Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Občanský a společenskovědní základ

Tento multitématický předmět, volně navazující na občanskou výchovu, seznamuje studenty postupně se základy psychologie, sociologie, ekonomie, politologie, státu a práva, náboženství a filosofie. Smyslem předmětu, který se často velmi vhodně doplňuje se zeměpisem a dějepisem, je poskytnout studentům základy všeobecného přehledu v humanitní oblasti. Nevede je jen k teoretickým poznatkům, ale měl by jim poskytnout i praktické dovednosti, které budou využívat během života. Vzhledem k širokému záběru si v něm každý student může najít své oblíbené téma.

Během studia si mohou studenti ve 3. a 4. ročníku znalosti z tohoto předmětu prohloubit na volitelných seminářích – v nabídce pravidelně bývají Svět médií, Psychologie lidské komunikace, Základy filosofického myšlení a společensko-vědní semináře zaměřené na ekonomii, politologii, právo a významná světová náboženství.

Výuku doplňují často různé exkurze a besedy s odborníky. Nedílnou součástí čtyřletého cyklu jsou i různé projekty. V posledních letech participuje škola úspěšně např. na mezinárodním Erasmově Evropském parlamentu mládeže či debatním projetku Cestou do parlamentu.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup