Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Geografie

Předmět zeměpis/geografie si na našem gymnáziu udržuje postavení důležitého všeobecně vzdělávacího předmětu. K jeho cílům patří především napomoci studentům získat schopnost orientovat se v současném světě a jeho problémech, základní kulturně–politický rozhled a způsobilost kritického uvažování a nakládání s informacemi. V těchto snahách spolupracujeme především s dějepisem a OSZ. V rámci předmětu je ve druhém ročníku zařazena vícedenní zeměpisně–dějepisná exkurze ve vybraném regionu ČR, která přispívá k propojení s praxí a názornosti výuky. Pro studenty nabízíme i exkurze jednodenní (například v automobilce Škoda, elektrárně Mělník). Nechybí ani možnost návštěvy přednášek, výstav, účasti na projektových dnech věnovaných poznávání vybraného regionu, zeměpisných soutěžích. Škola realizuje i pravidelné vícedenní poznávací expedice v některém z evropských států. Zájemci o prohloubení geografických znalostí se mohou zapsat na zeměpisné semináře, které jsou dle zájmu studentů vypisovány pro třetí a čtvrtý ročník.

Rozvržení výuky a hodinové dotace:

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup