Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

18. 04. 2018

Aprílový Bene(lux)

Země na víkend, jak říkají Japonci? Ale nejsem si jistá, že to potvrdí ti, kdo s námi jeli. Tradiční označení Benelux vystihuje dlouhé soužití, které je ve Vlámsku i Nizozemí patrné všude. Už v Maastrichtu jsme mohli vidět historií akceptovanou názorovou toleranci v podobě protestantského kostela v těsném sousedství katolického, u kterého je umístěná arménská pamětní deska připomínající nejstaršího biskupa. V Lovani mohla většina studentů otestovat své znalosti francouzštiny nebo němčiny. Leckdo kromě dekoracemi bující historické radnice navštívil i prostory slavné univerzity, které dokládají, jak dovedou Belgičané spojit v interiéru tradici s moderními technologiemi. Brusel je hrdý na své slavné panovníky. Ti spornější - jako Leopold II. - jsou decentně uklizeni na méně frekventovaná místa. V muzejním komplexu poblíž královského paláce jsem viděli díla starých mistrů. Neméně péče se dočkaly i další kulturní instituce. Na vlastní oči jsme mohli docenit rozhodnutí bruselského starosty. Díky jeho systému dotací Velké náměstí získalo zpět ztracený lesk. Podnikavci viděli nejen Manekenpis, ale i Maneken Janette, vytvořenou na podporu žen trpících rakovinou. Belgickým městem na kanálech jsou Bruggy. V místě spojeném s výkonem moci jsme na architektuře mohli sledovat boj mezi francouzskými panovníky a místními stavy. Nenápadný objekt v rohu náměstí potom skrýval v horních poschodích nejvýznamnější a nejstarší kostel ve městě. Patro nejspodnější patřilo multifunkční pasáži, kde kromě jiného prodávaly všudypřítomné pralinky a sem tam krajky. Na historickém marktu nechybělo sousoší povstalců proti panovníkovi, poledník na střeše a další technické divy. Antverpy jsou místem stálého dynamického rozvoje. Jak pracují na spojení se světem, dokládá nádraží se třemi výškovými úrovněmi kolejišť, přičemž nejnižší umožňuje průjezd pod městem. Rozšiřují síť metra, jak demonstrovala téměř neprůjezdná hlavní tepna města. Architektonické excesy ze 60.-70. let v podobě výškových budov v centru se tu postupně snaží eliminovat, aby nerušily v historické části města. Co by byly Antverpy bez diamantů? V muzeu nám poskytli základní přehled. Při práci jsme viděli nejen brusiče, ale i šperkaře. Tečkou v tomto městě byl Rubenshuis, kde málokdo vidí jednu expozici 2x. Čekal nás ještě Amsterdam. Kolem grachtů připomínajících postupně rostoucí podkovu kolem nejstarší části jsme dorazili až k domu, kde se ukrývala rodina Anny Frankové. Návštěva po čerstvě dokončené rekonstrukci byla opravdu působivá. A to nás čekalo ještě Rijksmuseum a ty obzvláště vytrvalé Muzeum van Gogha. S městem jsme se rozloučili projížďkou po grachtech končící za slunce západu.

 

29. 09. 2017

Poezie ze Zatlanky na Veršomatu

Studenti 3. L a M připravili ve spolupráci se spolkem Piána na ulici vernisáž básní, které vznikly v uplynulém školním roce v literárních hodinách věnovaných avantgardním směrům. Několik měsíců budou básničky těšit kolemjdoucí na pražské Kampě, kde je umístěn Veršomat (v blízkosti Říční ulice).

Veršomat - fotky »

 

21. 11. 2016

Školní kolo České lingvistické olympiády

Školní kolo České lingvistické olympiády se koná ve středu 23. listopadu 1.-2. vyučovací hodinu v AULE. Přihlášky odesílejte na busova@zatlanka.cz do úterý 22.listopadu 12.00.

https://ufal.mff.cuni.cz/clo »

 

01. 06. 2015

School Press Club

Dne 29.5. proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže mezi redakcemi SCHOOL PRESS CLUBU, pod jehož záštitou vychází na Zatlance časopis Vlaštofka. Naše škola byla oceněna hned dvakrát. Vítězem v kategorii Nejzajímavější rozhovor se stal Pavel Šoman ze 3.V, za který mu bude umožněna stáž v redakci Lidových novin u Jindřicha Šídla. Celá redakce pak získala zvláštní cenu za stabilně dobrý výkon v podobě rozhovoru s Martinem Veselovským. Všem jejím členům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Vítězný rozhovor část první a část druhá i všechny další články naleznete zde.

Vlaštofka »

 

02. 04. 2015

Výběrové řízení na stáže v ČT, ČRo a agentuře Applaus

Studenti 3. ročníku, pokud máte hlubší zájem o média, nabízíme vám pokračování Dnů médií ve formě stáží v redakci České televize, Českého rozhlasu a v agentuře Applaus. Podrobnosti o projektu, o požadavcích na uchazeče a o termínech výběrového řízení i stáží naleznete na informačním panelu ve 2. patře brzy po velikonočních prázdninách.

 

30. 03. 2015

Pozvánka na překladatelskou dílnu

Baví vás poezie s humorem, líbí se vám angličtina a máte cit pro svou mateřštinu? Přijďte na překladatelskou dílnu 22. dubna v 15 hodin do knihovny Zatlanky. Překladatel STANISLAV RUBÁŠ představí sbírku amerického básníka SHELA SILVERSTEINA a naučí vás něco ze svého řemesla. Učte se od nejpovolanějších. Za překlad sbírky Shela Silversteina JEN JESTLI SI NEVYMEJŠLÍŠ je letos se svými kolegy nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii Litera za překladovou knihu. Stanislav Rubáš je ředitelem Ústavu translatologie FF UK. Máte-li zájem zúčastnit se překladatelské dílny a dozvědět se informace o studiu v Ústavu translatologie, přihlaste se u svých angličtinářů nebo češtinářů. Těšíme se na viděnou!

 

18. 12. 2014

Předvánoční autorské čtení

Ve středu 10. prosince se v knihovně Zatlanky uskutečnilo další autorské čtení. Četli jsme básně studentek Kristiny Čižinské, Lucie Hoškové a Anny Zemánkové, povídku Rudolfa Suka, v roli básnířky se představila paní profesorka Nina Nováková. Diskuse o literatuře se zúčastnili pravidelní hosté Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš, na návštěvu zavítal ředitel Divadla Komedie Vojtěch Štěpánek, do debaty se zapojili také studenti semináře tvůrčí psaní, který vede básník Ondřej Buddeus. Povedené literární odpoledne!

galerie »

 

30. 11. 2014

Jazykovědná konference 2014

V listopadu proběhl na našem gymnáziu další ročník Jazykovědné konference. Studenti třetího ročníku opět zpracovávali zajímavá témata z oblasti onomastiky, lexikologie, fonetiky či dialektologie. V seminární práci se naučili pracovat s odbornými zdroji a citacemi, v následných prezentacích za přítomnosti odbornice z Akademie věd prověřili své prezentační dovednosti. Vítěznou skupinou pro odborníky i publikum se stali studenti 3.V s prací Onomastika aneb Trendy ve výběru současných rodných jmen. Gratulujeme Elišce Jáchimové, Kláře Mandové, Michaele Menzelové, Kateřině Rysové, Teodoru Bartoňovi a Lukáši Procházkovi.

 

18. 09. 2014

GeNeZe

Drazí budoucí čtenáři nové GeNeZe, chceme se jako redakce zaprvé omluvit za to, že číslo tohoto roku vychází až na konci školního roku. Jo, je to trochu trapný. Ale jako zatlankáři víte, že času je pořád málo. Proto jsme chtěli udělat naše premiérové číslo (nová redakce), pořádně šťavnaťoučké a propečené, jako omluvu. Za druhé chceme, aby školní časopis nebo spíš sborník původních textů, nebyla nuda. Chceme, abychom Vás bavili, zaujali a třeba inspirovali, proto jsme se pokusili takový obsah vytvořit. Tak pěkné čtení! A děkujeme všem, kteří přispěli.

GeNeZe »

 

16. 03. 2014

Dny médií na Zatlance

Ve dnech 10. až 12. března probíhaly na Zatlance Dny médií pro 3. ročník. Program sledoval tři hlavní témata: podoby zpravodajství a publicistiky, reklamu a propagandu. Pondělí bylo především besedním dnem – Zatlanku navštívili novináři z různých typů médií a hosté z kateder MUP a FSV UK zaměřených na studium médií. Velice děkujeme jmenovitě Michaele Cmíralové z Prima TV, Adéle Krausové z reklamní agentury Scholz & Friends, Petru Bednaříkovi z FSV UK, šéfredaktoru časopisu Euro Janu Hrbáčkovi, Janu Jirákovi z Metropolitní univerzity, Janu Kovaříkovi, Václavu Moravcovi z České televize, Jakubu Palatovi z Lidových novin, fotografu časopisu Týden a Instinkt Jakubu Stadlerovi, Jiřímu Závozdovi z MUP. Úterý bylo exkurzním dnem. Studenti mohli nahlédnout do redakcí ČT, ČRo, Rádia Svobodná Evropa, Lidových novin, ČTK a někteří navštívili reklamní agenturu Scholz & Friends. Tento exkurzní den se mohl uskutečnit díky Jakubu Železnému, Barboře Kreuzerové, Janě Hokuvové a Jefimu Fištejnovi, Jiřímu Chrástovi, Petru Kamberskému a Adéle Krausové. Projekt byl zakončen ve středu reflexemi všech besed a exkurzí, studenti se svými učiteli diskutovali o pozitivní i negativní roli médií ve společnosti. Záznam setkání s Václavem Moravcem můžete zhlédnout na weby.zatlanka.cz/stehlikova/

galerie »

 

08. 03. 2014

Autorské čtení s Ester Budinskou

Ve středu 5. března se v knihovně Zatlanky sešli na společném čtení studenti 1. ročníku Kristina Čižinská, Lucie Hošková a Rudolf Suk s Ester Budinskou. Ester navštěvovala autorská čtení v době svého studia na Zatlance, v současnosti studuje estetiku, stále se věnuje psaní a připravuje k vydání svůj první soubor próz, z něhož přečetla povídku s názvem Jana. Milé literární odpoledne – díky patří jak autorům povídek a básní, tak studentům, kteří si přišli nové texty poslechnout a povídat si o nich.

autorské čtení s Ester Budinskou »

 

11. 11. 2013

Jak uspět na trhu práce

Jak napsat životopis, co uvést do motivačního dopisu, jak zapůsobit při přijímacím pohovoru, to vše a mnohem více bylo součástí besedy s Filipem Černým, personálním ředitelem AutoContu CZ. Studentům Zatlanky umožnil nahlédnout do práce personalistů a přinesl zajímavé podněty k zamyšlení nad pracovní budoucností.

 

19. 09. 2013

Oběť v Divadle Continuo

Květen 1949, Itálie, Janov. Čekárna v přístavu. Jeden herec, desítky, stovky a tisíce lidských životů. V inscenaci Divadla Continuo zhlédli studenti Zatlanky zajímavé představení Oběť, jehož hlavním hrdinou byl nechvalně proslulý osvětimský lékař Joseph Mengele. Strhující drama vystřídala závěrečná diskuze s hlavním protagonistou a zároveň autorem hry Ivanem Jurečkou.

 

31. 05. 2013

Studentská Thálie

Vážení profesoři, rodiče, přátelé třídy 2.T, dovolujeme si Vás pozvat na představení Hercem poprvé skupiny Underz ze třídy 2.T. Uskuteční se v rámci projektu Studentská Thálie na slavnostním večeru v Café Teatr Černá labuť dne 10. 6. 2013 v 19.00 hodin.

pozvánka na akci »

 

21. 05. 2013

Podkarpatská Rus 2013

Gymnázium Na Zatlance pořádá ve spolupráci s CK Alpina exkurzi do Podkarpatské Rusi v termínu 30. 8. - 8. 9. 2013. Pokud jste se ještě nepřihlásili a uvažujete o své účasti, máte ještě šanci. Zbývá několik volných míst. Rozhodnout se a zálohu zaplatit ale musíte nejpozději do 31. května 2013. Bližší informace (cena, platba zálohy,...) podá Pavel Bechyně.

přibližný program a základní informace »

 

03. 04. 2013

Autorské čtení s Miloněm Čepelkou

20. března byl hostem autorského čtení Miloň Čepelka, jeden ze zakládajících členů Divadla Járy Cimrmana, básník, autor povídek a rozhlasových pořadů. Studenti hosta přivítali pásmem z vlastních limeriků a haiku, on se jim odměnil čtením ze svého druhého Deníku haiku. Besedovalo se o psaní a čtení poezie, pan Čepelka vyprávěl o Járovi Cimrmanovi a odpovídal na otázky o historii a současnosti Divadla Járy Cimrmana.

galerie »

 

03. 04. 2013

Zatlankafilm

Dne 3.4. 2013 v 15.00 hod se v aule gymnázia koná přehlídka filmové tvorby studentů naší školy Zatlankafilm 2013. Součástí programu jsou animované filmy 1. ročníků a 2.S, reklamy 3.K a 3.J, videa studentů ze 3.L a filmová adaptace románu. Přijďte podpořit tvůrce filmu!

 

27. 03. 2013

Studentská Thálie 2013

Dne 28.2. 2013 proběhlo v Divadle Na Prádle nominační odpoledne přehlídky divadelních představení studentů středních škol Studentská Thálie 2013. Společné téma pro všechny soubory bylo: Poprvé...Jako první vystoupila divadelní skupina Underz z Gymnázia Na Zatlance s jednoaktovou komorní hrou Hercem poprvé. Konkurence byla veliká, ale obstáli dobře. Druhého kola na Nové scéně ND se však naši studenti nemohli zúčastnit, protože měli lyžařský výcvikový kurz. Dostanou však další příležitost. Herce poprvé zahrají začátkem léta na divadelní scéně v Černé labuti. Tak zlomte vaz!

galerie »

 

13. 03. 2013

MEDIÁLNÍ TÝDEN

Ve dnech 11.3.-13.3. se na našem gymnáziu uskutečnil projekt Mediální týden, díky kterému se mohli studenti třetích ročníků seznámit s fungováním různých médií v ČR. Během pondělí proběhly besedy se zajímavými osobnostmi, úterý patřilo exkurzím a ve středu proběhla reflexe uplynulých dní. Cílem bylo přiblížit studentům funkci a fungování médií, práci žurnalistů, reklamních tvůrců či profesionálních fotografů. Všem besedujícím i těm, kteří nás uvítali na svých pracovištích, patří velké poděkování. Fotografie z besed jsou k nahlédnutí v přiložené galerii.

galerie »

 

25. 02. 2013

Divadlo v kotelně

Třída 2.T využila industriální prostor bývalé kotelny školy pro svůj projekt v rámci českého jazyka a literatury. Dne 7.2. 2013 zde byla uvedena původní jednoaktová hra Hercem poprvé, se kterou se přihlásila do Studentské Thálie pro rok 2012-13. Slyšeli jsme skladby na akustickou kytaru a prohlédli si malou výstavu fotografií dvou studentek této třídy. Moc děkujeme, byl to krásný zážitek!

galerie »

 

06. 02. 2013

Divadlo v kotelně

Třída 2.T se rozhodla využít industriální prostor bývalé kotelny školy pro svůj projekt v rámci českého jazyka a literatury. Dne 7.2. 2013 v 15.00 hod zde uvede původní jednoaktovou hru Hercem poprvé, se kterou se přihlásila do Studentské Thálie pro rok 2012-13. Dále uslyšíme skladbu na akustickou kytaru a můžeme si prohlédnout malou výstavu fotografií dvou studentek této třídy. Srdečně Vás zveme.

 

27. 03. 2012

Přednáška Martina Hilského na FF UK - Geneze zla: Shakespearovi padouši

Z programu Dne vědy, který se uskutečnil 21. března na Filozofické fakultě UK, jsme si vybrali přednášku Martina Hilského o padoušských postavách v Shakespearových hrách. Studenti 1.P se dozvěděli, jaké tři typy padouchů rozeznává mezi Shakespearovými postavami Martin Hilský, jak nebezpečným nástrojem je jazyk manipulátora a v čem jsou padouši alžbětinského divadla nadčasoví. I prváci podlehli kouzlu charizmatického řečníka Martina Hilského.

galerie »

 

20. 03. 2012

Dílna tvůrčího psaní s Ondřejem Hníkem

Studenti tříd 1.S a 1.P absolvovali v březnu 2012 hravou lekci tvůrčího psaní. Program pro ně připravil Ondřej Hník, který vyučuje didaktiku na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK. Cílem setkání bylo, aby studenti rozvíjeli kreativitu při vymýšlení společného příběhu a aby lépe pochopili zákonitosti dobrého příběhu před tím, než se sami pustí do psaní své první povídky.

galerie »

 

20. 03. 2012

Projekt Dny médií

Ve dnech 12. – 14. března byl na Zatlance poprvé realizován projekt Dny médií, určený studentům 3. ročníku. Zastřešujícím tématem bylo zpravodajství. Studenti zjišťovali, jakým způsobem se zpracovávají informace v různých médiích a jaký vliv mají média na společnost. Program byl sestaven z besed, exkurzí, promítání filmů a závěrečných reflexí. Za spolupráci ještě jednou děkujeme paní Krasauskasové z rádia Svobodná Evropa, rozhlasové redaktorce a dokumentaristce Šárce Slezákové, Jiřímu Chrástovi z ČTK, Janu Kábrtovi z deníku Blesk, Petru Kamberskému z Lidových novin, televiznímu moderátorovi Janu Kovaříkovi, mediálnímu analytikovi Danielu Köpplovi, Jiřímu Petříšovi z časopisu Story, Pavlu Ryjáčkovi z Českého rozhlasu, Jakubu Šumanskému ze Seznam.cz, Petru Vaškovi a Jakubu Železnému z České televize a fotografu Janu Zátorskému.

galerie »

 

19. 03. 2012

Pro literární labužníky ze Zatlanky právě chystáme

Pavel Ryjáček a Standa Rubáš připravují pro studenty Zatlanky na středu 18. dubna interpretační dílnu. Které umělecké texty na ní budou pitvat, zatím neprozradili. Ve středu 2. května vystoupí na autorském čtení spisovatelka Kateřina Tučková. Besedovat se jistě bude o jejím románu Vyhnání Gerty Schnirch, za který získala v roce 2010 cenu Magnesia Litera a byla nominována na další literární ceny, i o právě vydaném románu Žítkovské bohyně.

 

19. 03. 2012

Březnová autorská čtení – setkání se spisovatelkou Radkou Denemarkovou

V březnu se konala hned dvě autorská čtení. 7. března 2012 představili autoři z 1., 2. a 4. ročníku své básně a povídky svým spolužákům, češtinářům a kritickému tandemu Ryjáček & Rubáš. O týden později navštívila Zatlanku spisovatelka Radka Denemarková. Přečetla studentům úryvky z románů Peníze od Hitlera a Kobold, poté s nimi hovořila o ohlasech na román Peníze od Hitlera, o hlavním tématu, které spojuje oba romány, o překladatelské práci a o Divadle Na zábradlí.

 

17. 01. 2012

Autorské čtení s Jaroslavem Rudišem

Jedno předvánoční odpoledne, 14.12. 2012, přijal naše pozvání na besedu před autorským čtením Jaroslav Rudiš. Atmosféru setkání s autorem a jeho čtení z knihy Konec punku v Helsinkách podbarvil klip písně Půlnoční. Pro studenty 1.ročníků to bylo již druhé setkání s autorem. Seznámili se s ním na besedě po projekci filmu Alois Nebel v kině Evald. Foto viz rajce.net,foto zatlanka

 

19. 11. 2011

Studenti 2.L a 2.M se dne 11.11.2011 zúčastnili prezentace ve společnosti Vodafone

Personalistky ze společnosti Vodafone připravily pro studenty 2.L a 2.M prezentaci na téma "Jak najít zaměstnání". Studenti se tak mohli od profesionálů z oboru dozvědět cenné informace o tom, jak správně napsat CV, jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět. V druhé části pak na ně čekaly praktické úkoly ve skupinách při simulaci tzv."assessment centra". Prezentace "Jak najít zaměstnání" bude k dispozici pro všechny studenty v Moodlu.

 

16. 11. 2011

Autorské čtení s Michalem Vieweghem

Dne 3.11. se v aule konalo další autorské čtení, tentokrát s Michalem Vieweghem. Pan Viewegh přečetl nejprve svoji povídku Kostka osudu ze sbírky Povídky o lásce. Poté si vyslechl texty studentů a vyjádřil se k nim. Fotky ze setkání naleznete zde: http://foto-zatlanka.rajce.net/autorske_cteni-Viewegh

 

11. 10. 2011

Pozvánka na autorské čtení

Milí autoři a milovníci literatury, dne 3.11. ve 14 hodin se bude v aule konat další autorské čtení. Mimořádným hostem bude tentokrát spisovatel Michal Viewegh. Znovu se setkáte i s kritickým tandemem Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš. Těšíme se na Vaši účast.

 

03. 05. 2011

Autorské čtení s Petrou Soukupovou

Milí autoři, milovníci literatury, 25. května v 15 hodin se bude konat další autorské čtení. Mimořádným hostem bude tentokrát spisovatelka a scénáristka Petra Soukupová. Přečte ukázku z povídkového souboru Zmizet (kniha získala hlavní cenu v soutěži Magnesia Litera v roce 2010). Doufáme, že se znovu setkáte i s kompletním kritickým tandemem Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš. Fotografie z dubnového čtení, kterého se zúčastnila Petra Hůlová, najdete v galerii (http://foto-zatlanka.rajce.idnes.cz/autorske_cteni_jaro/).

galerie »

 

03. 05. 2011

Přednáška doc. Vladimíra Justa na téma floskule

Dne 29.4. se Na Zatlance konala přednáška doc.Vladimíra Justa na téma floskule. Pan Just četl ze svého slovníku floskulí některá hesla a vysvětloval na nich současné tendence ke květnatému, ale nicneříkajícímu vyjadřování. Zaměřil se především na fráze, klišé a řeč politiků, novinářů a mediálních celebrit a na jejich sklon ke lži, manipulaci, zamlžování a zastírání skutečnosti.

galerie »

 

08. 03. 2011

Pozvánka na autorské čtení

Milí autoři, milovníci literatury, 20. dubna v 15 hodin se bude v aule konat další autorské čtení. Mimořádným hostem bude tentokrát spisovatelka Petra Hůlová. Přečte ukázku ze své knihy Strážci občanského dobra, nominované letos na cenu Magnesia Litera v kategorii próza. Znovu se setkáte i s kritickým tandemem Pavel Ryjáček a Stanislav Rubáš. Fotografie z předvánočního čtení najdete v galerii.

galerie »

 

24. 02. 2011

Přednáška Mgr. Lucie Jílkové, Ph.D. z ÚJČ AV

Dne 23.února proběhla v aule přednáška Mgr. Lucie Jílkové, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český AV. Paní doktorka nejprve studentům přiblížila činnost a poslání Ústavu i aktuální projekty jednotlivých oddělení. Dále mluvila na téma zvukové podoby češtiny. Připomněla studentům zákonitosti spisovné výslovnosti, zmínila se o českém přízvuku a artikulaci hlásek a provedla srovnání češtiny s ostatními jazyky. Hovořila i o správném tempu řeči. Navázala tím v sérii přednášek AV na úspěšnou přednášku Prof. PhDr. Vladimíra Křivánka, CSc. z Ústavu pro českou literaturu AV, který v minulém pololetí na našem gymnáziu hovořil o K.H.Máchovi a jeho díle.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup