Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Český jazyk: vyučující

Be

Bechyně, Pavel

pavel.bechyne@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

třídnictví: 2. B

http://weby.zatlanka.cz/bechyne/ »

 

Br

Borovička, Lukáš

lukas.borovicka@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/borovicka/ »

 

Bs

Bušová, Lucie

lucie.busova@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. R

http://weby.zatlanka.cz/busova/ »

 

Li

Lindová, Jana

jana.lindova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tvorba, český jazyk, hudební výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

zástupce/zástupkyně tř. učitele: 2. A

http://weby.zatlanka.cz/pirnerova/ »

 

Ne

Nedvěd, Tomáš

nedved@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/nedved/ »

 

No

Nováková, Nina

nina.novakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, společnost a kultura, český jazyk, výtvarná výchova

konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. T

http://weby.zatlanka.cz/novakova/ »

 

Pa

Pachtová, Iva

iva.pachtova@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 1. G

http://weby.zatlanka.cz/pachtova/ »

 

Pe

Pelcová, Markéta

marketa.pelcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: psychologie lidské komunikace, český jazyk, občanský a společenskovědní základ

konzultační hodiny: přednostně středa 8. vyučovací hodinu, po dohodě pondělí nebo úterý odpoledne

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/pelcova/ »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup