Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Dějepis

Předmět dějepis sleduje chronologicky vývoj světových i českých dějin. Důraz je kladen na dějiny novověku a 20. století. V rámci předmětu jsou pořádány exkurze po památkách Prahy, do galerií a muzeí. V rámci předmětu je snaha uplatnit poznatky z výtvarné výchovy, zeměpisu a ZSV. Studenti by se měli naučit aktivně pracovat se získanými standardními vědomostmi, a také rozvinout svou schopnost porozumět psaným textům (hl. historické dokumenty). V rámci předmětu je na konci 2. ročníku zařazena vícedenní historicko-geografická exkurze do jednoho vybraného regionu České republiky. Konají se též další exkurze za památkami či na významná místa dějin (Lidice, Osvětimi, Terezín, Vojna). Zájemci mohou prohlubovat své znalosti v dějepisných seminářích: ve 3. Ročníku na semináři obecných dějin a ve 4. ročníku na semináři moderních čs. dějin a na semináři moderních světových dějin. Škola se též zapojuje do různých projeků: každý rok se účastní např. Příběhů bezpráví, které připomínají oběti totalit 20. století.

Výuka tematicky pokrývá celou oblast historie a to následujícím způsobem


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup