Nostrifikační zkoušky

UPOZORNĚNÍ - ČERVENEC - SRPEN A ZÁŘÍ 2023

Během prázdnin v červenci a v srpnu 2023 nostrifikační zkoušky neprobíhají. 

Pro stanovení data zkoušek na září a říjen nás kontaktujte od 29.8. na emailové adrese nostrifikace@zatlanka.cz . Dříve Vám nejsme schopni sdělit přesné datum a čas zkoušení vzhleden k rozpracovanému rozvrhu a úvazků vyučujících na příští školní rok. 

Od 12.9. 2023  budou zahájeny NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKY  ve školním roce 2023 –  2024. Před uvedeným datem není možné konat zkoušky. Vyučující – zkoušející jsou na školních akcích a na kurzech (1.9. – 10.9.)

Děkujeme za pochopení.

 

Jak se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:

  • pro přihlašování a dotazy využijte mail: nostrifikace@zatlanka.cz
  • pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP,
  • přihlášky budou zpracovány cca 8. 9. 2022,
  • žadatel má povinnost kontaktovat uvedenou školu na usnesení nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního data a času nařízené zkoušky.

Jak se omluvit z nostrifikačních zkoušek:

V případě, kdy se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce (na kterou jste přihlášeni), je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu na email nostrifikace@zatlanka.cz. V opačném případě termín zkoušky propadá.

Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována. V závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Forma zkoušení:

Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní případně i písemné podobě. V případě písemných zkoušek není možné využít služeb překladatele. Při písemné zkoušce je povolen pouze tištěný slovník. 

Pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky (jednotlivého předmětu), není důvod ve zkoušce dále pokračovat. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Opravné zkoušky:

Na základě rozhodnutí MHMP uchazeči, kteří podali žádost na magistrát po 1. 1. 2014, mají pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky u těchto žádostí nelze udělovat.

Protokoly:

O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů. Protokol na magistrát doručí škola, na které uchazeč vykonával zkoušky.

Kontakt:

Radek Bílý, zástupce ředitelky

nostrifikace@zatlanka.cz

 

Otázky a témata k nostrifikačním zkouškám dle předmětů:

Soubory ke stažení

Anglický jazyk

Anglický jazyk, úroveň B1

Biologie

Český jazyk

Dějepis

Chemie

Francouzský jazyk - themes

Francouzský jazyk

Fyzika

Informační a komunikační technologie

Matematika

Německý jazyk

Zeměpis

Základy společenských věd

Během prázdnin v červenci a v srpnu 2023 nostrifikační zkoušky neprobíhají.

Pro stanovení konkrétního data a času zkoušení nás kontaktujte od 29.8. 2023. Dříve Vám nejsme schopni stanovit přesný termín zkoušek pro příští školní rok.

Děkujeme za pochopení

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies