Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Seznam vyučujících ve šk. roce 2006/2007 a vyučované předměty

Ab

Aubrecht, Radek

radek.aubrecht@zatlanka.cz

vyučované předměty: moderní světové dějiny, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 1. F

http://weby.zatlanka.cz/aubrecht/ »

 

Ba

Bartůňková, Romana

romana.bartunkova@zatlanka.cz

vyučované předměty: digitální fotografie, tvorba, výtvarná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/bartunkova/ »

 

Be

Bechyně, Pavel

pavel.bechyne@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

třídnictví: 2. B

http://weby.zatlanka.cz/bechyne/ »

 

Bn

Benák, Jaroslav

jaroslav.benak@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, fyzika

konzultační hodiny: po ústní či písemné dohodě v odpoledních hodinách

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 3. V

http://weby.zatlanka.cz/benak/ »

 

Bi

Bílý, Radek

zástupce ředitelky

radek.bily@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, geografie světovýho dění, tělesná výchova

konzultační hodiny: čtvrtek od 14:00 – 15:00 (popř. po dohodě)

telefonní číslo: (+420) 226 802 640

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. B

http://weby.zatlanka.cz/bily/ »

 

Bl

Blake, James

james.blake@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/blake/ »

 

Br

Borovička, Lukáš

lukas.borovicka@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/borovicka/ »

 

Bt

Breitling, Dustin

dustin.Breitling@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/breitling/ »

 

Bs

Bušová, Lucie

lucie.busova@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. R

http://weby.zatlanka.cz/busova/ »

 

Co

Coubalová, Eliška

eliska.coubalova@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpisný seminář

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/coubalova/ »

 

Ca

Čapek, Jan

jan.capek@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, geografie mimoevropských oblastí, moderní české dějiny, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/capek/ »

 

Da

Damašková, Pavlína

pavlina.damaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, biologie, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 2. C

http://weby.zatlanka.cz/damaskova/ »

 

Ds

Daskin, Olga

olga.daskin@zatlanka.cz

vyučované předměty: osobnostní a sociální výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/daskin/ »

 

Di

Divišová, Klára

klara.divisova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/divisova/ »

 

Fe

Feuersteinová, Marie

marie.feuersteinova@zatlanka.cz

vyučované předměty: konverzace v ruském jazyce, ruský jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

http://weby.zatlanka.cz/feuersteinova/ »

 

Feuersteinová, Martina

asistent pedagoga, metodik prevence

martina.feuersteinova@zatlanka.cz

vyučované předměty:

konzultační hodiny: úterý 10:20-13:15 nebo kdykoliv po mailové či ústní dohodě

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/feuersteinovam/ »

 

Fo

Foltová, Eva

eva.foltova@zatlanka.cz

vyučované předměty: německý jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 1. E

http://weby.zatlanka.cz/foltova/ »

 

Fm

Formánková, Aneta

aneta.formankova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie, biologie

telefonní číslo: (+420) 226 802 634

http://weby.zatlanka.cz/formankova/ »

 

Fr

Friedrichová, Mira

mira.friedrichova@zatlanka.cz

vyučované předměty: digitální fotografie, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 1. G

http://weby.zatlanka.cz/friedrichova/ »

 

Ha

Hála, Vojtěch

vojtech.hala@zatlanka.cz

vyučované předměty: přírodní vědy, programování

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

třídnictví: 1. H

http://weby.zatlanka.cz/hala/ »

 

Ho

Horová, Pavlína

pavlina.horova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 4. R

http://weby.zatlanka.cz/horova/ »

 

Hb

Hrbek, Filip

filip.hrbek@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 2. A

http://weby.zatlanka.cz/hrbek/ »

 

Je

Jeníčková, Jitka

zástupkyně ředitelky

jitka.jenickova@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějepis

konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00 nebo po emailové dohodě

telefonní číslo: (+420) 226 802 626

http://weby.zatlanka.cz/jenickova/ »

 

Ju

Juříková, Jana

jana.jurikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: společensko vědní seminář, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 3. U

http://weby.zatlanka.cz/jurikova/ »

 

kd

Kaderka, Michal

michal.kaderka@zatlanka.cz

vyučované předměty: svět médií

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/kaderka/ »

 

Ka

Karásková, Olga

olga.karaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: francouzský jazyk, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 3. X

http://weby.zatlanka.cz/karaskova/ »

 

Kz

Kazda, Martin

martin.kazda@zatlanka.cz

vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

třídnictví: 1. F

http://weby.zatlanka.cz/kazda/ »

 

Ke

Kettnerová, Bohumila

bohumila.kettnerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 634

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. C

http://weby.zatlanka.cz/kettnerova/ »

 

Ki

Kimlová, Jitka

jitka.kimlova@zatlanka.cz

vyučované předměty: konverzace v německém jazyce, německý jazyk, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 4. S

http://weby.zatlanka.cz/kimlova/ »

 

Kt

Kitzbergerová, Leonora

leonora.kitzbergerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějiny a teorie umění, výtvarná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/kitzbergerova/ »

 

Kr

Klášterská, Kateřina

katerina.klasterska@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 2. D

http://weby.zatlanka.cz/klasterska/ »

 

Km

Kmentová, Jitka

ředitelka školy

jitka.kmentova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, online kurzy, stylistika

konzultační hodiny: středa 17.00 – 18.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 622

http://weby.zatlanka.cz/kmentova/ »

 

Kh

Kolihová, Ivana

ivana.kolihova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/kolihova/ »

 

Kozák, Petr

petr.kozak@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, fyzika

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. C

http://weby.zatlanka.cz/kozak/ »

 

Ky

Kryslová, Markéta

marketa.kryslova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/Kryslova/ »

 

Li

Lindová, Jana

jana.lindova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tvorba, český jazyk, hudební výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. A

http://weby.zatlanka.cz/pirnerova/ »

 

Mach, Ivo

ivo.mach@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějepis

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/mach/ »

 

Mo

Moravec, Daniel

daniel.moravec@zatlanka.cz

vyučované předměty: tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 1. E

http://weby.zatlanka.cz/moravec/ »

 

Ms

Musílková, Hana

hana.musilkova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 2. D

http://weby.zatlanka.cz/musilkova/ »

 

Ne

Nedvěd, Tomáš

nedved@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/nedved/ »

 

No

Nováková, Nina

nina.novakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, společnost a kultura, český jazyk, výtvarná výchova

konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. T

http://weby.zatlanka.cz/novakova/ »

 

Os

Osman, Tom

tom.osman@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/osman/ »

 

Pa

Pachtová, Iva

iva.pachtova@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 1. G

http://weby.zatlanka.cz/pachtova/ »

 

Pl

Palanová, Tereza

tereza.palanova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tělesná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

http://weby.zatlanka.cz/palanova/ »

 

Pj

Pejchalová , Michaela

michaela.pejchalova@zatlanka.cz

vyučované předměty: Pozitivní psychologie v teorii a praxi

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/pejchalova/ »

 

Pe

Pelcová, Markéta

marketa.pelcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: psychologie lidské komunikace, český jazyk, občanský a společenskovědní základ

konzultační hodiny: přednostně středa 8. vyučovací hodinu, po dohodě pondělí nebo úterý odpoledne

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/pelcova/ »

 

Peleška, Luděk

ludek.peleska@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/peleska/ »

 

Pt

Peřestá, Gabriela

gabriela.peresta@zatlanka.cz

vyučované předměty: francouzská konverzace - DELF, francouzský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/peresta/ »

 

Po

Podlešáková, Alena

alena.podlesakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglická konverzace CAE, current issues, anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/podlesakova/ »

 

Pr

Protivová, Světlana

svetlana.protivova@zatlanka.cz

vyučované předměty: německý jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 3. X

http://weby.zatlanka.cz/protivova/ »

 

Ro

Roreitnerová , Daniela

daniela.roreitnerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: biologie

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 3. U

http://weby.zatlanka.cz/roreitnerova/ »

 

Kr

Růžičková, Věra

vera.ruzickova@zatlanka.cz

vyučované předměty: člověk na zemi, IKT - vedení závěrečných prací, přírodní vědy, matematika, biologie, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 1. H

http://weby.zatlanka.cz/ruzickova/ »

 

Sp

Soukupová, Leona

leona.soukupova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, tělesná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 4. S

http://weby.zatlanka.cz/soukupova/ »

 

Sv

Svobodová, Irena

irena.svobodova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, biologie

konzultační hodiny: po dohodě ústní či emailem úterý až čtvrtek po 7. hodině

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 4. P

http://weby.zatlanka.cz/svobodova/ »

 

Sw

Swanson, Joseph

joseph.swanson@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/swanson/ »

 

Si

Šilhánková, Helena

helena.silhankova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/silhankova/ »

 

So

Škorpíková, Dagmar

dagmar.skorpikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk, španělský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 3. Z

http://weby.zatlanka.cz/skorpikova/ »

 

Sl

Šlehofer, Lukáš

lukas.slehofer@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, osobnostní a sociální výchova, společnost a kultura

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 3. Z

http://weby.zatlanka.cz/slehofer/ »

 

Šrejberová, Ludmila

knihovnice

knihovna@zatlanka.cz

vyučované předměty: informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

http://zatlanka.cz/knihovna/ »

 

Su

Šulcová, Ludmila

ludmila.sulcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie a život, IKT - vedení závěrečných prací, základy podnikání, chemie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

http://weby.zatlanka.cz/sulcova/ »

 

Tr

Třikačová, Lucie

lucie.trikacova@zatlanka.cz

vyučované předměty: britská a americká historie, konverzace v anglickém jazyce - FCE, anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/trikacova/ »

 

Vo

Valošková , Zuzana

zuzana.valoskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: španělský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 4. T

http://weby.zatlanka.cz/valoskova/ »

 

Va

Vašáková, Hana

hana.vasakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, matematika

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 3. V

http://weby.zatlanka.cz/vasakova/ »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup