Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

CAMBRIDGE PARK PARTNER SCHOOL

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Výtvarná výchova

Výtvarná výchova v prvním a druhém ročníku gymnázia se rovnoměrně věnuje tvořivým činnostem a poznávání historie i současnosti výtvarného umění.

Vyzkoušíme si kresbu, malbu, modelování, kombinované techniky, objektovou tvorbu, umění akce, digitální fotografii, animaci a další tradiční i neobvyklé techniky a postupy. Na tvořivé činnosti navazují společné debaty nad vytvořenými díly, jejichž hlavním cílem je poznávat a dále rozvíjet jejich myšlenky a nacházet další souvislosti.

Seznamování s dějinami umění přibližuje hlavní znaky uměleckých slohů a směrů spolu s důvody a motivy jejich vývoje a změn. Cílem není soustavné poznávání obsáhlé historie, ale prozkoumávání možností a proměn lidského myšlení a jejich vztahu k uměleckému názoru a projevu.

Důležitou součástí výuky jsou společné návštěvy galerií a výstav, zaměřené především na poznání současného českého a podle nabídky i světového umění. Účastníme se galerijních výukových programů, spolupracujeme tradičně s Galerií Rudolfinum a nově i s Národní galerií.

Na výuku výtvarné výchovy navazuje ve třetím a ve čtvrtém ročníku seminář zaměřený na poznání hlubších souvislostí dějin a teorie umění a na samostatnou vlastní tvorbu.


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup