Harmonogram přijímacích zkoušek Gymnázia Na Zatlance

Milí uchazeči o studium Na Zatlance. Přes systém DIPSY jste obdrželi pozvánku na školní část přijímací zkoušky i na jednotnou přijímací zkoušku CERMAT z českého jazyka a matematiky. V případě, že jste přihlášku podali papírově (i v hybridní podobě), byla Vám pozvánka odeslána doporučeně poštou. V pozvánce je uvedeno datum a čas registrace uchazečů školní i jednotné přijímací zkoušky. Prosím, dostavte se dle pokynů v pozvánce s časovým předstihem pro registraci a odchodu do učebny. Nezapomeňte si doklad totožnosti s fotografií a pomůcky, které jsou uvedené v pozvánce. Při registraci získáte informace o učebnách, ve kterých budete konat přijímací zkoušky. Uchazeči o studijní program ALT absolvují po skončení školní části pohovor nad PORTFOLIEM. Místo a čas pohovoru Vám sdělíme při registraci.

Informace pro uchazeče o studium 2024-2025

Počet přihlášených uchazečů:  VIA: 386 ALT: 178 Uchazeči o studium vzdělávacího programu ALT mohou odevzdat své PORTFOLIO v kanceláři školy - pondělí až pátek 8:00 do 15:00 a to do 13.3. 2024. Školní část přijímacích zkoušek proběhne ve dnech : 10.4 a 11.4. 2024. (rozdělení uchazečů na jednotlivé termíny bude zasláno pozvánkou přes DIPSY nebo v případě papírových a hybridních přihlášek poštou)       Pro přijímací řízení na školní rok 2024 – 2025 zachováváme školní část přijímacích zkoušek (VIA i ALT). Pro studijní obor ALT porfolio + pohovor.  Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat: 3 třídy - studijní program VIA (dříve ŠVP1) 2 třídy - studijní program ALT  

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies