Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Statistika příjímacího řízení na školní rok 2020/21

Ke dni 4.3.2020 bylo přijato:

305 přihlášek Objevovat a rozvíjet
81 přihlášek ALT

Údaje průběžně aktualizujeme.


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Seznam vyučujících ve šk. roce 2006/2007 a vyučované předměty

Ab

Aubrecht, Radek

radek.aubrecht@zatlanka.cz

vyučované předměty: moderní světové dějiny, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 1. F

http://weby.zatlanka.cz/aubrecht/ »

 

Ba

Bartůňková, Romana

romana.bartunkova@zatlanka.cz

vyučované předměty: digitální fotografie, tvorba, výtvarná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/bartunkova/ »

 

Be

Bechyně, Pavel

pavel.bechyne@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

třídnictví: 2. B

http://weby.zatlanka.cz/bechyne/ »

 

Bn

Benák, Jaroslav

jaroslav.benak@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, fyzika

konzultační hodiny: po ústní či písemné dohodě v odpoledních hodinách

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 3. V

http://weby.zatlanka.cz/benak/ »

 

Bi

Bílý, Radek

zástupce ředitelky

radek.bily@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, geografie světovýho dění, tělesná výchova

konzultační hodiny: čtvrtek od 14:00 – 15:00 (popř. po dohodě)

telefonní číslo: (+420) 226 802 640

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. B

http://weby.zatlanka.cz/bily/ »

 

Bl

Blake, James

james.blake@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/blake/ »

 

Br

Borovička, Lukáš

lukas.borovicka@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/borovicka/ »

 

Bt

Breitling, Dustin

dustin.Breitling@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/breitling/ »

 

Bs

Bušová, Lucie

lucie.busova@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. R

http://weby.zatlanka.cz/busova/ »

 

Co

Coubalová, Eliška

eliska.coubalova@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpisný seminář

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/coubalova/ »

 

Ca

Čapek, Jan

jan.capek@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, geografie mimoevropských oblastí, moderní české dějiny, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/capek/ »

 

Da

Damašková, Pavlína

pavlina.damaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, biologie, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 2. C

http://weby.zatlanka.cz/damaskova/ »

 

Ds

Daskin, Olga

olga.daskin@zatlanka.cz

vyučované předměty: osobnostní a sociální výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/daskin/ »

 

Di

Divišová, Klára

klara.divisova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/divisova/ »

 

Fe

Feuersteinová, Marie

marie.feuersteinova@zatlanka.cz

vyučované předměty: konverzace v ruském jazyce, ruský jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

http://weby.zatlanka.cz/feuersteinova/ »

 

Feuersteinová, Martina

asistent pedagoga, metodik prevence

martina.feuersteinova@zatlanka.cz

vyučované předměty:

konzultační hodiny: úterý 10:20-13:15 nebo kdykoliv po mailové či ústní dohodě

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/feuersteinovam/ »

 

Fo

Foltová, Eva

eva.foltova@zatlanka.cz

vyučované předměty: německý jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 1. E

http://weby.zatlanka.cz/foltova/ »

 

Fm

Formánková, Aneta

aneta.formankova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie, biologie

telefonní číslo: (+420) 226 802 634

http://weby.zatlanka.cz/formankova/ »

 

Fr

Friedrichová, Mira

mira.friedrichova@zatlanka.cz

vyučované předměty: digitální fotografie, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 1. G

http://weby.zatlanka.cz/friedrichova/ »

 

Ha

Hála, Vojtěch

vojtech.hala@zatlanka.cz

vyučované předměty: přírodní vědy, programování

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

třídnictví: 1. H

http://weby.zatlanka.cz/hala/ »

 

Ho

Horová, Pavlína

pavlina.horova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 4. R

http://weby.zatlanka.cz/horova/ »

 

Hb

Hrbek, Filip

filip.hrbek@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 2. A

http://weby.zatlanka.cz/hrbek/ »

 

Je

Jeníčková, Jitka

zástupkyně ředitelky

jitka.jenickova@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějepis

konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00 nebo po emailové dohodě

telefonní číslo: (+420) 226 802 626

http://weby.zatlanka.cz/jenickova/ »

 

Ju

Juříková, Jana

jana.jurikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: společensko vědní seminář, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 3. U

http://weby.zatlanka.cz/jurikova/ »

 

kd

Kaderka, Michal

michal.kaderka@zatlanka.cz

vyučované předměty: svět médií

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/kaderka/ »

 

Ka

Karásková, Olga

olga.karaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: francouzský jazyk, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 3. X

http://weby.zatlanka.cz/karaskova/ »

 

Kz

Kazda, Martin

martin.kazda@zatlanka.cz

vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

třídnictví: 1. F

http://weby.zatlanka.cz/kazda/ »

 

Ke

Kettnerová, Bohumila

bohumila.kettnerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 634

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. C

http://weby.zatlanka.cz/kettnerova/ »

 

Ki

Kimlová, Jitka

jitka.kimlova@zatlanka.cz

vyučované předměty: konverzace v německém jazyce, německý jazyk, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 4. S

http://weby.zatlanka.cz/kimlova/ »

 

Kt

Kitzbergerová, Leonora

leonora.kitzbergerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějiny a teorie umění, výtvarná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/kitzbergerova/ »

 

Kr

Klášterská, Kateřina

katerina.klasterska@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 2. D

http://weby.zatlanka.cz/klasterska/ »

 

Km

Kmentová, Jitka

ředitelka školy

jitka.kmentova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, online kurzy, stylistika

konzultační hodiny: středa 17.00 – 18.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 622

http://weby.zatlanka.cz/kmentova/ »

 

Kh

Kolihová, Ivana

ivana.kolihova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/kolihova/ »

 

Kozák, Petr

petr.kozak@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, fyzika

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. C

http://weby.zatlanka.cz/kozak/ »

 

Ky

Kryslová, Markéta

marketa.kryslova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/Kryslova/ »

 

La

Lachnitová, Veronika

veronika.lachnitova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/lachnitova/ »

 

Li

Lindová, Jana

jana.lindova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tvorba, český jazyk, hudební výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. A

http://weby.zatlanka.cz/pirnerova/ »

 

Mach, Ivo

ivo.mach@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějepis

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/mach/ »

 

Mo

Moravec, Daniel

daniel.moravec@zatlanka.cz

vyučované předměty: tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 1. E

http://weby.zatlanka.cz/moravec/ »

 

Ms

Musílková, Hana

hana.musilkova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 2. D

http://weby.zatlanka.cz/musilkova/ »

 

Ne

Nedvěd, Tomáš

nedved@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/nedved/ »

 

No

Nováková, Nina

nina.novakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, společnost a kultura, český jazyk, výtvarná výchova

konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. T

http://weby.zatlanka.cz/novakova/ »

 

Os

Osman, Tom

tom.osman@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/osman/ »

 

Pa

Pachtová, Iva

iva.pachtova@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 1. G

http://weby.zatlanka.cz/pachtova/ »

 

Pl

Palanová, Tereza

tereza.palanova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tělesná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

http://weby.zatlanka.cz/palanova/ »

 

Pj

Pejchalová , Michaela

michaela.pejchalova@zatlanka.cz

vyučované předměty: Pozitivní psychologie v teorii a praxi

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/pejchalova/ »

 

Pe

Pelcová, Markéta

marketa.pelcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: psychologie lidské komunikace, český jazyk, občanský a společenskovědní základ

konzultační hodiny: přednostně středa 8. vyučovací hodinu, po dohodě pondělí nebo úterý odpoledne

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/pelcova/ »

 

Peleška, Luděk

ludek.peleska@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/peleska/ »

 

Pt

Peřestá, Gabriela

gabriela.peresta@zatlanka.cz

vyučované předměty: francouzská konverzace - DELF, francouzský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/peresta/ »

 

Po

Podlešáková, Alena

alena.podlesakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglická konverzace CAE, current issues, anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/podlesakova/ »

 

Pr

Protivová, Světlana

svetlana.protivova@zatlanka.cz

vyučované předměty: německý jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 3. X

http://weby.zatlanka.cz/protivova/ »

 

Ro

Roreitnerová , Daniela

daniela.roreitnerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: biologie

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 3. U

http://weby.zatlanka.cz/roreitnerova/ »

 

Kr

Růžičková, Věra

vera.ruzickova@zatlanka.cz

vyučované předměty: člověk na zemi, IKT - vedení závěrečných prací, přírodní vědy, matematika, biologie, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 1. H

http://weby.zatlanka.cz/ruzickova/ »

 

Sp

Soukupová, Leona

leona.soukupova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, tělesná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 4. S

http://weby.zatlanka.cz/soukupova/ »

 

Sv

Svobodová, Irena

irena.svobodova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, biologie

konzultační hodiny: po dohodě ústní či emailem úterý až čtvrtek po 7. hodině

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 4. P

http://weby.zatlanka.cz/svobodova/ »

 

Sw

Swanson, Joseph

joseph.swanson@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/swanson/ »

 

Si

Šilhánková, Helena

helena.silhankova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/silhankova/ »

 

So

Škorpíková, Dagmar

dagmar.skorpikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk, španělský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 3. Z

http://weby.zatlanka.cz/skorpikova/ »

 

Sl

Šlehofer, Lukáš

lukas.slehofer@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, osobnostní a sociální výchova, společnost a kultura

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 3. Z

http://weby.zatlanka.cz/slehofer/ »

 

Šrejberová, Ludmila

knihovnice

knihovna@zatlanka.cz

vyučované předměty: informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

http://zatlanka.cz/knihovna/ »

 

Su

Šulcová, Ludmila

ludmila.sulcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie a život, IKT - vedení závěrečných prací, základy podnikání, chemie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

http://weby.zatlanka.cz/sulcova/ »

 

Tr

Třikačová, Lucie

lucie.trikacova@zatlanka.cz

vyučované předměty: britská a americká historie, konverzace v anglickém jazyce - FCE, anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/trikacova/ »

 

Vo

Valošková , Zuzana

zuzana.valoskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: španělský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 4. T

http://weby.zatlanka.cz/valoskova/ »

 

Va

Vašáková, Hana

hana.vasakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, matematika

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 3. V

http://weby.zatlanka.cz/vasakova/ »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup