Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


ŠVP 1 Objevovat a rozvíjet

Stručná charakteristika školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“

Tento studijní program odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia - čtyřleté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyků.
Jednou z hlavních myšlenek školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“ je uplatnění principu: „Pomozme každému najít jeho talent“. Vychází z přesvědčení, že každý student má předpoklad dobře se prosadit v některém oboru; někdy je jen potřeba najít tu správnou cestu k rozvinutí potenciálu, který v sobě student má. Tento princip nám umožní naplnit především důsledné uplatňování individuálního přístupu k žákům a výrazná spolupráce mezi rodinou, školou a studentem. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvořit pro své žáky podnětné studijní prostředí, příznivé i pro odlišné studijní typy. Zaměřujeme se na vyhledávání různorodých talentů a nabízíme žákům podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Významnou pomocí je i spolupráce se školním psychologem.

  • Podrobný popis školního vzdělávacího programu „Objevovat a rozvíjet“

  • © Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

    Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup