Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


ŠVP 1 Objevovat a rozvíjet

Stručná charakteristika školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“

Tento studijní program odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia - čtyřleté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyků.
Jednou z hlavních myšlenek školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“ je uplatnění principu: „Pomozme každému najít jeho talent“. Vychází z přesvědčení, že každý student má předpoklad dobře se prosadit v některém oboru; někdy je jen potřeba najít tu správnou cestu k rozvinutí potenciálu, který v sobě student má. Tento princip nám umožní naplnit především důsledné uplatňování individuálního přístupu k žákům a výrazná spolupráce mezi rodinou, školou a studentem. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvořit pro své žáky podnětné studijní prostředí, příznivé i pro odlišné studijní typy. Zaměřujeme se na vyhledávání různorodých talentů a nabízíme žákům podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Významnou pomocí je i spolupráce se školním psychologem.

  • Podrobný popis školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“

  • © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

    Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup