Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

JA Czech

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


aktualni-informace

14. 06. 2021

Červnové vydání re:Geneze

Měsíc červen – měsíc, na který se všichni každoročně těšíme snad nejvíce. Letní prázdniny jsou za dveřmi a s nimi stejně tak i spousta volna a příjemných zážitků. Ale než se všichni na prázdniny někam rozutečeme, přináší Vám redakce re:GENEZE ještě jedno vydání. A nejde jen tak o nějaké vydání, je to vydání výroční! Oslavte s námi rok re:GENEZE a začtěte se do stránek plných inspirace, emocí a kreativity!

re:Geneze »

 

08. 06. 2021

Školská rada - kandidáti

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí (zletilí) studenti, staňte se kandidáty do školské rady. Stačí jen vyplnit přiložený dotazník do pátku 18.6.2021.

Kandidovat mohou: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí studenti (kromě současných 4. ročníků)

Volby do školské rady proběhnou on-line formou na konci července - o přesném termínu budete informováni 30 dní předem.

co je to školská rada?

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY - PŘIHLÁŠKA »

 

21. 05. 2021

Výsledky přijímacího řízení 2021

Konečné a potvrzené výsledky přijímacího řízení jsou platné k pátku 21. 5.

Informace o přijatých uchazečích a poučení o zápisovém lístku naleznete na našich webových stránkách a ve vestibulu školy.

Blahopřejeme úspěšných uchazečům a držíme palce všem ostatním.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK je možné odevzdávat od pondělí 24.5..
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ k osobnímu vyzvednutí pouze v pondělí 24.5. od 16. do 18. hod. Nevyzvednutá rozhodnutí odešleme následující den poštou.
ODVOLÁNÍ je možné podávat až po obdržení rozhodnutí.

výsledky přijímacího řízení 20.5.2021 »

 

21. 05. 2021

Obnovení prezenční výuky

24.5. bude obnovena prezenční výuka 1. až 3. ročníků. Z důvodu souběhu s maturitními zkouškami a náhradním termínem přijímacích zkoušek bude rozvrh upraven (24.5. – 4.6).

V pondělí 24.5. V 8:00 bude probíhat testování studentů na COVID 19 antigenními testy SEJOY v učebnách. Testování se provádí 1 x týdně.

Test je možné nahradit vlastním AG testem nebo PCR testem provedeným certifikovaným zařízením (potvrzení předložíte třídnímu učiteli). Test je možné nahradit potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci covid v posledních 180 dnech.

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech školy. Zároveň připomínáme nutnost častého mytí a dezinfikování rukou a udržování rozestupů v rámci možností.

 

03. 05. 2021

Informace pro uchazeče o studium

Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 3.5.2021 a úterý 4.5.2021. Pozvánky k přijímací zkoušce škola rozeslala v souladu s legislativou 15.4.2021.

Prezence k přijímacím zkouškám probíhá v pondělí i v úterý od 7:00 do 8:10 (spodní vchod - uchazeči ŠVP1 a horní vchod uchazeči ALT)

upozornění na MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
Osobní přítomnost na přijímacích zkouškách bude umožněna pouze uchazečům, kteří:

  • doloží při prezenci DOKLAD NEGATIVNÍHO VÝSLEDKU preventivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky
  • doloží potvrzení o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prodělání nemoci neuplynulo více než 90 dní

  • V den přijímacích zkoušek Gymnázium Na Zatlance testy z organizačních, časových a kapacitních důvodů neprovádí.

    Více informací o ochraně zdraví a preventivních opatření proti šíření viru COVID 19 naleznete v příloze

    informace - opatření pro ochranu zdraví »

     

03. 05. 2021

Pražské kolo SOČ - úspěch studentů GNZ

26. 4. se konaly obhajoby SOČ v pražském kole. Naši studenti si vedli skvěle: Ema Joudalová - 1. místo v oboru Zdravotnictví, Martin Kubíče - 1. místo v oboru Stavitelství a architektura, Oliver Bukovianský - 2. místo v oboru Matematika a statistika, Adéla Kašparová - 3. místo v oboru Stavitelství a architektura, Alžběta Žilková - 5. místo v oboru Zdravotnictví. Všem účastníkům pražského kola gratulujeme, děkujeme za reprezentaci GNZ a postupujícím do celostátního kola držíme palce!

 

02. 05. 2021

Květnové vydání re:Geneze

Květen, pro mnohé z nás vidina vysvobození ze stejnosti a všednosti posledních měsíců. Počasí, které možná ovlivňuje v poslední době svět více než dřív, se snad už také umoudří a toto vytoužené roční období najde i přes všechny nepříjemnosti svoje místo v letošním roce. Stejně tak jako naše re:Geneze! Za celou redakci doporučujeme vzít si následující řádky někam do přírody, protože, jak už to tak v máji bývá, pod rozkvetlou třešní se čte přece nejlépe.

re:Geneze »

 

29. 04. 2021

Chemická olympiáda – #coronaedition

Do řešení úloh letošního ročníku chemické olympiády se v kategoriích A, B a C zapojili také studenti Zatlanky. Ve všech třech kategoriích se naši studenti probojovali do krajského kola soutěže (Alina Basyrova – 45. místo v kat. C, Karolína Schneiderová – 7. místo v kat. B). Matyáš Bílek reprezentoval Zatlanku dokonce v celostátním kole této soutěže (46. místo v kat. A). Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

 

starší aktuality »


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup