Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku

Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


aktualni-informace

25. 11. 2014

Ředitelské volno

V pátek 28.11.2014 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. Tento den se výuka nekoná.

 

24. 11. 2014

EEYP Prague 2014: Erasmův mládežnický parlament v Praze na Zatlance!

Nový Erasmův mládežnický parlament pod patronací organizátorů z Erasmovo gymnázia v Rotterdamu se konal v listopadu 7.-12.11. 2014 v Praze. Tentokráte ho však zorganizovali především studenti z našeho gymnázia s pomocí učitelů a paní ředitelky. Této pro naší školu výjimečné události se zúčastnilo kolem 100 studentů 10 gymnázií z Německa, Švýcarska, Rumunska, Velké Británie, Belgie, Itálie, Španělska, Slovenska, Nizozemí a Česka. Delegáti studentů reprezentující své školy, města a evropské kultury se setkali, aby zkoumali a diskutovali současná žhavá témata a poté vypracovali a obhájili rezoluce v simulovaném evropském parlamentu, který byl uspořádán v jednacím sále Senátu české republiky. Než své rezoluce studenti dokončili, měli je také možnost prodiskutovat s důležitými představiteli české politické, odborné a obchodní sféry, kteří byli pozváni na naše gymnázium na akci „Meet the Boss“ (zúčastnění odborníci byli např. PhDr Jakub Klepal, PaeDr Hynek Kmoníček, Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc, Mgr. Vladimír Rohel, Ing. Pavel Potužák, Doc. RNDr. Martin Palouš, Ph. D, PhDr Miroslava Kopicová, Dr. Ing. Jaromír Drábek, Ing Ludek Sosna, Ph.D, a Ing. Jan Jenicek). Podle zaznamenaných ohlasů, toto setkání bylo velkým obohacením jak pro zúčastněné mladé evropské delegáty, tak pro pozvané české odborníky, kteří měli možnost dostat zpětnou vazbu na současná témata z ekonomie a politiky od mladé evropské generace. Více informací čtěte na stránkách EEYP Prague 2014: http://pragues.wix.com/eeypprague

galerie »

 

24. 11. 2014

DELF 2014

V úterý 25. 11. 2014 proběhne v budově školy další ročník zkoušek DELF pro středoškoláky. Podrobnější informace o průběhu zkoušky, začátcích ústní části aj. najdete na nástěnce školy u vstupu do budovy.

 

20. 11. 2014

Účast našich studentek na republikovém finále ve stolním tenise

Ve dnech 18. a 19.11. se studentky našeho gymnázia Klára Diblíková z II.A, Natálie Ulrichová z II.B a Klára Jirásková z IV.P zúčastnily republikového finále POPRASku ve stolním tenise v Holicích a ani tam se neztratily. V silné konkurenci vítězů všech krajů obsadily 12. místo. V soutěži jednotlivců nedala Klára Diblíková nikomu šanci a s přehledem turnaj vyhrála. Za reprezentaci školy děkují tělocvikáři!

 

14. 11. 2014

Den otevřených dveří - úterý 2.12.

Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu Praha 5, Na Zatlance 11 v úterý 2. prosince 2014 od 17 do 19 hod. Budete mít možnost prohlédnout si budovu školy, seznámit se s vyučujícími a jejich předměty, získáte představu o tom, co škola připravuje pro studenty a jak se na Zatlance učí. Rovněž se dozvíte se podrobnosti k přijímacím zkouškám. Těšíme se na setkání s Vámi! Ve dnech 20. – 22.11.2014 můžete také navštívit náš stánek č. 424 na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.

 

12. 11. 2014

Día de Muertos

Mohutné oslavy se spoustou květin, ozdob, svíček, masek a napečených pokrmů. Takto se „Den mrtvých“ slaví v Mexiku, kolébce tohoto svátku. Přesuňme se ale do České republiky, přesněji do Gymnázia Na Zatlance. I přesto, že jsme tento svátek nepojali tak velkolepě, jak by si zasloužil, moc jsme si ho užili. Nejprve jsme naše úsilí zaměřili na líčení. Některé tváře působili věrohodně, jiné méně, ale v rámci možností jsme to všichni zvládli. Následovaly návštěvy jednotlivých tříd, kterým jsme se ve španělštině snažili sdělit základní fakta o tomto svátku (pochopitelně s českým překladem). Myslíme si, že jsme třídy povětšinou zaujali (doufejme, že tomu tak opravdu bylo), a věříme, že si diváci - posluchači z naší návštěvy odnesli něco více, než jen namalovaný křížek na tváři. HR 4.T

galerie »

 

12. 11. 2014

Pozvánka na třídní schůzky 12.11.

Zveme rodiče studentů všech ročníků na středu 12.11. od 18:00 hodin. Seznámíme Vás s výsledky studia za první čtvrtletí a dozvíte se další informace o plánovaných akcích v rámci školního roku 2014-2015.

 

11. 11. 2014

Efektivní čtení

Ve školním roce 2014/15 se na Gymnáziu Na Zatlance už podruhé otevírá volitelný učební předmět Efektivní čtení. Do kurzu se aktuálně přihlásilo 51 zájemců z 2. a 3. ročníku. Metoda výuky efektivního čtení byla zpracována do online aplikace Rozečti.se (www.rozectise.cz), a to ve spolupráci s odborníky z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Gymnázium Na Zatlance je jednou z prvních středních škol v ČR, která nabízí svým studentům možnost naučit se tuto metodu. Výuka předmětu zahrnuje osmitýdenní online kurz pod vedením pedagoga. Díky kurzu student zvládne postupně přečíst více znaků v textu najednou, zlepší se jeho porozumění textu i rychlost čtení. Kurz Efektivního čtení bychom rádi opět nabídli studentům i v následujících letech.

 

starší aktuality »


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup