Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Hudební výchova

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.
- Jiří Mahen -


Hudební výchova se realizuje skrze činnosti poslechové, pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové. Na podkladu těchto činností se setkáváme se základy hudební teorie a poznáváme umělecké hodnoty jednotlivých hudebních žánrů a směrů jak v oblasti hudby artificiální, tak nonartificiální. Cílem je naučit se nad hudební skladbou přemýšlet, umět ji prožít a tento prožitek pojmenovat.

Důraz klademe na aktivní poznání hudebně výrazových prostředků, díky nimž můžeme vnímanou hudbu nejen charakterizovat a hodnotit, ale také se podílet na jejím vzniku. Snažíme se vytvořit prostor pro vlastní individuální hudební projev. K tomu nám kromě hráčských zkušeností jednotlivých studentů pomáhá hra na Orffovy nástroje, jež je přístupná i studentům, kteří se hře na nástroj nevěnují.

Společně navštěvujeme divadelní představení a koncerty, specifické místo zde zaujímá projekt České filharmonie pořádající výchovné koncerty určené středoškolským studentům. Sledujeme také aktuální nabídky výstav, které pořádají jednotlivé hudební instituce, stálicí je zde České muzeum hudby se svou expozicí hudebních nástrojů.

Kromě hudební výchovy je ve škole možnost zpívat v Pěveckém sboru Gymnázia Na Zatlance a s ním se účastnit rozmanitých vystoupení v rámci školních představení a mimoškolních projektů.

Rockové oratorium Eversmiling Liberty

Společně s dalšími sbory ze všech regionů České republiky se sbor zúčastní provedení rockového oratoria Eversmiling Liberty. Tento koncert se bude konat 17. listopadu na piazzetě Národního divadla ku příležitosti dvacátého výročí od pádu komunismu. Proběhne pod vedením Libora Sládka a Milana Motla.

Rockové oratorium je dílem dánských skladatelů Eringa Kullberga a Jense Johansena. Přestože vzniklo v roce 1990, svou hudební formou se vrací do období baroka. Samotné libreto, jehož autorem je Thomas Morell, je vypůjčeno z oratoria Georga Friedricha Händela Juda Makabejský z roku 1747, dokonce je zde citována i jeho nejznámější melodie.

Skladba je určena pro smíšený sbor, altové a tenorové sólo, které doprovází klavír, bicí nástroje, elektrické kytary, žesťě a smyčce. Hudba se vyznačuje bohatou melodičností a rytmikou, najdeme v ní výrazové prostředky jak z oblasti rockové hudby, tak i z jazzu, swingu a blues.

Proč byla pro výročí sametové revoluce vybrána právě tato skladba? Juda Makabejský byl vůdce židovského povstání probíhajícího v letech 175 – 164 př. n. l., které se snažilo zabránit násilnému pořečťování Židů. Syrský král Antiochos se snažil potlačit v Izraeli víru v Hospodina a naopak zavést v Jeruzalémě Diův kult. Juda získá židům náboženskou svobodu a očistí chrám zneuctěný pohany. K této události se židé vracejí při slavení svátku zvaného chanuka. V samotném textu oratoria je zdůrazněna právě odhodlanost Makabejců bojovat za své právo, svobodu a národ.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup