Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

08. 04. 2021

Matematický klokan

V pátek 19. března se někteří studenti zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Junior (1.+ 2. ročníky) to bylo 9 studentů. Nejlepších výsledků dosáhli Alena Jankovská (K), Denys Lytvynenko (J) a Niks Jánis Bévalds (K). V kategorii Student (3. + 4. ročníky) soutěžili 4 studenti. Protože dva získali stejný počet bodů, dosáhli v rámci Zatlanky všichni na medailová místa. Nejlepší výsledek měla Lucka Trnková (A), následují Dominik Vacínek a Dominik Teska a v těsném závěsu Jan Martínek (všichni ze třídy C). Všem účastníkům děkujeme!

 

25. 02. 2020

Biologická olympiáda

V únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády. V kategorii A (3.+4. ročníky) zvítězila Michaela Mrázková (S), druhé místo obsadil Daniel Nagy (S) a třetí místo Kristýna Altmannová (V). V kategorii B (1.+2. ročníky) obsadil první místo Marek Svoboda (A), druhé místo Karolína Schneiderová (B) a třetí místo Rosalie Machartová (C). Další informace o výsledcích získáte u Pavlíny Horové nebo Pavlíny Damaškové. Děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme. PH+PaDa

 

22. 05. 2019

Biologický kurz pro 1.B a 1.D - Soběšín

Sraz účastníků kurzu je ve středu 29.5. v 8:45 hod. před budovou školy. Před nástupem do autobusu je každý student povinen odevzdat aktuální a rodičem (či zákonným zástupcem) podepsané potvrzení o bezinfekčnosti!! Návrat plánujeme v pátek 31.5. kolem páté hodiny.

Potvrzení o bezinfekčnosti »

 

19. 02. 2019

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 7. února a v pátek 8. února proběhlo školní kolo biologické olympiády. V kategorii A (3.+ 4. ročníky) získala nejvíce bodů Michaela Mrázková (3. S), druhé místo obsadila Eliška Kotýnková (3. R) a třetí místo Daniel Nagy (3. S). V kategorii B (1.+2. ročníky) zvítězila Kristýna Altmannová (2. V), druhé místo obsadila Markéta Merklová (2. X) a třetí Klára Nemrichová (2. U). Podrobné výsledky k nahlédnutí u organizátorek. Vítězům gratulujeme, všem účastníkům děkujeme.

 

04. 01. 2019

Jednodenní exkurze do Drážďan

V úterý 18. prosince se zájemci z řad studentů biologických seminářů vypravili do Drážďan. Hlavním bodem programu byla návštěva Německého muzea hygieny. Stálá expozice "Člověk jako dobrodružství" nahlíží na lidské bytosti z různých úhlů pohledu (věnuje se mj. anatomii, mozku a myšlení, zrození a smrti, sexualitě ...). Kromě klasických exponátů nabízí i mediální a interaktivní zastavení. Příjemným zpestřením zbytku dne byla návštěva vánočních trhů.

galerie »

 

21. 05. 2018

Biologický kurz pro 1. ročníky - informace o odjezdu

Sraz účastníků kurzu je ve středu 30.5. v 8:45 hod. před budovou školy. Před nástupem do autobusu je každý student povinen odevzdat aktuální a rodičem (či zákonným zástupcem) podepsané potvrzení o bezinfekčnosti!! Návrat plánujeme v sobotu 2.6. kolem poledne.

Potvrzení o bezinfekčnosti »

 

25. 04. 2018

SOČ - postup našich studentů do státního kola soutěže

V pondělí 23. 4. se konalo krajské kolo soutěže SOČ. Děkuje všem účastníkům za kvalitní reprezentaci Zatlanky a velmi gratulujeme pokračujícím do státního kola - z 1. místa v oboru zdravotnictví postupuje Barča Z. ze 4 G a z 2. místa v oboru fyzika Veronika D. z 3 K.

 

19. 03. 2018

Přednáška prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc.

Ve středu 14. března 2018 navštívil naši školu vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog a člen redakční rady časopisu Vesmír prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Studenti biologického semináře měli možnost poslechnout si přednášku o laboratorní výrobě nejrůznějších tkání a orgánů, po níž následovala diskuse. Děkujeme přednášejícímu i všem zúčastněným studentům za zajímavě a užitečně strávené odpoledne!

 

16. 01. 2018

Prales podle Péčka

V předvánočním čase se procházejícím studentům ve třetím patře naskytla nebývalá podívaná. Na stěně se promítalo video, u projektoru byly rozestaveny informační plakáty, u plakátů stáli studenti 2. P a s úsměvem prodávali jídlo kolemjdoucím. Za šlechetným účelem – informovat o problematice kácení deštných pralesů a vybrat peníze pro zakoupení fotopasti. Ta právě monitoruje život zvířat v pralesích a pomáhá regulovat pytláctví. Povedlo se – vybrali jsme téměř dvojnásobek potřebné částky! Tímto chceme poděkovat všem, kteří přispěli – udělali jste dobrou věc! Péčko

 

28. 03. 2017

Věšín 2017

Biologický kurz pro 1. ročníky (1.P + 1.R + 1.T) bude probíhat ve dnech 16. - 19. května. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku.

Informace o kurzu a placení »

 

09. 03. 2017

Postup do krajského kola SOČ

Do krajského kola soutěže SOČ postupují následující studenti: Barbora Jirečková ze 4. D (Stanovení antioxidační aktivity vybraných druhů lišejníků), Lucka Hošková ze 4. D, (Exoplanety a metody jejich vyhledávání), Lucka Nepovímová ze 3. F (Propylenglykol a jeho toxicita u rostlin) a Mikuláš Klenor ze 4. D (Predikce 3D struktury mutací fenylalanin hydroxylázy a jejich vliv na rozvoj fenylketonurie). Gratulujeme!

 

03. 03. 2017

Obhajoby studentských odborných prací

1. března se na GNZ konalo školní kolo obhajob studentských odborných prací (tzv. SOČek). Svoje několikaměsíční intenzivní úsilí tak zakončilo 6 studentů naší školy - Lucka Nepovímová z 3.F, Kateřina Wenzlová ze 4.B, Lucka Hošková, Aneta Myšková, Bára Jirečková a Mikuláš Klenor ze 4.D. Velice si vážíme Vaší práce a děkujeme Vám za ni! O výsledcích školního kola vás budeme informovat ve středu 8. 3..

galerie »

 

21. 06. 2016

Věšín 2016

Již tradiční biologický kurz pro 1. ročníky se konal v brdských lesích nedaleko Rožmitálu, ve středisku Věšín. Studenti se věnovali poznávání rostlin, lovili živočichy v potoce a své znalosti mohli otestovat při řešení různých úkolů v terénu. Dva dny svého času nám věnoval i náš bývalý absolvent a student přírodovědecké fakulty Matyáš Hiřman, se kterým studenti lovili a určovali hmyz. Všem zúčastněným a hlavně Matyášovi děkujeme za příjemně strávený čas.

galerie »

 

25. 04. 2016

Přednáška o řasách

1. dubna absolvovala 1. L na GNZ přednášku o řasách vedenou Mgr. Juráněm z JČU. Dozvěděli jsme se nové informace týkající se jejich zařazení do systému organismů, využití člověkem a několik různých zajímavostí z jejich života. Marek Lehký , 1. L

 

25. 04. 2016

Přednáška o geneticky modifikovaných organismech

22. 3. byl hostem biologického semináře odborník na reprodukční biologii prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Pan profesor přednášel o GMO. Dozvěděli jsme se např., jak se genetické modifikace provádějí, jaká úskalí je provázejí, a proč může být užitečné živé organismy geneticky upravovat. Lucka Hošková, 3. D

 

17. 02. 2016

Výsledky biologické olympiády

Blahopřejeme vítězům a děkujeme vše zúčastněným biologické olympiády.

výsledky »

 

23. 11. 2015

Botanická soutěž

V říjnu se na našem gymnáziu konalo školní kolo botanické soutěže určené studentům 2. ročníků SŠ. 10 našich studentů poznávalo nejrůznější kvetoucí i méně kvetoucí rostliny a vyplňovalo test. Prvních pět míst vybojovali: 1. Eliška Nemrichová (2. G), 2. Lucka Nepovímová (2. F), 3.-4. Lucka Poláková (2. F) a Zuzana Krausová (2. H), 5. František Trojan (2. G). Gratulujeme těmto studentům a děkujeme všem bionadšencům za účast v soutěži! Do celopražského kola soutěže, které se konalo 10. 11., postoupila Eliška Nemrichová a umístila se na krásném 12. místě. Děkujeme Elišce za reprezentaci naší školy a gratulujeme jí k tomuto úspěchu! Biokabinet

galerie »

 

18. 06. 2015

Věšín 2015

Na začátku června proběhl biologický kurz již tradičně ve středisku Věšín, v brdských lesích nedaleko Rožmitálu. Studenti se věnovali poznávání rostlin, lovili živočichy v potoce a pracovali se senzory na měření různých veličin. Kromě biologických aktivit jsme si letos užili i pěkného počasí. Studentům a vyučujícím děkujeme za jejich pracovní nasazení!

galerie »

 

25. 05. 2015

Věšín 2015 - odjezdové informace

Poslední informace o odjezdu jednotlivých tříd na biologický kurz najdete v příloze. Při odjezdu je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

Informace o odjezdu »

 

03. 03. 2015

Biologická olympiáda

Ve středu 4. 2. proběhlo školní kolo biologické olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na životní projevy mikroorganismů (metabolismus, kvašení) a barvy v říši rostlin. V kategorii A zvítězila Dominika Bredová z 3.U a v kategorii B Barbora Vlnová z 2.A. Gratulujeme!

galerie »

 

16. 02. 2015

Jak si správně vyčistit zuby?

Z hodiny biologie ve 3.U...

galerie »

 

16. 02. 2015

Izolace DNA

Praktické cvičení z biologie, kde si studenti vyizolovali svou vlastní DNA a vytvořili si tak originální šperk.

galerie »

 

16. 02. 2015

Výuka první pomoci

Díky studentům 2.lékařské fakulty FN Motol jsme si mohli nacvičit první pomoc při život ohrožujících stavech. Prakticky jsme si vyzkoušeli resuscitaci, první pomoc při dušení a rychlou zástavu krvácení. Děkujeme!

galerie »

 

22. 01. 2015

Hrdličkovo muzeum

V prosinci navštívili studenti biologického semináře Hrdličkovo muzeum. Během prohlídky se vystřídala nejrůznější témata, jejichž pojítkem byl kosterní materiál. Porovnávali jsme kostru lidoopa a člověka, muže a ženy, dospělého člověka a dítěte. Prohlédli jsme si záměrně deformované či trepanované lebky a kostry poznamenané chorobou či úrazem. Průvodcům děkujeme za velmi záživný a erudovaný výklad.

 

22. 01. 2015

Evoluce člověka - 1. 12. 2014

Využili jsme nabídku Jihočeské univerzity a pozvali Pavla Dudu, který se zabývá evolucí člověka. Přednášející nás seznámil se současným pojetím vývoje člověka, poukázal na nejčastější omyly v učebnicích a ukázal, jaký rozruch způsobily některé paleontologické nálezy z posledních let. Děkujeme za inspirativní povídání.

 

12. 12. 2014

Jednodenní exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 11.12. se studenti maturitního biologického semináře a němčináři z 2.C vypravili do Drážďan. Pro maturanty z biologie byla hlavním bodem programu návštěva Hygiene-Museum, kde si při procházce interaktivní výstavou měli možnost zopakovat a shrnout své znalosti z anatomie a genetiky. Němčináři z 2.C absolvovali prohlídku staré části města, prezentovali při ní své předem připravené krátké referáty a podívali se na vánoční Drážďany z věže kostela Frauenkirche. Příjemným zpestřením zbytku dne byla návštěva drážďanských vánočních trhů.

 

04. 11. 2014

Etologie v pražské ZOO

V pondělí 20. října jsme se v rámci biologických seminářů přesunuli do pražské ZOO. Nejprve jsme absolvovali 90 minutovou prohlídku zaměřenou na chování živočichů, v druhé části prováděli studenti vlastní etologická pozorování. Největší zájem vzbudily zřejmě gorily a velemlok Karlo. Děkujeme průvodcům za zajímavé povídání i střípky ze zákulisí.

galerie »

 

09. 10. 2014

Pyreneje 2014

Na počátku září proběhla na našem gymnáziu biologicko – geografická exkurze do Katalánska. Dva dny jsme si užili hory, plesa, vodopády i horskou vegetaci v Pyrenejích. Ve čtvrtek jsme si prohlédli hlavní město Andorry a v podvečer jsme načerpali další síly na plážích v Blanes. Následující dva dny jsme poznávali krásy Barcelony. Viděli jsme nejkrásnější chrámy v Bari Gótic, společně jsme navštívili některé Gaudího památky. V sobotu dopoledne jsme navštívili klášter v Montserratu a odpoledne mohl každý strávit v Barceloně dle svých zájmů – návštěvou Camp Nou, prohlídkou mořského akvária či touláním po starém městě. Poslední den jsme strávili ve francouzském pevnostním městě Carcassone. Další fotografie..

galerie »

 

07. 10. 2014

Vycházka za pražskými netopýry

Ve čtvrtek 25. září se studenti biologického semináře zúčastnili večerní exkurze v parku Stromovka. Exkurze byla zaměřena na letouny. Dozvěděli jsme se o mnohém ze života těchto létajících savců; součástí programu byla i ukázka handicapovaného netopýra a "pozorování" netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru.

 

30. 08. 2014

Španělsko 2014 - předodjezdové informace

Sraz účastníků je v pondělí 1.9. v 5.50 hod. na autobusovém nádraží Zličín. Přečtěte si podrobnější informace v přiloženém letáčku!!

Informace před odjezdem »

 

22. 04. 2014

Španělsko 2014

Ve dnech 1. – 8. září se uskuteční geograficko – biologická exkurze do španělských Pyrenejí a Katalánska. Navštívíme národní park d´Aigüestortes s nádhernými jezery, malé knížectví Andorru a hlavní město Katalánska Barcelonu. Na akci je ještě několik volných míst, tak neváhejte a přihlašte se u p. Svobodové nebo u p. Vašákové. Přihlášeným studentům připomínáme nutnost zaplacení zálohy!

bližší informace »

 

26. 02. 2014

První pomoc v Motole

Díky studentům 2.lékařské fakulty FN Motol se naši studenti (3P a část 2U) mohli zúčastnit výuky první pomoci. Prakticky si vyzkoušeli resuscitaci, první pomoc při dušení a rychlou zástavu krvácení. Děkujeme studentům medicíny, kteří nám věnovali svůj čas a své znalosti.

galerie z akce »

 

10. 02. 2014

Exkurze na dialyzační jednotku na Homolce

V prosinci a lednu jsme měli s biologickým seminářem možnost absolvovat exkurzi do dialyzačního centra Nemocnice Na Homolce. Přednášku vedla paní doktorka Plecháčková, která nám sdělila mnoho zajímavých informací o činnosti ledvin a poruchách, kterými lidé s nefunkčními ledvinami mohou trpět. Vysvětlila nám i princip dialýzy. Zajímavý výklad byl zpestřen několika dotazy od studentů, což učinilo celou akci interaktivní. Po diskuzi měli studenti možnost setkat se přímo s pacienty, kteří tamní nemocnici pravidelně navštěvují za účelem očištění krve. Paní doktorka nám na jednom z nich vysvětlila, jak přesně jednotlivé části dialyzačního přístroje pracují a na co je třeba při dialýze dávat pozor. Bára Součková, biologický seminář, 4.L

 

25. 06. 2013

Věšín 2013

Na konci května proběhl tradiční biologický kurz pro 1. ročníky. Letošní rok pro nás přichystal velmi deštivé a chladné počasí, na Rožmitálsku se teplota pohybovala i kolem 7°Celsia. Přesto studenti absolvovali všechny přichystané aktivity, od sběru rostlin až po lov v potoce. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie »

 

04. 04. 2013

Věšín 2013

Ve dnech 26.5. až 1.6. se uskuteční již tradiční biologický kurz pro první ročníky. Důležité informace najdete v přiloženém letáku.

Bližší informace »

 

05. 02. 2013

Kurz první pomoci

V posledním lednovém týdnu absolvovali studenti 3. ročníku základní kurz 1. pomoci. Během pětihodinového kurzu se dozvěděli vše potřebné - jak zachovat klid při volání linky 155, jak teoreticky postupovat při poskytování první pomoci při nejrůznějších poraněních a prakticky si vyzkoušeli resuscitaci dospělého člověka i pomocí defibrilátoru.

galerie »

 

04. 02. 2013

Školní kolo biologické olympiády

V pondělí 21.1.2013 proběhlo školní kolo 47. ročníku biologické olympiády kategorie A, B na téma "Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin". V kategorii B zvítězila Dominika Dvořáková z 2P, v kategorii A Kamila Valentová ze 4F. Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

 

26. 09. 2012

Kurz první pomoci

Začátkem školního roku proběhl ve 4.ročnících základní kurz první pomoci. S pomocí odborníků se studenti seznámili s tím, jak se zachovat v krizových situacích, prakticky si vyzkoušeli resuscitaci dospělého člověka i dítěte v bezvědomí a naučili se pracovat s defibrilátorem používaným při selhání srdeční činnosti.

 

28. 03. 2012

Slovinsko 2012

Na začátku září se bude konat již tradiční geograficko-biologická exkurze. Navštívíme Julské Alpy s ledovcovými jezery, krásnými dolinami a divokými soutěskami, bohatou faunou a flórou, ale také vesničkami v podhůří. Uvidíme macaráta jeskynního v rozsáhlém krasovém komplexu Postojnska jama, slaniska s těžbou soli a bohatou slanomilnou květenou. Nevynecháme ani koupání v Jaderském moři. Zájemci, hlaste se v kabinetě biologie.

Leták »

 

01. 03. 2012

Návštěva botanické zahrady

S tématem tropický deštný les jsme se vypravili do skleníku Fata morgana.

Fotogalerie »

 

01. 03. 2012

Co dokáže plazmid

Genetická laborka, kterou pro nás připravila přírodovědecká fakulta. Studenti si vyzkoušeli transformaci bakterií vnesením plazmidu.

fotogalerie »

 

27. 02. 2012

Věšín 2012

Ve dnech 27.5. až 2.6. se uskuteční již tradiční biologický kurz pro první ročníky. Důležité informace najdete v přiloženém letáku. Při platbě použijte variabilní symboly z následujícího souboru.

Bližší informace »

 

09. 11. 2011

Pedologie 2011

I letošní rok jsme vyrazili s tématem půda a její vlastnosti do terénu. Studenti druhých ročníků vykopali půdní sondy (rýčem nebo jsme použili půdní vrták) a pak určovali vlastnosti jednotlivých vrstev půdního profilu a půdního krytu. Díky krásnému babímu léto to byl příjemně strávený čas.

fotogalerie »

 

09. 11. 2011

Věšín 2011

Ekologicko - biologický kurs prvních ročníků, který se konal rekreačním středisku Věšín nedaleko Rožmitálu pod Tremšínem. Náplní kurzu byla hlavně terénní práce, praktické poznávaní a pozorování rostlin i živočichů. Tentokrát nám přálo počasí téměř po celou dobu kurzu. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

fotogalerie »

 

23. 05. 2011

Věšín 2011

Biologický kurz pro 1.ročníky se koná ve dnech 29. 5. – 4. 6. Informace o odjezdu jednotlivých tříd najdete v přiloženém letáku.

Info o odjezdu »

 

10. 05. 2011

Sběr elektrospotřebičů Na Zatlance

V těchto dnech (6. až 13. 5.) probíhá na GNZ v rámci projektu Ukliďme si svět sběr starých elektrospotřebičů. Zapojte se do meziškolní hry i vy! Více informací o projektu na www.uklidmesisvet.cz .

 

21. 04. 2011

Projekt 3V

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc se chýlí ke konci. Projekt přispěl k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytváření didaktických materiálů pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl přihlášen v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky.

 

21. 04. 2011

Člověk a hranice

Projekt studentů třídy 3B byl věnován tématům Lidské tělo jako materiál, Lidské limity a Jak vyrovnávat handicapy. Studenti si připravili prezentace, výstavu, film a další aktivity a měli možnost zasoutěžit si ve znalostech lidských orgánů a chorob, v četbě Braillova písma a díky Anežce Fenclové i v porozumění znakové řeči. Díky však patří všem, kteří se na přípravě projektu podíleli.

galerie »

 

21. 04. 2011

Pedologie

A tématem Půda její vlastnosti jsme se vydali do terénu. Studenti druhých ročníků vlastními silami vykopali půdní sondy a určovali vlastnosti jednotlivých vrstev půdního profilu. Stanoviště byla dvě, v lese a na louce. Kromě půdních vlastností studenti porovnávali i vegetační kryt a sledovali výskyt indikačních druhů. Počasí nám docela přálo.

galerie »

 

21. 04. 2011

První pomoc se studenty lékařské fakulty - 2011

Pod vedení studentů lékařské fakulty se studenti třetích ročníků učili provádět bezodkladnou první pomoc. Akce proběhla v rámci projektu International Federation of Medical Students Associations (IFMSA CZ).

galerie »

 

30. 11. 2010

Studentská vědecká konference

V úterý 9. listopadu se naši studenti zúčastnili Studentské vědecké konference na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole. Konference je vyvrcholením projektu 3V- vědě a výzkumu vstříc, ve kterém Sdružení TEREZA spolu s odborníky z VŠ a učiteli středních škol vyvíjí a testuje praktické úlohy z pedologie a koloběhu uhlíku. Studenti měli možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků své práce, setkat se s odborníky z vysokých škol – Přírodovědecké fakulty UK a ČZU, sdílet získané poznatky a zkušenosti se studenty ostatních zapojených škol a s odborníky. Odborníci se naopak se studenty podělili o zkušenosti z běžného života profesionálního vědce. Podrobnější informace ve Zpravodaji.

galerie »

 

08. 11. 2010

V genetické laborce

V nové genetické laboratoři Gymnázia Nad Alejí jsem měli možnost vyzkoušet si izolaci vlastní DNA a dokonce si ji odnést ve formě přívěsku.

galerie »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup