Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Chemie: Z čeho studovat

Jiří Vacík a kol.: Chemie obecná anorganická pro gymnázia, SPN, a.s., Praha 1995
Ing. Vratislav Šrámek, Ing. Ludvík Kosina: Obecná a anorganická chemie, Nakladatelství FIN, Olomouc 1996
Doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Doc. RNDr. Milan Kodíček, CSc., Doc. RNDr. Jiří Pospíšil, CSc.: Chemie organická a biochemie, SPN, a.s., Praha 1997
Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, a.s. Praha 1995

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup