20. 02. 2014

Beseda s prof. Vladimírou Dvořákovou

Ve středu před jarními prázdninami proběhla na naší škole tradiční beseda s přední českou politoložkou, vedoucí katedry politolgie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyní Akreditační komise ČR prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. Zaplněná učebna studentů se absolventky Zatlanky ptala hlavně na ústavní pořádek ČR a roli prezidenta v něm a na nedávné předčasné parlamentní volby.

 

21. 02. 2014

EEYP Rotterdam 2014

Tak jako každý rok, i tentokrát skupina deseti studentů ze Zatlanky úspěšně reprezentovala naší školu na Evropském mládežnickém parlamentu Erasmus v Rotterdamu (Erasmian European Youth Parliament) ve dnech 8.-15.2. Letošní projekt nesl společné téma Inovace (Innovation). Během jednoho týdne se delegáti v osmi komisích s mezinárodní účastí cvičili ve vyhledávání informací, analyzování specifických problémů a hledání možných řešení spojených s rozvojem evropských měst. Tato řešení delegáti formulovali ve svých rezolucích a po konzultaci s odborníky tyto rezoluce obhajovali (či napadali) na závěrečném shromáždění v mládežnickém parlamentu.

galerie »

 

25. 02. 2014

Kurz tvůrčího psaní a beseda se spisovatelkou Janou Šrámkovou

Dne 25.2. vedla spisovatelka Jana Šrámková, autorka knih Hruškadóttir a Zázemí a profesorka na Literární akademii Josefa Škvoreckého, kurz tvůrčího psaní v rámci literárního semináře 4.L. Před vlastní tvorbou literární postavy, s cílem objevit tvůrčí metodu byly interpretovány texty R.Barthese a W. Szymborské. Poté následovala ve 4.L beseda o současné situaci v české literatuře a literární kritice, konkrétně se studenti vyjadřovali k textu "12 odstavců o próze", které Jana Šrámková sepsala spolu s I.Myškovou a J.Němcem a které vyšly v předvánoční literární příloze Respektu.

 

26. 02. 2014

Okresní kolo olympiády z anglického jazyka

Gratulujeme studentce Tereze Švandové (2U), která se umístila na 2.místě v okresním kole olympiády z anglického jazyka. Děkujeme za perfektní reprezentaci školy.

 

26. 02. 2014

První pomoc v Motole

Díky studentům 2.lékařské fakulty FN Motol se naši studenti (3P a část 2U) mohli zúčastnit výuky první pomoci. Prakticky si vyzkoušeli resuscitaci, první pomoc při dušení a rychlou zástavu krvácení. Děkujeme studentům medicíny, kteří nám věnovali svůj čas a své znalosti.

galerie z akce »

 

02. 03. 2014

Studenti vydali unikátní knihu o Praze

Studenti tří ročníků volitelného dějepisného semináře pod vedením svého vyučujícího Radka Aubrechta připravili a vydali knihu Německy mluvící Praha. Výsledek stejnojmenného projektu je zajímavým pohledem na dnes již zaniklou pražskou německou komunitu. Publikace přináší formou biografických hesel více jak 450 životních osudů zajímavých a významných osobností německého jazyka, které alespoň část svého života spojily s Prahou. Kniha vyšla ve spolupráci s Nakladatelstvím Franze Kafky a finančně jí podpořily Ackermann Gemeinde, Adalbert Stifter Stiftung a Česko-německý fond budoucnosti. O „Německy mluvící Praze“ se více dozvíte na webu školy v sekci o projektech.

 

03. 03. 2014

Videokonference - Périgueux

Zítra, 4. března, se uskuteční další ze série studentských videokonferencí s našimi francouzskými partnery z Périgueux. Prosím všechny zúčastněné studenty, aby se dostavili nejpozději ve 13:15 do učebny 205.

 

05. 03. 2014

Elektronický zápis na projekt Dny médií

Od středy 5. března 2014 od 6:00 je otevřen elektronický zápis na projekt DNY MÉDIÍ pro třídy 3.P, 3.R, 3.S a 3.T. Zápis končí v pátek 7. března 2014 ve 12:00.

elektronický zápis na projekt DEN MÉDIÍ »

 

06. 03. 2014

Přihlášky ke studiu do 15.3. 2014

Přihlášky ke studiu je možné poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy v úředních hodinách od 7:30 do 15:00.

 

07. 03. 2014

Film na Francouzském institutu

V souvislosti s výročím první světové války pořádá Francouzský institut v Praze cyklus filmových představení s touto tematikou. 18. března navštíví všichni studenti francouzštiny z naší školy film Joyeux Noel. Výuka bude pro tyto studenty přerušena po 2. vyučovací hodině, sejdeme se v 10:20 před Francouzským institutem ve Štěpánské ulici. Po představení se vracíme do školy na šestou vyučovací hodinu.

 

08. 03. 2014

Autorské čtení s Ester Budinskou

Ve středu 5. března se v knihovně Zatlanky sešli na společném čtení studenti 1. ročníku Kristina Čižinská, Lucie Hošková a Rudolf Suk s Ester Budinskou. Ester navštěvovala autorská čtení v době svého studia na Zatlance, v současnosti studuje estetiku, stále se věnuje psaní a připravuje k vydání svůj první soubor próz, z něhož přečetla povídku s názvem Jana. Milé literární odpoledne – díky patří jak autorům povídek a básní, tak studentům, kteří si přišli nové texty poslechnout a povídat si o nich.

autorské čtení s Ester Budinskou »

 

11. 03. 2014

Elektronický zápis na besedy s absolventy

Absolventi Jakub Železný, Ivo Mathé, Vladimíra Dvořáková, Jakub Rozehnal, Zdeněk Bárta, David Šťáhlavský a Martin Šustr budou účastni 20. března 2014 od 12:15 besed se studenty gymnázia. Na akci je nutno se zapsat pomocí elektronického zápisu od 11. března 2014 od 12:00.

elektronický zápis na besedy »

 

12. 03. 2014

Umělecká tvorba a komunikace

Společná akce hudební a výtvarné výchovy pro druhé ročníky se uskuteční ve čtvrtek 13. března (2.U a 2. V) a v pátek 14. března (2. X a 2. Z). Společné zahájení je v 9.35 v aule, potom navštívíme výstavu v Galerii Futura a po návratu do školy se budeme věnovat výtvarné a hudební tvorbě (přenosné hudební nástroje vítány). Symbolické vstupné do galerie je 10 Kč.

 

14. 03. 2014

Let’s Celebrate St Patrick’s Day!

Join us on Monday 17th March by wearing something green. Your English teachers.

 

15. 03. 2014

Studenti pokřtili knihu Německy mluvící Praha

V pátek 14. března proběhl v aule Zatlanky křest knihy Německy mluvící Praha, jejímiž autory jsou studenti školy. Křtu publikace, která přináší více jak 450 životních příběhů zajímavých osobností z pražské německy mluvící komunity, se účastnili i zástupci partnerů a nakladatele: z Mnichova dorazil kulturní referent Nadace Adalberta Stiftera dr. Wolfgang Schwarz a Nakladatelství Franze Kafky zastupovala jeho ředitelka RNDr. Markéta Mališová. Knihu je možné si zakoupit buď ve škole nebo u nakladatele.

 

15. 03. 2014

Česká televize o knize studentů Zatlanky

Česká televize přinesla ve svých pořadech "Události v kultuře" a "Z metropole" reportáž o nové knize studentů Zatlanky, která vyšla minulý týden pod názvem Německy mluvící Praha. Reportáž si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu, následuje po zprávě o konci divadla v Ústí nad Labem.

Reportáž ČT »

 

16. 03. 2014

Dny médií na Zatlance

Ve dnech 10. až 12. března probíhaly na Zatlance Dny médií pro 3. ročník. Program sledoval tři hlavní témata: podoby zpravodajství a publicistiky, reklamu a propagandu. Pondělí bylo především besedním dnem – Zatlanku navštívili novináři z různých typů médií a hosté z kateder MUP a FSV UK zaměřených na studium médií. Velice děkujeme jmenovitě Michaele Cmíralové z Prima TV, Adéle Krausové z reklamní agentury Scholz & Friends, Petru Bednaříkovi z FSV UK, šéfredaktoru časopisu Euro Janu Hrbáčkovi, Janu Jirákovi z Metropolitní univerzity, Janu Kovaříkovi, Václavu Moravcovi z České televize, Jakubu Palatovi z Lidových novin, fotografu časopisu Týden a Instinkt Jakubu Stadlerovi, Jiřímu Závozdovi z MUP. Úterý bylo exkurzním dnem. Studenti mohli nahlédnout do redakcí ČT, ČRo, Rádia Svobodná Evropa, Lidových novin, ČTK a někteří navštívili reklamní agenturu Scholz & Friends. Tento exkurzní den se mohl uskutečnit díky Jakubu Železnému, Barboře Kreuzerové, Janě Hokuvové a Jefimu Fištejnovi, Jiřímu Chrástovi, Petru Kamberskému a Adéle Krausové. Projekt byl zakončen ve středu reflexemi všech besed a exkurzí, studenti se svými učiteli diskutovali o pozitivní i negativní roli médií ve společnosti. Záznam setkání s Václavem Moravcem můžete zhlédnout na weby.zatlanka.cz/stehlikova/

galerie »

 

16. 03. 2014

Francouzský projekt Pontivy

Informujeme studenty, kteří se účastní projektu výměny s francouzskou školou v Pontivy, že aktualizovaný seznam korespondentů a program jejich pobytu v Praze je ke stažení zde:weby.zatlanka.cz/stehlikova/

 

17. 03. 2014

130. výročí založení gymnázia

Smíchovské gymnázium slaví 130. výročí svého založení. Zveme všechny bývalé učitele, absolventy a přátele školy do Gymnázia Na Zatlance, kde v pátek 21.3. 2014 od 15 do 19 hodin a v sobotu 22.3. od 9 do 12 hodin proběhnou dny otevřených dveří. Těšíme se na Vás.

oslavy 130 let gymnázia »

 

19. 03. 2014

Zrušení konzultačních hodin paní ředitelky

Ve středu 19.3.2014 se z důvodů Akademie konzultační hodiny paní ředitelky nekonají. Po domluvě prostřednictvím e-mailu se můžete objednat na jiný termín. Děkujeme za pochopení.

 

24. 03. 2014

Den Frankofonie 26. března (9:30 - 12:20)

Na oslavu Dne Frankofonie jsme letos vybrali téma "Francie a její regiony". Budeme se soustředit na kulturu, tradice a historii Francie. Z bohatého programu: hudba, zpěv, představení a ochutnávka francouzských specialit, soutěžní dotazník. 3.S uvede premiéru divadelné hry, se kterou se zúčastní frankofonního divadelního festivalu pro gymnázia v Bělehradu 17. dubna 2014. Budou oceněny dva dokumentární filmy - krátká reportáž Adama Hospodky o studentech evropské sekce a dvanáctiminutový dokument Olivera Beaujarda o "baskingu" - pouličních umělcích a jejich světě. Na závěr budou předány ceny vítězům soutěžního dotazníku.

 

24. 03. 2014

Den Frankofonie - Upozornění

POZOR: Letošního dne frankofonie se NEZÚČASTNÍ čtvrté ročníky. Doufáme, že času využijí k přípravě na maturitu.

 

26. 03. 2014

Velikonoční turnaj smíšených dvojic ve stolním tenise

Přijďte si poslední středu před Velikonocemi zahrát smíšenou čtyřhru ve stolním tenise! Turnaj se koná 16.4. cca od 11.30 v malé tělocvičně. Zájemci, hlaste se u svých tělocvikářů!

 

27. 03. 2014

Úspěch ve fotografické soutěži PHOTOCONTEST

Studenti naší školy Jan Baběrad, Pavel Hřebejk a Tereza Tomášová se zúčastnili fotografické soutěže PHOTOCONTEST. Jejich práce byly z více než tisíce zaslaných fotografií vybrány odbornou porotou do finále a v současné době je můžete vidět na výstavě v Staroměstské radnici. Vítězům gratulujeme a všechny zveme na výstavu.

 

27. 03. 2014

Fyzikální cirkus

V úterý 18. března proběhl již 7. ročník tradičního zatlankovského fyzikálního cirkusu. Všichni účastníci shlédli 7 krásných pokusů. Velký úspěch a zvláštní ocenění poroty zaznamenal parníček PUF PUF Nikoly Šnajderové a Standy Nováka ze 4M. Kabinet fyziky děkuje všem účastníkům a těšíme se v příštím roce na další ročník.

galerie »

 

28. 03. 2014

Studentská Thálie 2014

Studenti skupiny UnderZ napsali a nastudovali hru Marná lásky snaha (tak trochu absurdní drama). Scházeli se na zkouškách během jarních prázdnin v knihovně a vrhli se i do úklidu kotelny. 26.2. 2014 zde proběhla generální zkouška a hudební produkce. Cílem studentů bylo upozornit na tento zapomenutý industriální prostor, který vybízí k úvahám o jeho využití. Poté se zúčastnili festivalu Studentská Thálie v Divadle Na Prádle a zahráli hru na školní akademii. A jak to vše proběhlo, nabízíme ve fotogalerii...

galerie z akce »

 

28. 03. 2014

Zatlankafilm

V pondělí 31.3. 2014 ve 14.30. se uskuteční v aule přehlídka filmové tvorby studentů naší školy Zatlankafilm (reklamy studentů 3.T, film k závěrečné práci D.Sonnleitnera, video O.Beaujarda…animované filmy 1.A, B, C, D). Chcete-li se někdo ještě připojit, přijďte do konce týdne za prof. Ninou Novákovou.

 

31. 03. 2014

Anglické divadelní představení

Ve středu 2. dubna od 9 hodin studenti 1.A, 1.B, 1.C, 2.V a 2.Z navštíví anglické divadelní představení Peter Pan v Salesiánském divadle v Kobylisích. Sraz studentů je v 8:45 před divadlem. Třídy 1.D, 2.U a 3.S shlédnou toto představení ve čtvrtek 3. dubna od 11:30 hod. Sraz studentů je v 11:15 před divadlem. Těšíme se na příjemný kulturní zážitek.

 

03. 04. 2014

Informace o přijímacích zkouškách a zasílání pozvánek

Přijímací zkoušky se budou konat v úterý 22. dubna a ve středu 23. dubna 2014. Pozvánky k přijímacím zkouškám posíláme doporučeně na adresu zákonného zástupce uchazeče v úterý 1. dubna. Vzhledem k tomu, že kritéria pro přijetí bez přijímacích zkoušek splnilo víc než 60 uchazečů, přijímací zkoušky budou konat všichni uchazeči.

podrobnější informace PZ 2014 »

 

03. 04. 2014

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POZVÁNEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE V TERMÍNU 23.4.2014

Omluvte prosím tiskovou chybu v pozvánce k přijímací zkoušce v termínu 23.4. Jedná se o středu nikoli o úterý. Správně datovanou pozvánku obdržíte poštou. Děkujeme za pochopení.

 

04. 04. 2014

Studenti GNZ postoupili do finále krajského kola debatní soutěže Studentská Agora

Debatní tým studentů třetích ročníků našeho gymnázia zakončil své letošní působení v soutěži Studentská Agora - Cestou do parlamentu na krásném druhém místě celopražského kola. Během cesty do finále za sebou zanechal 6 dalších, vesměs gymnaziálních, sestav. Vavříny vítězů mu unikly velmi těsně ve finálovém souboji, který členové expertní poroty označili za mimořádně vyrovnaný. Barvy našeho gymnázia pomáhali hájit Lucie Bretšnajderová, Kateřina Kolářová, Kateřina Kovaříková, Eliška Krenková, Marin Kýhos, Štěpán Kyjovský, Vašek Křivonožka, Lucie Kulíšková, Rosálie Telská, Daniel Slanina, Nikol Veselá a Anna Zemánková. Kateřina Kovaříková si odnesla jednu ze tří individuálních cen poroty za nejlepšího debatéra soutěže. Všem členům týmu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

galerie »

 

05. 04. 2014

Výměnný pobyt Pontivy - důležitá informace

Zde informace pro ty studenty účastnící se výměny s gymnáziem v Pontivy, kteří nepřišli na koordinační schůzku: Všichni účastníci mají sraz na letišti (Přílety) v 9,10 hodin v neděli 6.4. Během neděle je program v rodinách, oficiální program začíná v pondělí 7.4. v 10 hodin v aule školy.

 

08. 04. 2014

Třídní schůzky 9.4. 2014

Zveme rodiče studentů všech ročníků na středu 9.4. od 18:00 hodin. Seznámíme Vás s výsledky studia za třetí čtvrtletí. Dozvíte se další informace nejen o plánovaných akcích v rámci školního roku 2013-2014 ale i na příští školní rok.

 

09. 04. 2014

Předávání diplomů DELF

Milí studenti - čerství držitelé diplomů DELF, v pondělí 14. dubna ve 13:30 proběhne slavnostní předávání diplomů, na které jste srdečně zváni. Odcházíme po 5. vyučovací hodině, sraz ve 12:45 před školou nebo ve 13:15 u Francouzského institutu. Odpolední výuka se koná.

 

09. 04. 2014

Studenti zdraví z výletu

Krásný pozdrav z Anglie posílají spolužáci. Stojíme před katedrálou v Exeteru a tentokrát si užíváme i pěkného počasí.

 

11. 04. 2014

Pobyt francouzských studentů v Praze

V termínu 6.-11.4. se uskutečnil pobyt francouzských studentů z Pontivy v Praze. Cílem projektu bylo nabídnout českým studentům možnost zdokonalit se ve francouzštině. Program pobytu byl bohatý: studenti navštívili například Pražský hrad, Židovské město, Kafkovo muzeum, expozici moderního umění ve Veletržním paláci a interiéry hradu Karlštejn. Také strávili dvě dopoledne ve škole při skupinové práci. Děkujeme kolegům francouzštinářům za pomoc v realizaci projektu, českým rodinám za ubytování a pohostinnost a českým studentům za starostlivost a bezproblémovou komunikaci.

galerie »

 

11. 04. 2014

Volitelné předměty 2014-2015

Otevíráme druhé kolo zápisu volitelných předmětů. Elektronický zápis bude spuštěn 14.dubna 2014 od 10:00 do čtvrteční půlnoci 24. dubna 2014. S nabídkou předmětů se můžete seznámit na stránkách školy a na nástěnce ve 2. patře. Prosím pozorně čtěte podmínky pro přihlašování.

elektronický zápis seminářů 2014/2015 »

 

14. 04. 2014

Ředitelské volno 28.4.

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 28.4. 2014 ředitelské volno.

 

16. 04. 2014

Nový kurz „Efektivního čtení“

V tomto školním roce 2013/14 se na Gymnáziu Na Zatlance poprvé otevírá nový volitelný učební předmět - „Efektivní čtení“. Do kurzu Efektivního čtení se aktuálně přihlásilo 51 zájemců ze 3. ročníku. Metoda online výuky rychlého a efektivního čtení byla zpracována do aplikace Rozečti.se (www.rozectise.cz), a to ve spolupráci s odborníky z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Gymnázium Na Zatlance je jednou z prvních středních škol v České republice, která možnost naučit se tuto metodu nabízí svým studentům. Jak probíhá kurz Efektivního čtení? Výuka předmětu zahrnuje osmitýdenní online kurz pod vedením pedagoga. Po úvodním měření rychlosti čtení a porozumění čtenému obsahu ve 20 předpřipravených lekcích se student cvičí a rozšiřuje své dovednosti v Efektivním čtení. Díky kurzu student zvládne postupně přečíst více znaků v textu najednou (tzn. rozšíří své zrakové rozpětí) a současně se pohybuje plynuleji po řádku díky lepším očním fixacím a správným čtecím návykům. Kurz je vhodný obzvláště pro ty studenty, kteří plánují vysokoškolské studium humanitních předmětů, které vyžadují studium velkého množství textů, jako jsou například studia práv nebo lékařství. Zvýšení rychlosti čtení a zlepšení porozumění textu je vhodné v podstatě pro každého studenta. Uplatní se zejména při čtení článků, učebnic, emailů, studijních textů a materiálů na internetu. Kurz Efektivního čtení bychom rádi opět nabídli studentům i v následujících letech, a to vždy pro studenty 3. ročníku.

 

16. 04. 2014

Exkurze Plzeň

Jako každý rok, i letos se 3. ročník účastní exkurze do plzeňské Techmanie ve středu 23. 4. 2014. Cestou ještě navštívíme sklárnu Ruckl v Nižboru. V exkurzi jsou ještě volná místa, pokud studenti 1. a 2. ročníku mají zájem o tuto jednodenní exkurzi, mohou se přihlásit a zaplatit poplatek 400,-Kč v kabinetě fyziky. Techmanie prošla v uplynulém roce velkou přestavbou, proto neváhejte a přihlašte se!

Podrobné informace »

 

22. 04. 2014

Happy birthday, William!!!

Ve středu 23.dubna oslavíme 450. výročí narození slavného dramatika a básníka Williama Shakespeara. Oslavme jeho narozeniny dortem! O velké přestávce bude na chodbě 2.patra možnost koupit si dort a sušenky. Koupí přispějete na školné africké adoptivní holčičky Abigail. Více o Shakespearovi v hodinách angličtiny.

 

22. 04. 2014

Španělsko 2014

Ve dnech 1. – 8. září se uskuteční geograficko – biologická exkurze do španělských Pyrenejí a Katalánska. Navštívíme národní park d´Aigüestortes s nádhernými jezery, malé knížectví Andorru a hlavní město Katalánska Barcelonu. Na akci je ještě několik volných míst, tak neváhejte a přihlašte se u p. Svobodové nebo u p. Vašákové. Přihlášeným studentům připomínáme nutnost zaplacení zálohy!

bližší informace »

 

22. 04. 2014

Velikonoční turnaj

Ve středu 16.4. se konal velikonoční turnaj v ping-pongu. K dobré náladě přispěly i výkony našich nadějných párů. Vítězství si právem zasloužili Klára Diblíková a Jan Fišer z 1.A. Gratulujeme a těšíme se na příští rok!

 

23. 04. 2014

D – Z exkurze pro 2. ročníky – Slovácko

Od úterý 29.4 do pátku 2.5. se uskuteční dějepisně-zeměpisná exkurze 2. ročníků na Slovácko. Program: úterý - Sloupsko-šošůvské jeskyně a Brno, středa – exkurze Barum Continental a Baťovo muzeum ve Zlíně, čtvrtek - tradice Slovácka (v terénu), Velehrad a Uherské Hradiště, pátek – Kroměříž. Úterní sraz všech tříd je v 7:15 před školou, odjez bude z parkoviště u Mövenpicku (pod mostem). Předpokládaný páteční návrat v 16 hodin, ale záleží na aktuální situaci na D1. Další info ve zprávě na skoleonline.

 

25. 04. 2014

Projektový týden Evropa očima mladých

Studenti našeho gymnázia se zúčastnili mezinárodního projektu Evropa očima mladých, který probíhal souběžně ve všech zemích EU. Zatlanka se stala jedinou českou školou zapojenou do akce v tomto roce. Její účastníci strávili velmi zajímavý, ale zároveň velmi pracovní týden. Během něj si mohli vyzkoušet práci novinářů, moderátorů, tvůrců volebních programů či politiků. Na naše gymnázium zavítali během týdne zajímaví hosté (například za ČEZ ředitel divize Temelín J. Tyc, nebo ředitel ekolog. hnutí Duha J. Kotecký). Týden vyvrcholil simulací voleb do Evropského parlamentu. Jako porotci při ní zasedli například bývalý ministr spravedlnosti J. Pospíšil, europoslanec P. Poc, či zástupkyně Amerického kulturního centra J. Vildová. Účastníci projektového týdne odvedli velké množství práce, o to více nás potěšil dopis organizátorky, v němž je možné číst i větu: „Těchto projektových týdnů jsem vedla několik a s čistým svědomím mohu říci, že ten s Vašimi studenty byl nejlepší“. Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci školy!

galerie »

 

28. 04. 2014

Exkurze Fy-Ch

Ve středu 23. 4. se konala již tradiční exkurze do plzeňské Techmánie. Cestou jsme navštívili také sklárnu Ruckl v Nižboru. Techmánie prošla celkovou úpravou a je opravdu na co se dívat. Doporučujeme všem zájemcům o přírodní vědy jako skvělý tip na letní výlet. Můžete si také prohlédnout výstupy z exkurze na fyzikální nástěnce ve 3. patře!!

 

30. 04. 2014

divadelní festival v Bělehradu

XII. mezinárodní frankofonní festival se konal tentokrát v Bělehradu – od 16. do 21. dubna 2014 Blahopřejeme divadelní skupině „Zebra“. Vyhrála 1. cenu za nejlepší scénografii na letošním mezinárodním festivalu frankofonního divadla pro studenty středních škol. Její členové stáli poprvé na prknech, která znamenají svět. V konkurenci čtrnácti ansámblů, které se sjely z různých zemí, obstála velmi dobře. Festivalu se skupina „Zebra“ (složená hlavně ze studentů 3.S) zúčastnila poprvé. Spolu s dalšími dvěma soubory z České republiky – Gymnáziem Jana Nerudy z Prahy a Gymnáziem Matyáše Lercha z Brna – posbírala všechny hlavní ceny. Program pětidenního setkání byl velmi bohatý – zahrnoval nejen vystoupení jednotlivých středoškolských skupin, ale také celou řadu setkání, kulatých stolů apod. Rozhodně stojí za to na tuto zkušenost v dalších letech navázat. A tak už se teď můžeme těšit na XIII. ročník, který se bude konat tradičně v Bělehradu.

 

01. 05. 2014

Beseda s guvernérem ČNB

Ve čtvrtek 3. dubna proběhla v aule Zatlanky beseda s Ing. Miroslavem Singrem, guvernérem České národní banky. Více jak 70 studentů mělo jedinečnou možnost diskutovat s guvernérem např. o nedávné měnové intervenci ČNB vůči české koruně, vývoji úrokových sazeb, případném zavedení eura v ČR či celkovém stavu české ekonomiky.

 

01. 05. 2014

Studentské projektové fórum Zatlanka 2014

V úterý dne 8. dubna proběhl v aule školy již V. ročník Studentského projektového fóra Zatlanka 2014. Studenti sedmi pražských gymnázií na něm prezentovali své práce a projekty před odbornou porotou, ve které letos zasedli tyto osobnosti: vysokoškolský pedagog a sociologa PhDr. Ivan Rynda, tiskový mluvčí Ústavu pro studium totalitních režimů Mg. Pavel Ryjáček, pracovník Knihovnu Václava Havla Mgr. Jan Hron a Tomáš Feřtek z EDUinu. Cenu poroty si odnesli studenti Gymnázia Oty Pavla za projekt internetové stránky s užitečnými informacemi pro středoškoláky, dále studenti Gymnázia Postupická za hudebně-výtvarný projekt věnovaný B. Martinů a Alex Lagazzi ze Zatlanky za práci, kterou lze využít při výuce cizích jazyků. Všem zúčastněným školám děkujeme a těšíme se na další ročník.

 

01. 05. 2014

Krajské kolo dějepisné soutěže

Studenti Zatlanky Lída Šindlerová, Daniel Slanina a Daniel Houška se ve středu 9. dubna zúčastnili krajského kola prestižní týmové dějepisné soutěže, kterou pořádá tradičně chebské gymnázium, tentokrát o čs. dějinách v letech 1918-1939. Výše uvedené trojici děkujeme za reprezentaci školy.

 

01. 05. 2014

Simulované studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý dne 29. Dubna proběhly na Zatlance simulované studentské volby do Evropského parlamentu. V projektu, který připravila organizace Člověk v tísni si tak mohli studenti nejen zkusit volit, ale následně porovnat své politické preference s jinými školami, které se do projektu zapojily. A jak to dopadlo? O jeden hlas zvítězila TOP 09 před Stranou zelených. Na třetím místa pak skončily při rovnosti hlasů Česká pirátská strana a Úsvit přímé demokracie.

 

12. 05. 2014

PORG MUN

Ve dnech 8.-11.5. studenti z 1.B úspěšně participovali na mezinárodní studentské konferenci modelu UN - Organizace spojených národů (Model United Nations) pořádané gymnáziem PORG. Pracovalo se v mezinárodních komisích, v nichž studenti zkoumali, formulovali a obhajovali v angličtině politické postoje založené na skutečných politických stanoviscích země, kterou reprezentovali - v našem případě republiky Konga. Čtyři dny intenzivního debatování a přemýšlení v angličtině bylo pro všechny zúčastněné velmi přínosné. Velkým přínosem byly i úvodní přednášky politika Aleše Michaleviče z Běloruska a českého ekonoma Tomáše Sedláčka. Studenti také získali nové přátele z různých evropských zemí a nezapomenutelné zážitky.

galerie »

 

13. 05. 2014

Česká televize o 130. výročí založení Zatlanky

Pravidelný pořad České televize "Z metropole" přinesl obsáhlou reportáž o oslavách 130. výročí založení smíchovského gymnázia. V reportáži vedle současných studentů a ředitelky školy vystupují také někteří slavní absolventi školy: moderátor Jakub Železný a biskup Václav Malý. Na pořad se můžete podívat na níže uvedeném odkazu.

Česká televize - Z metropole »

 

22. 05. 2014

Frankofonní divadelní setkání na Gymnáziu Jana Nerudy

25. května ve 13, 30 se sejde v budově Gymnázia Jana Nerudy divadelní skupina Zebra (3.S) z našeho gymnázia, aby s divadelními skupinami z Gymnázia Jana Nerudy, francouzského gymnázia v Praze, a ze Slovanského gymnázia v Olomouci, uvedla své divadelní hry. Přejeme jim hodně štěstí.

 

27. 05. 2014

Prevence HIV, AIDS

Celorepublikově patří hlavní město Praha k místům s nejvyšším výskytem lidí nakažených HIV. Po šoku v 90. letech, kdy se o této nemoci hovořilo nahlas a vzniklo mnoho účinných kampaní na ochranu obyvatelstva, přišla doba, která HIV podcenila. V současné chvíli se hovoří o celosvětové pandemii, která si již vyžádala 25 mil. životů. V rámci preventivních programů se studenti 3. ročníku zúčastnili besedy s ředitelem Domu světla panem Liborem Matulou. Dům světla se od roku 1999 stará o nemocné AIDS, pomáhá jejich rodinám a věnuje se osvětové činnosti. Hovořilo se o možnostech nákazy, způsobech testování, bezpečném chování.

 

27. 05. 2014

Přihlášky na TV pro studenty budoucího 4. ročníku

Studenti budoucích čtvrtých ročníků zvolte si náplň tělesné výchovy na příští školní rok! Anketa je otevřena do pátku 30.5. 14:00. Vaše odpovědi nám pomohou připravit skupiny tělesné výchovy ve školním roce 2014-2015.

anketa - Tv pro 4. ročníky »

 

27. 05. 2014

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Portheimce

Vážení rodiče a studenti 4.¨ročníků. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se koná v pátek 30. května 2014 na Portheimce v Praze 5. 4.J začíná v 8.30, 4.K v 9.30, 4.L v 10.30 a 4.M v 11.30. Všechny vás co nejsrdečněji zveme.

 

03. 06. 2014

EDUin o knize studentů Zatlanky

Společnost EDUin, která se zabývá vzděláním, přinesla na svém webu článek o nedávno vydané knize studentů Zatlanky s názvem Německy mluvící Praha. Příspěvek si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu. Kniha, věnovaná více jak 450 osobnostem z německé pražské komunity, je stále k zakopení v Nakladatelství Franze Kafky v Široké ulici či přímo v budově školy.

EDUin o Německy mluvící Praze »

 

03. 06. 2014

Navštiv svého politika

Navštiv svého politika Studenti 3S a 3T se v rámci tradičního úkolu, který je součástí hodin politologie, vydali v rámci politické participace za "svým" politikem. Ve skupinkách navštívili poslance, senátora či ministra, kterého se sami vybrali a domluvili si s ním schůzku. Během osobního setkání tak měli možnost poznat některé politiky trochu jinak, než jak se třeba jeví v médiích. Ani letos se studenti nebáli kontatkovat známé tváře, jako např. Karla Schwarzenberga, Miroslavu Němcovou, Pavla Bělobrádka či Tomia Okamuru.

 

05. 06. 2014

Projekt Périgueux

Prosím účastníky projektu Périgueux (Roch, Kunešová, Wirthová, Ježková, Hollmannová, Kremlíková a Miškovicová) o urychlené zaplacení částky za jízdenku - 4335 Kč na účet školy. Č. účtu: 2002620018/6000, VS 14312, nezapomeňte uvést své jméno do zprávy pro příjemce. Platbu je třeba provést nejlépe do pátku 6.6. nejpozději však 8.6. 2014!

 

05. 06. 2014

Beachvolejbal

Velkého úspěchu dosáhli naši studenti v turnaji v beachvolejbalu. Ve velké konkurenci ostatních pražských středních škol dokázali vybojovat chlapci první místo a dívky třetí. Velký dík za obětavou reprezentaci a gratulace patří Tomáši Pavelkovi (3R), Danielu Haňkovi (3R), Tomáši Pokornému (1A) a Věře Janderové (3T), Lence Ježkové (3S) a Anetě Myškové (1D).

 

05. 06. 2014

Středoškolské závody dračích lodí

Ve středu 4.6. se třída 2.Z zúčastnila středoškolských závodů dračích lodí v loděnici v Malé CHuchli. Na fotky z krásného slunečného dne se můžete podívat na webu prof. Kimlové.

 

09. 06. 2014

Závěrečné odborné práce pro budoucí 4. ročník

Vážení studenti budoucích čtvrtých ročníků, od pondělí 9.6. do pátku 13.6. bude otevřeno přihlašování k vyučujícím, kteří v příštím školním roce povedou Vaši závěrečnou práci. Již nyní máte možnost nahlédnout do přehledu vypsaných tematických okruhů u jednotlivých učitelů. Prosím věnujte pozornost organizačním pokynům pro přihlašování.

info, přihláška, přehled témat »

 

09. 06. 2014

Věšín 2014 - odjezdové informace

Poslední informace o odjezdu jednotlivých tříd na biologický kurz najdete v příloze. Při odjezdu je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

Informace o odjezdu »

 

13. 06. 2014

Časopis ARTICULUS a filmy a reklamy 3.S

Vážení profesoři, milí studenti, právě jsme vydali časopis ARTICULUS, který přináší aktuální dění ze světa i z domova a pro který si můžete přijít do učebny 204. V rámci seminární práce z českého jazyka jsme natočili krátké filmy podle literární předlohy, reklamy a klip. Podívat se můžete naníže uvedeném odkazu. Děkujeme. 3.S

http://weby.zatlanka.cz/ »

 

26. 06. 2014

Návštěva veteránů druhé světové války na Zatlance

Dne 16. června získali studenti třetích ročníků našeho gymnázia ojedinělou možnost poslechnout si autentické vyprávění veteránů druhé světové války. Na Zatlanku zavítala delegace účastníků druhého odboje, v níž byli zastoupeni odbojáři západního, východního i domácího odboje. Konkrétně si auditorium zcela zaplněné auly mohlo vyslechnout příběhy brigádního generála Miloslava Masopusta, plukovníka Pavla Vranského, plk. Antonína Štíchy a poručice Věry Holubevy. S veterány naší školu navštívil i doprovodný tým, k němuž patřil například druhý český přemožitel kanálu La Manche pplk. Jan Novák či představitelé magistrátu. Děkujeme organizátorům a veteránům za zprostředkování opravdu zajímavého zážitku.

fotogalerie »

 

27. 06. 2014

Skutečný dárek od 1.D

Studenti 1. D spolu se svými pedagogy uspořádali finanční sbírku ve prospěch neziskové organizace Člověka v tísni. Díky ní mohli na návštěvě v centru společnosti Langhans vyslechnout od pracovníků ČvT krátké představení projektu a položit jim své otázky. Následoval nákup certifikátů v celkové hodnotě přesahující 4000,- Kč. Ze společné sbírky byla zakoupena bioplynárna, kuřata a kanystry na vodu, z individuálních příspěvků pak ještě například úsporná kamna, kurz Jak učit učitele učit a další certifikáty. Děkujeme studentům za příspěvky pro zlepšení životního prostředí Afriky, zmenšení chudoby a podporu vzdělání afrických dětí.

galerie »

 

27. 06. 2014

Poděkování Amnesty International Gymnáziu Na Zatlance

Organizace Amnesty International ČR poslala zvláštní poděkování našemu gymnáziu za úspěšnou účast na akci Maraton psaní dopisů, jejímž cílem bylo upozornit na situaci nespravedlivě vězněných, utlačovaných a pronásledovaných lidí. Podpisové akce se účastnili studenti 3. T, zeměpisných seminářů 4. ročníků a část pedagogického sboru. Děkujeme za účast a podporu a dobrá zpráva na závěr – dva ze tří vězňů, za které jsme se svými podpisy postavili, již byli zřejmě i na základě tlaku AI propuštěni.

galerie »

 

27. 06. 2014

Studenti GNZ podpořili kampaň Proti ztrátě paměti

Studenti 1. D se 26. června spolu s dalšími stovkami pražských středoškoláků účastnili kampaně Proti ztrátě paměti organizované společností Člověk v tísni. Součástí akce byla projekce filmu Případ Dr. Horáková v budově Národního divadla. Po něm se připojili k happeningu - průvodu k Památníku obětem komunistického režimu na Újezdě za účasti bývalých politických vězňů či pražského primátora. Děkujeme studentům za reprezentaci školy.

 

30. 06. 2014

Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů

V rámci zakončení projektu Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita uspořádalo naše gymnázium v pondělí 16. 6. 2014 od 9 do 13 hodin sérii workshopů pro učitele přírodních věd. Gymnázium Na Zatlance přivítalo mezi hosty PhDr. Ondřeje Neumajera, Ph.D., odborníka na použití ICT ve vzdělávání, PedF UK, Mgr. Jaroslava Urbáře, MSc., kosmického fyzika z Czech Space Office, RNDr. Stanislava Zelendu, experta na podporu nadání, Perun a RNDr. Lucii Benešovou, Ph.D., genetičku z firmy Genomac International. Vyučující školy předvedli také pomůcky nakoupené v rámci projektu a poskytli všem účastníkům CD s výukovými materiály a hospitačními vstupy, které byly v rámci projektu natočeny. Všem hostům i vyučujícím děkujeme za účast a přejeme hodně zdaru ve výuce i v jejích inovacích.

galerie »

 

23. 07. 2014

ZATLAJÁK 2014

Veškeré informace k úvodnímu soustředění 1. ročníků najdete na stránkách tělesné výchovy. Prosím o informaci o studentech, kteří si na kurz neberou kolo - viz odkaz.

zatlaják 2014 - stránky TV »

 

26. 08. 2014

Zatlanka přeje krásné prázdniny

Gymnázium Na Zatlance přeje studentům, rodičům a vyučujícím příjemné prožití letních dnů. Budova školy bude od 28.6. do 25.8. uzavřena. Úřední hodiny kanceláře školy po dobu letních prázdnin budou po - st od 8:00 do 12:00. Termíny doklasifikačních, rozdílových a opravných zkoušek Vám budou na Vaši žádost (email - Bílý) zaslány jmenovitě. Nostrifikační zkoušky během prázdnin neprobíhají. Přihlašovaní k nostrifikacím je možné od 8.9. 2014. Hezké léto přeje Zatlanka.

 

30. 08. 2014

Španělsko 2014 - předodjezdové informace

Sraz účastníků je v pondělí 1.9. v 5.50 hod. na autobusovém nádraží Zličín. Přečtěte si podrobnější informace v přiloženém letáčku!!

Informace před odjezdem »

 

01. 09. 2014

Vítáme studenty v novém školním roce

V pondělí 1.9.2014 v 7:45 se těšíme na setkání s prvními ročníky a na společné shledání s ostatními studenty Gymnázia Na Zatlance. Přejeme Vám úspěšný vstup do studia a do nového školního roku 2014 -2015.

 

01. 09. 2014

Informační a evidenční systém Bakaláři na Zatlance

Od 1.9. 2014 přechází škola k informačnímu systému BAKALÁŘI. Studenti obdrží v prvním týdnu školy přihlašovací údaje. Rodiče získají přihlašovací údaje na třídních schůzkách nebo mohou o data osobně požádat v kanceláři školy paní Froňkovou.

 

01. 09. 2014

Zatlaják 2014 - odjezdové informace

Veškeré organizační a odjezdové informace k úvodnímu soustředění 1. ročníků naleznete na stránkách kabinetu tělesné výchovy.

stránky TV »

 

08. 09. 2014

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance

Tento rok bude sbor zkoušet každou středu v 15.hod. v učebně č. 301. První zkouška se koná 17. 9. Těšíme se na nové členy!

 

08. 09. 2014

Časopis Roš chodeš o knize studentů Zatlanky

Čerervencové číslo časopisu Roš chodeš přináší v článku "Profesionální práce" pochvalnou recenzi knihy, kterou pod názvem Německy mluvící Praha připravili a vydali na jaře letošního roku studenti Gymnázia Na Zatlance. Elektronická verze periodika je přístupná na níže uvedeném odkazu.

Časopis Roš chodeš, červenec 2014 »

 

16. 09. 2014

Burza učebnic 17.9.

Mílí studenti a absolventi, Ve středu 17.9. sedmou vyučovací hodinu od 13:25 v budově školy proběhne tradiční burza učebnic. Přijďte si nakoupit či nabídnout Vaše zdroje vědomostí.

 

16. 09. 2014

Třídní schůzky 1. ročníků - středa 17.9.

Zveme rodiče 1. ročníků na středu 17. září v 17:30 hodin. Setkáte se s vedením školy a třídními učiteli, dozvíte se základní informace o podmínkách a organizaci studia, o plánovaných akcích, zhodnotíme společně úvodní soustředění.

 

16. 09. 2014

Evropský mládežnický parlament na Zatlance

Erasmův evropský mládežnický parlament (Erasmian European Youth Parliament), zkráceně EEYP, je mezinárodní projekt vybraných evropských škol, který svým formátem simuluje evropský parlament. Letošní ročník EEYP Prague 2014 (7.-12.11) se poprvé uskuteční v postkomunistické zemi a jeho pořadatelem je právě Gymnázium na Zatlance. Této mezinárodní akce se zúčastní cca 100 studentů z 10 evropských zemí. Oficiálním jazykem EEYP je angličtina, v níž studenti budou řešit konkrétní problémy týkající se celoevropských či regionálních témat, a obhajovat svá stanoviska v simulovaném zasedání evropského parlamentu. EEYP je prestižní a unikátní zkušenost, kterou Zatlanka studentům nabízí. Jedná se o akci zvláště zajímavou pro studenty, kteří uvažují o studiu v zahraničí či kteří se zajímají o politiku. O EEYP informují i média. Máte-li zájem zůčastnit se, stáhněte si v galerii přihlášku a vyplněnou zašlete na: radek.aubrecht@email.cz do 20.září. Přihlášku si můžete stáhnout v aktualitách, na stránkách vyučujících, či osobně vyzvednout u p. Aubrechta a p. Podlešákové.

Přihláška »

 

18. 09. 2014

GeNeZe

Drazí budoucí čtenáři nové GeNeZe, chceme se jako redakce zaprvé omluvit za to, že číslo tohoto roku vychází až na konci školního roku. Jo, je to trochu trapný. Ale jako zatlankáři víte, že času je pořád málo. Proto jsme chtěli udělat naše premiérové číslo (nová redakce), pořádně šťavnaťoučké a propečené, jako omluvu. Za druhé chceme, aby školní časopis nebo spíš sborník původních textů, nebyla nuda. Chceme, abychom Vás bavili, zaujali a třeba inspirovali, proto jsme se pokusili takový obsah vytvořit. Tak pěkné čtení! A děkujeme všem, kteří přispěli.

GeNeZe »

 

23. 09. 2014

Evropský den jazyků

V pátek 26.9. si již tradičně připomeneme Evropský den jazyků. V tomto roce ho oslavíme kulinářskou akcí, kdy budete mít možnost ochutnat gastronomické lahůdky zemí, jejichž jazyky se na našem gymnáziu vyučují. Na přípravě specialit se podílí cca 100 studentů naší školy. Ake proběhne ve 3. patře 5., 6. a 7. vyučovací hodinu. Sledujte, prosím, "nástěnku" v Bakalářích, kde najdete bližší organizační pokyny.

 

24. 09. 2014

Čeština pro cizince

Nabízíme možnost konzultací pro studenty, pro něž český jazyk není jazyk mateřský. Orientační schůzka (domluva vhodného termínu) proběhne v pondělí 29. 9. ve 14.15 v učebně č. 252. Dotazy směřujte k p. Janě Pirnerové.

 

29. 09. 2014

Den jazyků 2014

V pátek 26.9. proběhla u příležitosti EDJ přehlídka gastronomických lahůdek ruské, německé, španělšké, anglické, francouzské a rakouské kuchyně – tedy zemí, jejichž jazyky se u nás vyučují. Nabídka byla obrovská a chuťové zážitky intenzivní! Děkujeme zhruba stovce studentů, kteří se na akci podíleli, a díky nimž bylo i přes symbolické ceny vybráno 7500 Kč. Zhruba 3000 Kč půjdou na uhrazení nákladů a částku Kč 4500 pošleme naší Mumbě Abigail. Díky za vydařenou akci! Jazykáři

galerie »

 

30. 09. 2014

Zrušení konzultačních hodin paní ředitelky

Ve dnech 24. 9., 30.9. a 1.10. se konzultační hodiny ředitelky školy nekonají. Na nejbližší konzultaci je možno přijít ve čtvrtek 2. října od 17 do 18 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

07. 10. 2014

Staňte se členy redakce školního časopisu!

Zajímáte se o žurnalistiku? Máte přehled o aktuálním dění? Chcete se podílet na tvorbě školního časopisu? Pak přijďte na informativní schůzku o novém projektu SCHOOL PRESS KLUB realizovaném společností Věda nás baví o.p.s., ve kterém si můžete zkusit, co je náplní práce novináře (redaktora, editora, fotografa, korektora, ….). Výsledkem bude školní časopis vycházející v pravidelných intervalech v tištěné i on-line podobě! Na Vámi zvolené termíny se, prosím, zapisujte na nástěnku ve 2. patře budovy školy. Pro případné dotazy mě kontaktujte na martina.feuersteinova@zatlanka.cz

 

09. 10. 2014

Pyreneje 2014

Na počátku září proběhla na našem gymnáziu biologicko – geografická exkurze do Katalánska. Dva dny jsme si užili hory, plesa, vodopády i horskou vegetaci v Pyrenejích. Ve čtvrtek jsme si prohlédli hlavní město Andorry a v podvečer jsme načerpali další síly na plážích v Blanes. Následující dva dny jsme poznávali krásy Barcelony. Viděli jsme nejkrásnější chrámy v Bari Gótic, společně jsme navštívili některé Gaudího památky. V sobotu dopoledne jsme navštívili klášter v Montserratu a odpoledne mohl každý strávit v Barceloně dle svých zájmů – návštěvou Camp Nou, prohlídkou mořského akvária či touláním po starém městě. Poslední den jsme strávili ve francouzském pevnostním městě Carcassone. Další fotografie..

galerie »

 

17. 10. 2014

DELF nanečisto

Chcete si ověřit své znalosti francouzštiny? Chcete získat diplom, který je uznávaný ve všech zemích světa? Chcete body navíc při přijímacím řízení na některé fakulty v České republice? Chcete zvýšit svoje šance na trhu práce? Zkuste si DELF nanečisto. Proběhne 23.10. v naší škole. Jestliže uspějete, můžete se přihlásit na skutečnou zkoušku DELF. V termínu 24. a 25. 10. se bude konat na Gymnáziu Na Zatlance. Studenti Gymnázia dostanou slevu od ředitelství Francouzského institutu v Praze.

 

17. 10. 2014

Lyžařské kurzy pro 2. ročníky 2015

Ve školním roce 2014 - 2015 Zatlanka tradičně pořádá lyžařské kurzy pro 2. ročníky. Od 20.10. do 7.11. probíhá přihlašování u vyučujících tělesné výchovy.

přihlášky a informace »

 

20. 10. 2014

Sportovní úspěch našeho gymnázia

V pátek 17.10. se konalo celopražské finálu POPRASKu ve stolním tenise dívek. Naši školu reprezentovaly Klára Diblíková 2.A, Lada Adamová 3.Z a Tereza Poláčková 1.F a v konkurenci dalších devíti pražských gymnázií a středních škol celý turnaj vyhrály. Gratulujeme k tomuto vynikajícímu sportovnímu úspěchu, na němž se hlavní měrou podílela Klára Diblíková. Tělocvikáři.

 

30. 10. 2014

Delf nanečisto

23. října jsme si vyzkoušeli nanečisto zkoušku DELF. Ze 60 zúčastněných pouze 6 ve zkoušce neuspělo. Úspěšným gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se ve stejně hojném počtu zúčastníte i oficiálních zkoušek, které se budou konat 24. a 25. listopadu. Více informací a přihlášky u prof. Hamdi.

 

03. 11. 2014

5.11. zrušené konzultační hodiny ředitelky školy

Ve středu 5.11. budou konzultační hodiny ředitelky školy pro veřejnost zrušeny. V případě Vašeho zájmu o osobní setkání kontaktujte paní ředitelku na její emailové adrese. Děkujeme za pochopení.

 

08. 11. 2014

Sametová Zatlanka

Ve čtvrtek dne 6. listopadu si Zatlanka půldenním projektem připomenula nadcházející 25. výročí pádu komunistického režimu. Vedle promítání dokumentů a filmů se mohli studenti školy zúčastnit také výtvarných a hudebních dílen. Speciálním bodem programu pak byly paralelní besedy s pamětníky klíčového momentu našich dějin a odborníky na toto téma. Mezi studenty zavítaly opravdu zajímavé osobnosti. V prvním bloku se představila chartistka a publicistka Petruška Šustrová, chartista, katolický biskup a absolvent Zatlanky Václav Malý a disident a pozdější ministr vlády ČR Alexandr Vondra. O kádrování v komunistické totalitě promluvil přední český historik a absolvent Zatlanky Jaroslav Cuhra, práci sdružení POST BELLUM představil jeho předseda Mikuláš Kroupa a svůj seriál v České televizi Fenomén undergroundu prezentoval režisér Břetislav Rychlík. V druhém bloku besed pak proběhlo setkání s expremiérem a expředsedou Senátu Parlamentu ČR Petrem Pithartem, exministrem a nyní prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým, který mluvil o komunistické ekonomice, a politologem z Metropolitní univerzity a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze panem Martinem Štefkem, který se věnoval přechodu východní Evropy od totality k demokracii. V přestávce mezi prvním a druhým blokem pak zaznělo i pásmo básní z komunistické éry. Díky všem nabídnutým akcím měli studenti Zatlanky jedinečnou možnost alespoň trochu nahlédnout do dob totalitního Československa a do změn, které následovaly po Sametové revoluci. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.

Sametová Zatlanka ve fotografiích »

 

11. 11. 2014

Efektivní čtení

Ve školním roce 2014/15 se na Gymnáziu Na Zatlance už podruhé otevírá volitelný učební předmět Efektivní čtení. Do kurzu se aktuálně přihlásilo 51 zájemců z 2. a 3. ročníku. Metoda výuky efektivního čtení byla zpracována do online aplikace Rozečti.se (www.rozectise.cz), a to ve spolupráci s odborníky z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Gymnázium Na Zatlance je jednou z prvních středních škol v ČR, která nabízí svým studentům možnost naučit se tuto metodu. Výuka předmětu zahrnuje osmitýdenní online kurz pod vedením pedagoga. Díky kurzu student zvládne postupně přečíst více znaků v textu najednou, zlepší se jeho porozumění textu i rychlost čtení. Kurz Efektivního čtení bychom rádi opět nabídli studentům i v následujících letech.

 

12. 11. 2014

Pozvánka na třídní schůzky 12.11.

Zveme rodiče studentů všech ročníků na středu 12.11. od 18:00 hodin. Seznámíme Vás s výsledky studia za první čtvrtletí a dozvíte se další informace o plánovaných akcích v rámci školního roku 2014-2015.

 

12. 11. 2014

Día de Muertos

Mohutné oslavy se spoustou květin, ozdob, svíček, masek a napečených pokrmů. Takto se „Den mrtvých“ slaví v Mexiku, kolébce tohoto svátku. Přesuňme se ale do České republiky, přesněji do Gymnázia Na Zatlance. I přesto, že jsme tento svátek nepojali tak velkolepě, jak by si zasloužil, moc jsme si ho užili. Nejprve jsme naše úsilí zaměřili na líčení. Některé tváře působili věrohodně, jiné méně, ale v rámci možností jsme to všichni zvládli. Následovaly návštěvy jednotlivých tříd, kterým jsme se ve španělštině snažili sdělit základní fakta o tomto svátku (pochopitelně s českým překladem). Myslíme si, že jsme třídy povětšinou zaujali (doufejme, že tomu tak opravdu bylo), a věříme, že si diváci - posluchači z naší návštěvy odnesli něco více, než jen namalovaný křížek na tváři. HR 4.T

galerie »

 

20. 11. 2014

Účast našich studentek na republikovém finále ve stolním tenise

Ve dnech 18. a 19.11. se studentky našeho gymnázia Klára Diblíková z II.A, Natálie Ulrichová z II.B a Klára Jirásková z IV.P zúčastnily republikového finále POPRASku ve stolním tenise v Holicích a ani tam se neztratily. V silné konkurenci vítězů všech krajů obsadily 12. místo. V soutěži jednotlivců nedala Klára Diblíková nikomu šanci a s přehledem turnaj vyhrála. Za reprezentaci školy děkují tělocvikáři!

 

24. 11. 2014

DELF 2014

V úterý 25. 11. 2014 proběhne v budově školy další ročník zkoušek DELF pro středoškoláky. Podrobnější informace o průběhu zkoušky, začátcích ústní části aj. najdete na nástěnce školy u vstupu do budovy.

 

24. 11. 2014

EEYP Prague 2014: Erasmův mládežnický parlament v Praze na Zatlance!

Nový Erasmův mládežnický parlament pod patronací organizátorů z Erasmovo gymnázia v Rotterdamu se konal v listopadu 7.-12.11. 2014 v Praze. Tentokráte ho však zorganizovali především studenti z našeho gymnázia s pomocí učitelů a paní ředitelky. Této pro naší školu výjimečné události se zúčastnilo kolem 100 studentů 10 gymnázií z Německa, Švýcarska, Rumunska, Velké Británie, Belgie, Itálie, Španělska, Slovenska, Nizozemí a Česka. Delegáti studentů reprezentující své školy, města a evropské kultury se setkali, aby zkoumali a diskutovali o současných žhavých tématech a poté vypracovali a obhájili rezoluce v simulovaném evropském parlamentu, který byl uspořádán v jednacím sále Senátu České republiky. Než své rezoluce studenti dokončili, měli je také možnost prodiskutovat s důležitými představiteli české politické, odborné a obchodní sféry, kteří byli pozváni na naše gymnázium na akci „Meet the Boss“ (zúčastnění odborníci byli např. PhDr Jakub Klepal, PaeDr Hynek Kmoníček, Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc, Mgr. Vladimír Rohel, Ing. Pavel Potužák, Doc. RNDr. Martin Palouš, Ph. D, PhDr Miroslava Kopicová, Dr. Ing. Jaromír Drábek, Ing Ludek Sosna, Ph.D, a Ing. Jan Jenicek). Podle zaznamenaných ohlasů, toto setkání bylo velkým obohacením jak pro zúčastněné mladé evropské delegáty, tak pro pozvané české odborníky, kteří měli možnost dostat zpětnou vazbu na současná témata z ekonomie a politiky od mladé evropské generace. Více informací čtěte na stránkách EEYP Prague 2014: http://pragues.wix.com/eeypprague

galerie »

 

25. 11. 2014

Ředitelské volno

V pátek 28.11.2014 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. Tento den se výuka nekoná.

 

28. 11. 2014

Beseda s Jakubem Železným

V úterý 25. listopadu proběhla na Zatlance beseda s populárním televizním moderátorem Jakubem Železným. Zaplněná aula studentů si mohla vyposlechnout jeho vyprávění o tom, jak byl v roce 1989 předsedou studentského stávkového výboru na našem gymnáziu a seznámit se tak s událostmi Sametové revoluce z jiného úhlu.

 

28. 11. 2014

Česká televize o EEYP Prague 2014

Česká televize Déčko přinesla ve svých "Zprávičkách" reportáž o mezinárodním Erasmově Evropském parlamentu mládeže Praha 2014, který pořádalo Gymnázium Na Zatlance. Reportáž si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.

Česká televize Déčko  »

 

28. 11. 2014

Česká televize o EEYP Prague 2014 ještě jednou

Ve svém ranním pořadu Studio 6 přinesla Česká televize rozhovor s hlavní organizátorkou mezinárodního Erasmova Evropského parlamentu mládže Praha 2014 Kateřinou Kovaříkovou, studentkou 4. ročníku Gymnázia Na Zatlance. Interview je ke zhlednutí na níže uvedeném odkazu.

Česká televize Studio 6 »

 

30. 11. 2014

Jazykovědná konference 2014

V listopadu proběhl na našem gymnáziu další ročník Jazykovědné konference. Studenti třetího ročníku opět zpracovávali zajímavá témata z oblasti onomastiky, lexikologie, fonetiky či dialektologie. V seminární práci se naučili pracovat s odbornými zdroji a citacemi, v následných prezentacích za přítomnosti odbornice z Akademie věd prověřili své prezentační dovednosti. Vítěznou skupinou pro odborníky i publikum se stali studenti 3.V s prací Onomastika aneb Trendy ve výběru současných rodných jmen. Gratulujeme Elišce Jáchimové, Kláře Mandové, Michaele Menzelové, Kateřině Rysové, Teodoru Bartoňovi a Lukáši Procházkovi.

 

01. 12. 2014

Divadelní soubor UnderZ

​​Divadelní soubor UnderZ, který má na svědomí divadelní hry Marné lásky snaha a Hercem poprvé, opět zahajuje svou činnost! Jeho ambicí je opětovná účast na přehlídce středoškolské autorské tvorby Studentská Thálie a další pokračování ve využívání nezvyklého industriálního prostoru školní kotelny. Téma, se kterým se tentokrát jeho členové budou potýkat, je ,,Slova a jiné třeskuté věci". V případě zájmu se dostavte na první informační schůzku 10.12.2014 v 15:00 do auly.

 

01. 12. 2014

Školní časopis Vlaštofka

Milí studenti, s radostí Vám oznamuji, že první vydání nového školního časopisu Vlaštofka je na světe! Můžete se těšit například na rozhovor s paní ředitelkou, na pozvánku na divadelní představení Dámský krejčí nebo na Koutek poezie. Za příznivých 15,- Kč je k zakoupení každý čtvrtek o velké přestávce před sborovnou. Časopis si můžete koupit také ve sborovně u Martiny Feuersteinové nebo ve školní knihovně.

 

01. 12. 2014

Den otevřených dveří - úterý 2.12.

Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu Praha 5, Na Zatlance 11 v úterý 2. prosince 2014 od 17 do 19 hod. Budete mít možnost prohlédnout si budovu školy, seznámit se s vyučujícími a jejich předměty, získáte představu o tom, co škola připravuje pro studenty a jak se na Zatlance učí. Rovněž se dozvíte se podrobnosti k přijímacím zkouškám. Těšíme se na setkání s Vámi! Ve dnech 20. – 22.11.2014 můžete také navštívit náš stánek č. 424 na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.

 

03. 12. 2014

EEYP Davos: 21. - 27. 2. 2015

Euforie z Evropského mládežnického parlamentu v Praze pořádané Zatlankou pomalu odeznívá a nastává čas se začít připravovat na příští Erasmův evropský mládežnický parlament, který se bude konat ve švýcarském Davosu 21.-27. února 2015. Společné téma pro EEYP Davos 2015 bude zdraví, které se bude diskutovat z různých úhlů např. z pohledu ekologického, ekonomického či právního. Jelikož bude celkem šest výborů, bylo naší škole nabídnuto vyslat šest reprezentujících delegátů. Pokud máte zájem, přihlašte se do 15. prosince do konkurzu vyplněním elektronické přihlášky.

přihláška »

 

04. 12. 2014

Den profesí GNZ

Vážené studentky a studenti 3. a 4. ročníků, připravili jsme pro Vás akci, při které Vám čestní hosté z řad různých profesí, sdělí aktuální informace a zkušenosti ze svého povolání. Dostáváte tímto příležitost osobních kontaktů a získat reálný náhled na profese od lidí z praxe, kteří byli tak laskavi a souhlasili se svojí účastí a rádi se s Vámi setkají. Věříme, že Vám tato možnost usnadní rozhodování ohledně studijního směřování v budoucnosti. Studenti, přihlašujte se do pátku 5. 12. do 12 hodin na stránce znamky.zatlanka.cz. K jednomu hostu do 1. kola a k jednomu hostu do 2. kola, 3. kolo je již volné podle zájmu (viz program). Kdy: 8. prosince 2013, 10.30 - 13. 15 hod (4., 5. - 6. vyučovací hodina). Časový plán: 10.20 – 10.40: Zahájení( příchod do učeben k jednotlivým hostům, prezence). 10.45 – 11.25: 1. kolo ( prezentace hosta – experta, diskuze a dotazy). 11:25 – 11.35: Přestávka ( přechod do jiné učebny k druhému hostu, prezence). 11. 35 – 12. 20: 2. kolo ( prezentace hosta – experta, diskuze a dotazy). 12. 20 – 13. 00: 3. kolo ( konzultace individuální formou s ostatními hosty, volný výběr hostů). 13. 00: Závěr ( zpětná vazba). Na setkání s Vámi se těší Ludmila Šulcová (výchovná poradkyně).

přihlášení »

 

09. 12. 2014

Den profesí GNZ proběhl 8. 12. 2014

Letos již potřetí studentky a studenti 3. a 4. ročníků měli možnost besedovat s odborníky různých profesí. Bylo nám ctí uvítat v naší škole čestné hosty z oboru tlumočnictví, politiky, lékařství, vědy, IT, farmacie a vzdělávání. Mnozí žáci přivítali možnost vhlédnout do některých oborů a lépe se zorientovat v profesním směřování. Srdečně děkujeme všem milým hostům, kteří nám věnovali svůj čas.

galerie »

 

10. 12. 2014

Noel dans tous ses etats

Vánoce jsou tady Na Vánoce francouzská sekce organizuje různé činnosti. Zájezd do Paříže na téma vánoční trhy v Paříži od 10. do 14. prosince. Je připraven bohatý program: návštěvy památek a kulturních institucí, s pracovními listy připravenými pedagogickým doprovodem. 18. prosince – bude od 4. do 6. hodiny připravený program pro studenty 1., 2. a 3. ročníku. Na programu jsou: - soutěže o nejlepší prezentaci na téma Vánoce (Jak se vyvíjela tradice stromečku, Jak se v historii vyvíjela postava Santy Klause) - zpívání a hraní koled - příprava plakátu a prospektu na téma Vánoce - závěr - projekce filmu

 

12. 12. 2014

Jazykově poznávací týden v Berlíně

V prvním prosincovém týdnu se 22 studentů naší školy zúčastnilo jazykově-poznávacího pobytu v Berlíně. Dopoledne probíhala výuka v jazykové škole DiD-Institut, odpoledne se studenti seznamovali s památkami, historií a současností Berlína a následně pracovali na zadaném projektu. Jazykovým přínosem bylo jistě i ubytování v rodinách. Celý pobyt se i přes počáteční velmi chladné počasí VYDAŘIL !

 

12. 12. 2014

Jednodenní exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 11.12. se studenti maturitního biologického semináře a němčináři z 2.C vypravili do Drážďan. Pro maturanty z biologie byla hlavním bodem programu návštěva Hygiene-Museum, kde si při procházce interaktivní výstavou měli možnost zopakovat a shrnout své znalosti z anatomie a genetiky. Němčináři z 2.C absolvovali prohlídku staré části města, prezentovali při ní své předem připravené krátké referáty a podívali se na vánoční Drážďany z věže kostela Frauenkirche. Příjemným zpestřením zbytku dne byla návštěva drážďanských vánočních trhů.

 

17. 12. 2014

Předvánoční Paříž

Od 10. do 14. prosince skupina našich studentů byla na poznávacím zájezdu v Paříži. Návštěva mimo turistickou sezónu měla nespornou výhodu – většinu hlavních turistických cílů jsme si mohli prohlédnout bez obvyklých návštěvnických tlačenic. Po orientační projížďce autokarem kolem hlavních pamětihodností jsme vstoupili do centra Paříže. Mnozí se fotili v Lucemburských zahradách s maličkou sochou Svobody. Naskytly se nám první výhledy na město z věží katedrály Notre Dame. Jen malá část vitráží ve Svaté kapli právě procházela restaurací. Další den jsme navštívili zámek Versailles. Zahrady sice neměly vzhledem k ročnímu období obvyklou atmosféru, ale interiér nám vše bohatě vynahradil. Absolvovali jsme hlavní návštěvní trasu - vybaveni obsáhlým průvodním materiálem. La Défense byla trochu zastíněna vánočními trhy, ale každý tu mohl vidět, co chtěl. Montmartre nabídl hezká zákoutí, i vyhlídku na Paříž ze schodiště katedrály. Třetí den patřil návštěvě Louvru a přilehlých Tuillerijských zahrad, výstupu na Eiffelovu věž za velmi nevlídného počasí a prohlídce Elysejských polí a jejich blízkého okolí. Při zpáteční cestě jsme stihli rychlou prohlídku exteriéru katedrály v Remeši a dopolední procházku kolem hlavních turistických atrakcí Norimberku.

 

18. 12. 2014

Předvánoční autorské čtení

Ve středu 10. prosince se v knihovně Zatlanky uskutečnilo další autorské čtení. Četli jsme básně studentek Kristiny Čižinské, Lucie Hoškové a Anny Zemánkové, povídku Rudolfa Suka, v roli básnířky se představila paní profesorka Nina Nováková. Diskuse o literatuře se zúčastnili pravidelní hosté Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš, na návštěvu zavítal ředitel Divadla Komedie Vojtěch Štěpánek, do debaty se zapojili také studenti semináře tvůrčí psaní, který vede básník Ondřej Buddeus. Povedené literární odpoledne!

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup