30.11.2022

Německý jazyk jako 1. cizí jazyk ve školním roce 23/24

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme žákům 1. ročníku (Objevovat a rozvíjet) možnost vybrat si NJ jako první cizí jazyk s hodinovou dotací 4 hodiny týdně (1. - 2. ročník) a 5 hodin za týden (3. - 4. ročník). Předmět nabízíme všem studentům, kteří se učili NJ již na ZŠ a mají úroveň znalosti jazyka alespoň A2.1. (dle SERR), jsou motivováni, aspirují na  maturitní úroveň min. B2 a zajímá je nejen jazyk, ale i kultura německojazyčných zemí. 

Rozvíjet své znalosti jazyka mohou studenti i mimo běžnou výuku, neboť předmětová komise NJ pro ně každoročně organizuje řadu akcí, např. návštěvu festivalu německojazyčných filmů Das Filmfest, projektový den k Evropskému dni jazyků, olympiádu v NJ a v průběhu školního roku také jednodenní i vícedenní jazykově poznávací zájezdy do německy mluvících zemí. Studenti se mohou účastnit i zajímavých česko-německých projektů a soutěží, které jsou připravovány ve spolupráci s partnerskou školou v Hamburku, s ČNFB, Tandemem, Goethe-Institutem a dalšími institucemi.

 

 

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies