Rada školy

Povinnosti zřídit při Gymnáziu Na Zatlance radu školy vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb., §167 a 168.

  • Rada školy je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Radu školy zřizuje zřizovatel (v našem případě Magistrát hl. m. Prahy), který stanoví počet jejích členů (v našem případě 6) a vydává její volební řád.
  • Ze šesti členů rady školy naší školy jmenuje 2 zřizovatel, 2 členy volí zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti ze svých řad, popřípadě z řad veřejnosti a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.
  • Funkční období členů rady školy je tři roky.
  • Rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Své připomínky a podněty, prosím, zasílejte na mail aubrecht@zatlanka.cz.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies