Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

07. 01. 2018

Tříkrálový koncert

Tři králové k nám na Zatlanku zavítali už v pátek 5. ledna. Třem králům zahráli koledníci sdružení v pěveckém sboru našeho gymnázia pod vedením Jany Lindové, které podpořil jazzový ansámbl JaZZat. Zazněly vánoční písně, zpěvy i popěvky české, anglické i francouzské. Svým uměním nás potěšili naši bývalí studenti Roberto Lombino (zpěv a klavír), Pavel Petric (klarinet) a Mikuláš Klenor (fanfrnoch), bukolickou náladu obohatily Božena Englerová na klavír, Markéta Plešková na příčnou flétnu a Veronika Kozáková na housle. Scénu navíc doplnilo více než šedesát pastýřek a pastýřů, kteří se často a rádi přidávali ke společnému zpívání. Děkujeme všem, kteří se živého obrazu „Tři králové na Zatlance“ zúčastnili.

galerie »

 

15. 12. 2015

Vánoce, Vánoce přicházejí…

přijměte pozvání na společné zpívání, které se koná ve středu 16. 12. před aulou v 13.45. Přijďte si zazpívat, zahrát nebo jen tak poslechnout koledy z různých koutů světa. Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance a skupiny Aj, Nj, Šj, Fj

 

11. 06. 2015

Pozvánka na muzejní noc

Za pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance bychom Vás chtěli pozvat na naše vystoupení v rámci Pražské muzejní noci v sobotu 13. 6. V rámci oslav 200. výročí úmrtí skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby zazpíváme v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského výběr z jeho písní pro děti-žáčky. Program je možné navštívit každou hodinu od 19.hod., včetně 23.hod.

 

19. 12. 2013

Vánoční zpívání

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance Vás zve na krátké představení a společné zpívání vánočních koled. Vystoupení se bude konat v 10.10 před aulou. Těšíme se na Vás.

 

09. 09. 2012

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance

Pěvecký sbor zve studenty na pravidelné zkoušky v pondělí 15.00 - 16.30 v aule. Zkoušíme od 17. 9. Těším se na vás, Jana Petříková

 

05. 12. 2011

Maturita z hudební výchovy 2011/2012

Informace ke složení maturitní zkoušky najdou studenti na webové stránce školy pod vyučující pí. Petříkovou, složka hudební výchova, maturita z hudební výchovy.

 

31. 10. 2011

Přehlídka pěveckých sborů Gymnasia cantant

Dne 12. 4. se u nás na gymnáziu uskutečnila přehlídka pěveckých sborů nazvaná Gymnasia cantant, soutěžilo se ve dvou kategoriích. Náš sbor získal v druhé kategorii stříbrné pásmo s návrhem na postup do celostátního kola, které se bude konat v listopadu v Opavě. Sboru děkujeme za nadšení a krásný zážitek z vystoupení.

 

10. 01. 2011

Poohlédnutí se za akcemi Pěveckého sboru Gymnázia Na Zatlance v 1. pololetí 2010/2011

Pěvecký sbor našeho gymnázia měl letos opět krásnou příležitost podílet se na projektu nazvaném Rockové oratorium Eversmiling Liberty. Někteří nás již mohli slyšet, když v rámci setkání sborů z celé republiky bylo oratorium uvedeno k 20. výročí sametové revoluce, a to 17. listopadu 2009 přímo na piazettě Národního divadla. I letos vystoupení posloužilo k připomenutí tak významného data. Tentokrát jsme se zúčastnili čtyř koncertů, které se konaly 14. – 16. listopadu v Městském divadle v Teplicích a ZUŠ v Mostě. Opět to pro nás byl nezapomenutelný zážitek. A co vlastně je Eversmiling Liberty? Jak již bylo řečeno, jedná se o rockové oratorium, které využívá starozákonního příběhu o Judovi Makabejském k zdůraznění myšlenky odhodlaně bojovat za svůj národ a jeho svobodu. Vánoční zpívání pro studenty a se studenty byla pro nás milá tečka za prvním pololetím. Zvláště chceme poděkovat těm, kteří se nebáli zpívat a přidali se k nám. Pokud byste se s námi chtěli zúčastnit dalších akcí, zveme Vás na zkoušky sboru, které jsou každé úterý v aule 16.30 – 18.00.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup