Nostrifikační zkoušky

UPOZORNĚNÍ - ČERVEN 2022

Od 23.5. z důvodu plné kapacity zkušebních termínů v červnu 2022 bude možné další data zkoušek stanovit po prázdninách od 8. září 2022 (týká se veškerých žádostí, s datem dokončení 31.12. 2022).

Přesná data a časy zkoušek od září 2022 budeme schopni sdělovat po dokončení rozvrhů školy (tedy od září 2022) Pro datum a čas zkoušky pište na nostrifikace@zatlanka.cz od 29.8. 2022. Dříve Vám nejsme schopni sdělit přesné datum a čas zkoušení. Děkujeme za pochopení.

 

V průběhu ČERVENCE A SRPNA 2022 (prázdnniny)  nostrifikační zkoušky neprobíhají. V těchto měsících přihlašovaní na zkoušky nevyřizujeme.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Jak se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:

  • pro přihlašování a dotazy využijte mail: nostrifikace@zatlanka.cz
  • pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP,
  • přihlášky budou zpracovány od 8. 9. 2022,
  • žadatel má povinnost kontaktovat uvedenou školu na usnesení nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního data a času nařízené zkoušky.

Jak se omluvit z nostrifikačních zkoušek:

V případě, kdy se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce (na kterou jste přihlášeni), je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu na email nostrifikace@zatlanka.cz. V opačném případě termín zkoušky propadá.

Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována. V závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Forma zkoušení:

Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní případně i písemné podobě. V případě písemných zkoušek není možné využít služeb překladatele. Při písemné zkoušce je povolen pouze tištěný slovník. 

Pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky (jednotlivého předmětu), není důvod ve zkoušce dále pokračovat. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.

Opravné zkoušky:

Na základě rozhodnutí MHMP uchazeči, kteří podali žádost na magistrát po 1. 1. 2014, mají pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky u těchto žádostí nelze udělovat.

Protokoly:

O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů. Protokol na magistrát doručí škola, na které uchazeč vykonával zkoušky.

Kontakt:

Radek Bílý, zástupce ředitelky

nostrifikace@zatlanka.cz

 

Otázky a témata k nostrifikačním zkouškám dle předmětů:

Soubory ke stažení

Anglický jazyk

Anglický jazyk, úroveň B1

Biologie

Český jazyk

Dějepis

Chemie

Francouzský jazyk - themes

Francouzský jazyk

Fyzika

Informační a komunikační technologie

Matematika

Německý jazyk

Zeměpis

Základy společenských věd

UPOZORNĚNÍ - ČERVEN 2022

Od 23.5. z důvodu plné kapacity zkušebních termínů v červnu 2022 bude možné další data zkoušek stanovit po prázdninách od 8. září 2022.

(týká se veškerých žádostí, s datem dokončení 31.12. 2022)

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři