30.11.2021

Informace o přijímacích zkouškách a studijních oborech

Informace k přijímacím zkouškám a zajímavé rozhovory o studijních programech s paní ředitelkou a studenty našeho gymnázia.

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči (ALT i Objevovat a rozvíjet) podat v kanceláři školy nebo poštou do 1. 3. 2023. Uchazeči o vzdělávací program ALT odevzdají portfolio s přihláškou do 1. 3. 2023. Portfolio je možné odevzdat nejpozději do pondělí 20. 3. 2023 osobně v kanceláři školy nebo poštou.

Pro oba studijní programy jsou odlišné přijímací zkoušky. Můžete se přihlásit do obou programů, a to jak do Objevovat a rozvíjet, tak i do ALTu.

  1. Objevovat a rozvíjet

  • Součástí přijímacích zkoušek je povinná státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Ve školní části přijímací zkoušky si můžeš podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: a) humanitní obory b) přírodovědné obory c) umělecké obory.

  • Získáš body navíc za výsledky na základní škole, úspěchy v soutěžích a olympiádách, mimoškolní činnosti apod.

  1. ALT 

  • Součástí přijímacích zkoušek je povinná státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Ve školní části přijímací zkoušky si můžeš podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: a) humanitní obory b) přírodovědné obory c) umělecké obory.

  • Ve dvaceti minutách představíš své portfolio, které popíše, o co se zajímáš, co se ti daří a jaké plány do budoucna máš. Získáš body navíc za výsledky na základní škole.

Pokyny pro tvorbu portfolia pro uchazeče o studijní program ALT 2023 - 2024 

Soubory ke stažení

Pokyny pro tvorbu portfolia

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 - 2024

Soubory ke stažení

Kritéria 1. kola přijímacích zkoušek Objevovat a rozvíjet 

Kritéria 1. kola přijímacích zkoušek ALT

 

Základní informace o obsahu testů ve školní části přijímacích zkoušek (ŠVP1 + ALT 2023):

Soubory ke stažení

Základní informace o obsahu testů v PZ 2023

Ukázky testů školní části přijímacích zkoušek (ŠVP1 + ALT 2021):

Soubory ke stažení

Dějepis a zeměpis

Literatura a umění

Přírodní vědy

Schéma přijímacích zkoušek 2023:

Schéma 2023

Souhnné informace a dokumenty k přijímacímu řízení najdete v sekci: Přijímací řízení

Prezentace:

Zatlanka v číslech

Zatlanka

Rozhovory

Student Jakub Vašák si povídá s paní ředitelkou Jitkou Kmentovou:

 

Martina Feuersteinová, členka pedagogického pracoviště, v rozhovoru se studentkou Johankou Roznětinskou:

 

Bára Nebáznivá, školní psycholožka, zpovídá studentku 4. ročníku ALTu Zuzku Malou:

1. termín PZ

13. 4. 2023

2. termín PZ

14. 4. 2023

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies