Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Chemie: Maturitní otázky

 1. Stavba a projevy atomového jádra
 2. Elektronový obal atomu a jeho význam pro vazebné možnosti atomu
 3. Chemické vazby a nevazebné interakce
 4. Struktura a vlastnosti látek v závislosti na typu vazby
 5. Obecný pohled na chemické reakce
 6. Protolytické reakce
 7. Redoxní reakce
 8. Vodík, kyslík, voda
 9. Směsi
 10. Halogeny a jejich sloučeniny
 11. Dusík a významné dusíkaté sloučeniny
 12. Fosfor a jeho sloučeniny
 13. Některé další významné nekovy a jejich sloučeniny
 14. Uhlík - osudový prvek naší planety
 15. Uhlovodíky
 16. Kovy
 17. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 18. Isoprenoidy a heterocyklické sloučeniny jako základ životně důležitých sloučenin
 19. Lipidy
 20. Sacharidy
 21. Bílkoviny
 22. Enzymy, vitamíny, hormony¨
 23. Polymerní látky
 24. Složení živých soustav a děje v nich
 25. Metabolismus a biosyntéza lipidů, sacharidů a bílkovin

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup