Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Občanský a společenskovědní základ: vyučující


Pe

Pelcová, Markéta

marketa.pelcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: psychologie lidské komunikace, český jazyk, občanský a společenskovědní základ

konzultační hodiny: přednostně středa 8. vyučovací hodinu, po dohodě pondělí nebo úterý odpoledne

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/pelcova/ »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup