Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Francouzský jazyk: Materiály k výuce

Studijní materiály


Connexion 1, 2 pro začátečníky a mírně pokročilé. Ti v závěru studia dosahují znalostí odpovídajících stupni A2 nebo B1 společného evropského vzdělávacího rámce. Výuka probíhá intenzivněji v jazykových třídách, ve kterých se v závěru studia vyučuje podle učebnice Connexion 3. Do těchto tříd jsou zařazováni žáci, kteří už se učili francouzsky na předchozím vzdělávacím stupni. Nejpokročilejší a ti, kteří uvažují o studiu francouzštiny, mohou navštěvovat seminář francouzské konverzace, který vedou rodilí mluvčí a kvalifikovaní vyučující francouzštiny.

Ve škole je ještě jedna třída se speciálním programem a navýšenou časovou dotací výuky francouzštiny, tzv. evropská třída. Byla otevřena ve školním roce 2009/2010. Čím je zvláštní a specifická? Žáci, kteří do ní nastoupili, se učili francouzsky nejméně 4 roky na základní škole a tomu odpovídají jejich jazykové znalosti. Absolvovali přijímací test. Časová dotace u nich byla navýšena na 5 hodin týdně. Počínaje druhým ročníkem budou mít navíc jeden až dva předměty ve francouzštině – dějepis, dějiny umění, nebo dějepis-zeměpis.

Kritéria

Francouzštiny se učí podle kritérií a cílů stanovených společným evropským rámcem výuky jazyků. Výuka probíhá interaktivním způsobem. Žáci řeší úlohy, během nichž mají postupně pochopit fungování jazykových prvků a poté je aktivně používat, přičemž se stále systematicky prohlubují a zlepšují jejich dovednosti zároveň s hlubším poznáním francouzských a frankofonních reálií. Zároveň s tím se prohlubuje jejich tolerance k dnešnímu multikulturnímu světu a místu jednotlivých jazyků v něm.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup