Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Francouzský jazyk: DELF

Diplom o studiu francouzštiny jako cizího jazyka

Nejlepší studenty připravujeme na to, aby mohli tyto diplomy získat.

Co je to DELF?

Je to diplom vydávaný Francouzským ministerstvem školství dokládající stupeň osvojení si jazyka. Diplom byl vytvořen v roce1985 a je možné ho získat ve 154 zemích. Příprava na jeho získání slouží jako motivace pro studenty k přípravě budoucího studia na francouzských nebo frankofonních školách, a tím i ke zlepšení jejich možností uplatnění na trhu práce v těchto zemích. Při přípravě na získání diplomu používáme speciální učebnice k tomu určené.

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup