30.11.2021

Informace o přijímacích zkouškách a studijních oborech

Informace k přijímacím zkouškám a zajímavé rozhovory o studijních programech s paní ředitelkou a studenty našeho gymnázia.

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči (ALT i Objevovat a rozvíjet) podat v kanceláři školy do 1. 3. 2022. Uchazeči o vzdělávací program ALT odevzdají portfolio s přihláškou do 1. 3. 2022. Portfolio je možné odevzdat nejpozději do pondělí 14. 3. 2022 osobně v kanceláři školy nebo poštou.

Pro oba studijní programy jsou odlišné přijímací zkoušky. Můžete se přihlásit do obou programů, a to jak do Objevovat a rozvíjet, tak i do ALTu.

  1. Objevovat a rozvíjet

  • Součástí přijímacích zkoušek je povinná státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Ve školní části přijímací zkoušky si můžeš podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: a) humanitní obory b) přírodovědné obory c) umělecké obory.

  • Získáš body navíc za výsledky na základní škole, úspěchy v soutěžích a olympiádách, mimoškolní činnosti apod.

  1. ALT 

  • Součástí přijímacích zkoušek je povinná státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Ve školní části přijímací zkoušky si můžeš podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: a) humanitní obory b) přírodovědné obory c) umělecké obory.

  • Ve dvaceti minutách představíš své portfolio, které popíše, o co se zajímáš, co se ti daří a jaké plány do budoucna máš. Získáš body navíc za výsledky na základní škole.

Pokyny pro tvorbu portfolia pro uchazeče o studijní program ALT 2022 - 2023:

Soubory ke stažení

Pokyny pro tvorbu portfolia 2022

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023:

Soubory ke stažení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023 - ALT ( 22. 11. 2021)

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023 - Objevovat a rozvíjet ( 22. 11. 2021)

Ukázky testů školní části přijímacích zkoušek (ŠVP1 + ALT 2021):

Soubory ke stažení

Dějepis a zeměpis

Literatura a umění

Přírodní vědy

Schéma přijímacích zkoušek 2022:

Schéma PZ 2022

Prezentace:

Zatlanka v číslech

Zatlanka

Rozhovory

Student Jakub Vašák si povídá s paní ředitelkou Jitkou Kmentovou:

 

Martina Feuersteinová, členka pedagogického pracoviště, v rozhovoru se studentkou Johankou Roznětinskou:

 

Bára Nebáznivá, školní psycholožka, zpovídá studentku 4. ročníku ALTu Zuzku Malou:

1. termín PZ

12. 4. 2022

2. termín PZ

13. 4. 2022

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři