Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Aktuality

07. 01. 2018

Tříkrálový koncert

Tři králové k nám na Zatlanku zavítali už v pátek 5. ledna. Třem králům zahráli koledníci sdružení v pěveckém sboru našeho gymnázia pod vedením Jany Lindové, které podpořil jazzový ansámbl JaZZat. Zazněly vánoční písně, zpěvy i popěvky české, anglické i francouzské. Svým uměním nás potěšili naši bývalí studenti Roberto Lombino (zpěv a klavír), Pavel Petric (klarinet) a Mikuláš Klenor (fanfrnoch), bukolickou náladu obohatily Božena Englerová na klavír, Markéta Plešková na příčnou flétnu a Veronika Kozáková na housle. Scénu navíc doplnilo více než šedesát pastýřek a pastýřů, kteří se často a rádi přidávali ke společnému zpívání. Děkujeme všem, kteří se živého obrazu „Tři králové na Zatlance“ zúčastnili.

galerie »

 

15. 12. 2015

Vánoce, Vánoce přicházejí…

přijměte pozvání na společné zpívání, které se koná ve středu 16. 12. před aulou v 13.45. Přijďte si zazpívat, zahrát nebo jen tak poslechnout koledy z různých koutů světa. Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance a skupiny Aj, Nj, Šj, Fj

 

11. 06. 2015

Pozvánka na muzejní noc

Za pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance bychom Vás chtěli pozvat na naše vystoupení v rámci Pražské muzejní noci v sobotu 13. 6. V rámci oslav 200. výročí úmrtí skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby zazpíváme v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského výběr z jeho písní pro děti-žáčky. Program je možné navštívit každou hodinu od 19.hod., včetně 23.hod.

 

19. 12. 2013

Vánoční zpívání

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance Vás zve na krátké představení a společné zpívání vánočních koled. Vystoupení se bude konat v 10.10 před aulou. Těšíme se na Vás.

 

09. 09. 2012

Pěvecký sbor Gymnázia Na Zatlance

Pěvecký sbor zve studenty na pravidelné zkoušky v pondělí 15.00 - 16.30 v aule. Zkoušíme od 17. 9. Těším se na vás, Jana Petříková

 

05. 12. 2011

Maturita z hudební výchovy 2011/2012

Informace ke složení maturitní zkoušky najdou studenti na webové stránce školy pod vyučující pí. Petříkovou, složka hudební výchova, maturita z hudební výchovy.

 

31. 10. 2011

Přehlídka pěveckých sborů Gymnasia cantant

Dne 12. 4. se u nás na gymnáziu uskutečnila přehlídka pěveckých sborů nazvaná Gymnasia cantant, soutěžilo se ve dvou kategoriích. Náš sbor získal v druhé kategorii stříbrné pásmo s návrhem na postup do celostátního kola, které se bude konat v listopadu v Opavě. Sboru děkujeme za nadšení a krásný zážitek z vystoupení.

 

10. 01. 2011

Poohlédnutí se za akcemi Pěveckého sboru Gymnázia Na Zatlance v 1. pololetí 2010/2011

Pěvecký sbor našeho gymnázia měl letos opět krásnou příležitost podílet se na projektu nazvaném Rockové oratorium Eversmiling Liberty. Někteří nás již mohli slyšet, když v rámci setkání sborů z celé republiky bylo oratorium uvedeno k 20. výročí sametové revoluce, a to 17. listopadu 2009 přímo na piazettě Národního divadla. I letos vystoupení posloužilo k připomenutí tak významného data. Tentokrát jsme se zúčastnili čtyř koncertů, které se konaly 14. – 16. listopadu v Městském divadle v Teplicích a ZUŠ v Mostě. Opět to pro nás byl nezapomenutelný zážitek. A co vlastně je Eversmiling Liberty? Jak již bylo řečeno, jedná se o rockové oratorium, které využívá starozákonního příběhu o Judovi Makabejském k zdůraznění myšlenky odhodlaně bojovat za svůj národ a jeho svobodu. Vánoční zpívání pro studenty a se studenty byla pro nás milá tečka za prvním pololetím. Zvláště chceme poděkovat těm, kteří se nebáli zpívat a přidali se k nám. Pokud byste se s námi chtěli zúčastnit dalších akcí, zveme Vás na zkoušky sboru, které jsou každé úterý v aule 16.30 – 18.00.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup