Projekt Prague Smart Accelerator

Název projektu: Pilotní ověření systému péče o talenty” na pražských základních a středních školách v rámci projektu "Prague Smart Accelerator“                 Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956   Cíl projektu: Ověření systémové podpory rozvoje nadání žáků na gymnáziu.   V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Gymnázium Na Zatlance zapojeno do programu “Pilotní ověření systému péče o talenty” na pražských základních a středních školách v rámci projektu "Prague Smart Accelerator“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956.

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři

Naše gymnázium zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies