Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Veřejné zakázky

16. října 2017
Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon") na realizaci akce: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace pro zadání stavby "Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba tělocvičny a školní jídelny" a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu

Opravené formuláře:

Neplatné formuláře:

2. listopadu 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce učebny chemie v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1126. června 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce havarijního stavu fasády a zařímsových žlabů (fasády z ulice Mrázovka a Na Zatlance) v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1114. června 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce havarijního stavu laboratoře chemie a zázemí v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 1124. února 2016
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce zábradlí na obou hlavních schodištích v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

5. listopadu 2015
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce kotelny v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


24. července 2015
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Zajištění úklidu v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


9. července 2015
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - křídlo Zatlanka..


12. září 2014
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Pořízení a instalace elektrického zastínění (rolet) v učebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


22. července 2014
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Pořízení a instalace elektrického zastínění (rolet) v učebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.


27. června 2014
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.19. prosince 2013
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce parket a truhlářské práce související s rekonstrukcí školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.18. listopadu 2013
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.2. srpna 2013
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Rekonstrukce laboratoře biologie, učebny fyziky a školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.24. listopadu 2012
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Rekonstrukce sociálního zařízení u gymnastické tělocvičny v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11. V případě dalších dotazů se můžete obrátit i na projektantku, Ing. Miroslavu Neuberovou, Jiráskova 803, 252 29, Dobřichovice.


3. listopadu 2011

Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) na realizaci akce: Zajištění inženýrských činností – projekčních prací na zakázku „Projektová dokumentace – zateplení 4. patra“ v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


17. května 2011

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Malování gymnastické tělocvičny, sborovny a učebny 053 a položení nové podlahové krytiny ve sborovně a učebně 053 v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


2. května 2011

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Nákup refurbished počítačů a monitorů pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


14. prosince 201025. listopadu 2010
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Nákup počítačů, dataprojektorů a mobilní učebny výpočetní techniky pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


25. listopadu 2010

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce Oprava a odstranění havarijního stavu ležaté kanalizace v části objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


30. 1. 2010: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: „Rekonstrukce postranního schodiště v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.

4. 8. 2009: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce : „Malování dvou hlavních schodišť v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.

25. 7. 2008: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Rekonstrukce osvětlení v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.

30. 5. 2008: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle § 25 bod b), zákona č. 137 / 2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: Oprava podest na hlavních schodištích v Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11.

4. 5. 2007: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle § 25 bod b), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: výměna oken v Gymnáziu v Praze 5, Na Zatlance 11.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup