Přijímací řízení

Jsme veřejné čtyřleté gymnázium. Pro školním rok 2022-2023 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.

  • ŠVP Objevovat a rozvíjet – celkem 3 třídy
  • ŠVP ALT – 1 třída

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči (ALT i Objevovat a rozvíjet) podat v kanceláři školy nebo poštou do 1. 3. 2022 (včetně). Platné je datum podání. Ve dnech 28.2 a 1.3. jsme prodloužili dobu odevzdání přihlášky 17h.

Přihlášku ke studiu je možno odevzdat osobně v kanceláři školy, a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00ve středu rovněž od 17:00 do 18:00.

Uchazeči o vzdělávací program ALT odevzdají portfolio s přihláškou do 1. 3. 2022. Portfolio je možné odevzdat nejpozději do pondělí 14. 3. 2022 (včetně) osobně v kanceláři školy nebo poštou.

V týdnu 7. - 11. 3. 2022 mohou uchazeči o vzdělávací program ALT odevzdat portfolio v pondělí a středu 14-18h, úterý a čtvrtek 8-12, pátek 14-17h na vrátnici školy.

14. 3. 2022 můžete odevzdat portfolia do 15h v sekretariátu školy.

Povinnou součástí přihlášky je prohlášení o (ne)vlastnictví datové schránky. Pokyny k vyplnění přihlášky, pokyny k přípravě výběrového portfolia pro uchazeče do ALT a kritéria přijímacího řízení pro ŠVP1 OBJEVOVAT A ROZVÍJET a ŠVP2 ALT najdete v sekci dokumenty k přijímacímu řízení.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři