12.9.2014

Pořízení a instalace elektrického zastínění (rolet) v učebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na dodávku zboží malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: Pořízení a instalace elektrického zastínění (rolet) v učebnách v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři