Studentská firma Douč.to

Studentská firma Douč.to z našeho gymnázia se 6. prosince 2022 zúčastnila soutěžního mezinárodního veletrhu Podnikatelé budoucnosti JA Czech v Hradci Králové. Firma získala 3. místo v kategorii Nejlepší slogan “Štěstí přeje doučeným!”.  Firma nabízí přípravu žáků ze základních škol k přijímacím zkouškám na střední školy a zároveň doučování učiva dle přání klienta. Firma Douč.to nabízí: Příprava na CERMAT testy Příprava na školní přijímací zkoušky Gymnázia Na Zatlance Soukromé doučování na zakázku “Stínování výuky” - unikátní služba poskytující náhled do běžného školního dne ve společnosti studenta našeho gymnázia   Další informace viz webové stránky www.douc.to, kde je možné v případě zájmu si služby objednat skrze formulář nebo na adrese objednavky@douc.to . Studentská firma Douč.to z našeho gymnázia nabízí dárkový certifikát služby “stínování výuky”. Unikátní služba poskytující náhled do běžného školního dne ve společnosti studenta našeho gymnázia je vhodná například jako dárek pro každého deváťáka zvažujícího studium na Gymnáziu Na Zatlance nebo jiné střední škole. Certifikát je možné v případě zájmu objednat na webových stránkách www.douc.to nebo na adrese objednavky@douc.to.

Studentská firma Douč.to

Panelová diskuze k ochraně klimatu

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 proběhla online panelová diskuze s názvem Aktivním občanstvím k ochraně klimatu pod taktovkou Active Citizens GNZ. Hlavním tématem byl smysl pořádání lokálních projektů s globálním přesahem. Besedy se zúčastnili odborníci: Michal Broža - vedoucí informačního centra OSN v ČR. Veronika Nožinová - hlavní koordinátorka mezinárodního osvětového projektu SDG´s a migrace ve Středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČČE. Renáta Svobodová - environmentalistka z FSS Masarykovy univerzity v Brně zabývající se psychologií změny klimatu, podílí se na výzkumech postojů české veřejnosti ke změnám klimatu. Veronika Zemanová - bývalá mluvčí Fridays for Future a spoluzakladatelka Active Citizens Gymnázia Na Zatlance.  Celou diskuzi moderovali studenti Gymnázia Na Zatlance, Henryk Josef Tietjen a jeho sestra Johanna Marie, podporou jim byla rovněž Anežka Vančurová. Je možné zhlédnout záznam z celé diskuze, která vznikla za podpory České rozvojové agentury, Evropské unie, projektů Střediska rozvojové a humanitární spolupráce Diakonie ČCE s názvem Tváře migrace a Pálí Vás to?.

Active Citizens

Studentská platforma Active Citizens Zatlanka (AC) je skupina občansky angažovaných žáků napříč ročníky gymnázia, kteří se nebojí měnit svět k lepšímu a podílet se na spoluvytváření prostředí v němž žijí. Usilují o to být aktivními tvůrci dění ve svém okolí a přicházet s projekty, které zapojují občany do života komunity na úrovni lokální i globální.   Pravidelně se AC aktivně účastní: akcí komunitního spolku Sousedění (Praha 5) sousedských slavností Zažít město jinak satirického průvodu neziskových organizací a občanských spolků Sametové posvícení k 17. 11. akcí studentského hnutí Fridays For Future spolupráce s organizací Člověk v tísni doučování dětí s potřebou podpůrných opatření atd.      

Active Citizens

Studentský Parlament Zatlanky

Parlament má za úkol posunout studenty a studentky a školu jako takovou  dopředu v co nejvíce ohledech: má být spojovacím článkem mezi vedením školy, profesory a profesorkami, studenty a studentkami; má mezi nimi prohlubovat důvěru. Studenti a studentky se mohou obrátit na parlament o radu nebo s prosbou o pomoc. Ten se jim bude snažit vyjít vstříc. Měli by v něm cítit oporu a zastání. Parlament má za úkol hájit demokratické principy.

Studentský Parlament Zatlanky

GrowZ

Chcete rozvíjet své zájmy a talent a nevíte, jak začít? Zajímala by vás individuální práce s průvodcem? Již se něčemu do hloubky věnujete a přemýšlíte, jak to propojit či skloubit se školou?  Pak je tu právě pro vás systém podpory silných stránek, aktivních a nadaných studentů na Zatlance (dříve Vzdělávání mimo lavice). Naším záměrem je: podpořit studenty, kteří mají hlubší zájem o konkrétní obor či studijní oblast, vyjít vstříc těm, kteří se mimo běžnou výuku věnují nějakému oboru do větší hloubky, jsou kreativní a pouští se do vlastního vědeckého bádání či jinak rozvíjejí své nadání, podpořit silné stránky studentů a studentek a motivovat je k objevování nových souvislostí napříč obory Jak na to jdeme? skrze individuální podporu patronem a mentorem napojením se na další podobně zaměřené studenty pomocí osobního rozvojového plánu V případě dalších otázek kontaktujte Olgu Daşkın.  

GrowZ

Studentský divadelní soubor UnderZ

UnderZ je studentský divadelní soubor, který vytváří původní studentské autorské  jednoaktové hry, se kterými vystupuje na studentském multižánrovém festivalu Zapatlaný fest, na školní akademii a  každý rok, pokud to okolnosti dovolí,  aspiruje na nominaci v rámci přehlídky studentských divadelních souborů  Studentská Thálie. Již dvakrát se souboru podařilo vyhrát hlavní cenu v kategorii neuměleckých škol.  Poprvé to bylo v roce 2015 s hrou Sonet 5A 15A od  R. Fendrycha  a poté v roce  2018 s hrou Za nás bylo líp od V. Vojtkové.  V roce 2020 dostala autorka V. Vojtková mimořádnou cenu Řád krále rebelů. Patronkou UnderZ je vyučující  N. Nováková.

Studentský divadelní soubor UnderZ

ZatlankaFilm

ZatlankaFilm je svobodná platforma pro studenty GNZ, kteří točí krátká videa -  spoty, rozhovory, dokumenty, hrané filmy, animované filmy, artová videa. Vznikají buď jako součást výuky nebo jako projev  individálního  zájmu  v rámci rozvoje talentu.  Každý rok studenti organizují filmový festival ZatlankaFilm, který probíhá v pronajatých prostorách. V minulých letech se uskutečnil,  např. v Divadle X10 nebo v Divadle Alfréd ve dvoře. Studenti si sami festival připravují, moderují, zvou hosty. Každoročně se ho účastní i  bývalí studenti, kteří pokračují nebo jsou již absolventy FAMU nebo FAMO. Jsou mezi nimi např. Oliver Beaujard nebo Jan Karel Pavlík, V. Borkovcová, S.Sokolová, K.Beranová  Patronkou ZatlankaFilmu je Nina Nováková.   Plakát ZatlankaFilm 2014

ZatlankaFilm

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies