Nostrifikační zkoušky

Jak se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:

  • pro přihlašování a dotazy využijte mail: nostrifikace@zatlanka.cz
  • pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP,
  • přihlášky budou zpracovány od 7. 9. 2021,
  • žadatel má povinnost kontaktovat uvedenou školu na usnesení nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního data a času nařízené zkoušky.

Jak se omluvit z nostrifikačních zkoušek:

V případě, kdy se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce (na kterou jste přihlášeni), je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu na email nostrifikace@zatlanka.cz. V opačném případě termín zkoušky propadá.

Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována. V závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Forma zkoušení:

Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní případně i písemné podobě. V případě písemných zkoušek není možné využít služeb překladatele. Při písemné zkoušce je povolen pouze tištěný slovník. 

Pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky (jednotlivého předmětu), není důvod ve zkoušce dále pokračovat. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Opravné zkoušky:

Na základě rozhodnutí MHMP uchazeči, kteří podali žádost na magistrát po 1. 1. 2014, mají pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky u těchto žádostí nelze udělovat.

Protokoly:

O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů. Protokol na magistrát doručí škola, na které uchazeč vykonával zkoušky.

Kontakt:

Radek Bílý, zástupce ředitelky

nostrifikace@zatlanka.cz

 

Otázky a témata k nostrifikačním zkouškám dle předmětů:

Soubory ke stažení

Anglický jazyk

Anglický jazyk, úroveň B1

Biologie

Český jazyk

Dějepis

Chemie

Francouzský jazyk - themes

Francouzský jazyk

Fyzika

Informační a komunikační technologie

Matematika

Německý jazyk

Zeměpis

Základy společenských věd

U zkoušek je povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2/KN 95.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři