Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Výtvarná výchova

Výtvarná výchova v prvním a druhém ročníku gymnázia se rovnoměrně věnuje tvořivým činnostem a poznávání historie i současnosti výtvarného umění.

Vyzkoušíme si kresbu, malbu, modelování, kombinované techniky, objektovou tvorbu, umění akce, digitální fotografii, animaci a další tradiční i neobvyklé techniky a postupy. Na tvořivé činnosti navazují společné debaty nad vytvořenými díly, jejichž hlavním cílem je poznávat a dále rozvíjet jejich myšlenky a nacházet další souvislosti.

Seznamování s dějinami umění přibližuje hlavní znaky uměleckých slohů a směrů spolu s důvody a motivy jejich vývoje a změn. Cílem není soustavné poznávání obsáhlé historie, ale prozkoumávání možností a proměn lidského myšlení a jejich vztahu k uměleckému názoru a projevu.

Důležitou součástí výuky jsou společné návštěvy galerií a výstav, zaměřené především na poznání současného českého a podle nabídky i světového umění. Účastníme se galerijních výukových programů, spolupracujeme tradičně s Galerií Rudolfinum a nově i s Národní galerií.

Na výuku výtvarné výchovy navazuje ve třetím a ve čtvrtém ročníku seminář zaměřený na poznání hlubších souvislostí dějin a teorie umění a na samostatnou vlastní tvorbu.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup