Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Veřejné zakázky

16. října 2017
Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon") na realizaci akce: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace pro zadání stavby "Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba tělocvičny a školní jídelny" a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu

Opravené formuláře:

Neplatné formuláře:

2. listopadu 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce učebny chemie v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1126. června 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce havarijního stavu fasády a zařímsových žlabů (fasády z ulice Mrázovka a Na Zatlance) v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1114. června 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce havarijního stavu laboratoře chemie a zázemí v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1124. února 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce zábradlí na obou hlavních schodištích v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

5. listopadu 2015
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce kotelny v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


24. července 2015
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Zajištění úklidu v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


9. července 2015
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - křídlo Zatlanka..


12. září 2014
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Pořízení a instalace elektrického zastínění (rolet) v učebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


22. července 2014
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Pořízení a instalace elektrického zastínění (rolet) v učebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


27. června 2014
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.19. prosince 2013
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce parket a truhlářské práce související s rekonstrukcí školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.18. listopadu 2013
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.2. srpna 2013
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Rekonstrukce laboratoře biologie, učebny fyziky a školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.24. listopadu 2012
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Rekonstrukce sociálního zařízení u gymnastické tělocvičny v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11. V případě dalších dotazů se můžete obrátit i na projektantku, Ing. Miroslavu Neuberovou, Jiráskova 803, 252 29, Dobřichovice.


3. listopadu 2011

Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) na realizaci akce: Zajištění inženýrských činností – projekčních prací na zakázku „Projektová dokumentace – zateplení 4. patra“ v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


17. května 2011

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Malování gymnastické tělocvičny, sborovny a učebny 053 a položení nové podlahové krytiny ve sborovně a učebně 053 v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


2. května 2011

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Nákup refurbished počítačů a monitorů pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


14. prosince 201025. listopadu 2010
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Nákup počítačů, dataprojektorů a mobilní učebny výpočetní techniky pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


25. listopadu 2010

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Oprava a odstranění havarijního stavu ležaté kanalizace v části objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


30. 1. 2010: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: „Rekonstrukce postranního schodiště v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.

4. 8. 2009: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce : „Malování dvou hlavních schodišť v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.

25. 7. 2008: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce osvětlení v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.

30. 5. 2008: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle § 25 bod b), zákona č. 137 / 2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: Oprava podest na hlavních schodištích v Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11.

4. 5. 2007: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle § 25 bod b), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: výměna oken v Gymnáziu v Praze 5, Na Zatlance 11.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup