Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The Duke of Edinburgh's Award

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


aktualni-informace

17. 09. 2020

Roušky na Zatlance - aktualizace 18.9.

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol.
Výjimku mají vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Též je zavedena povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy pro veškeré návštěvy školy, uchazeče o nostrifikační zkoušky a zákonné zástupce studentů.

 

11. 09. 2020

Třídní schůzky 1. ročníků - středa 16.9.

Zveme rodiče 1. ročníků ŠVP-1 na středu 16. září v 17:30 hodin. Setkáte se s vedením školy a třídními učiteli, dozvíte se základní informace o podmínkách a organizaci studia, o plánovaných akcích a zhodnotíme společně úvodní kurz.

Třídní schůzky pro rodiče studentů 1.L (L. Soukupová) jsou zrušeny. O náhradním termínu schůzek vás budeme informovat.


Vážení rodiče, prosíme vás o zaplacení příspěvku do fondu Spolku přátel Gymnázia Na Zatlance. Částku 700,- Kč uhraďte, prosím na účet 125190389/0800. (Důležitá je zpráva pro příjemce, do které napište třídu a jméno studenta).

 

24. 08. 2020

Vítáme studenty v novém školním roce

V úterý 1.9.2020 v 8:00 se těšíme na setkání s prvními ročníky i na opětovné shledání s ostatními studenty Gymnázia Na Zatlance. Přejeme Vám úspěšný vstup do studia a do nového školního roku 2020 - 2021.

základní hygienická opatření ke koronaviru »

 

24. 08. 2020

Zatlaják 2020 - základní informace

Základní informace a přihláška na úvodní soustředění 1. ročníků 2.9. - 7.9.

Informace budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.
... vybavení na kurz, pokyny k platbě, odjezdové informace (od 27.8.) ... atd

Zatlaják 2020 nejen odjezdové informace »

 

21. 08. 2020

Zatlanka přeje krásné prázdniny

Gymnázium Na Zatlance přeje studentům, rodičům a vyučujícím příjemné prožití letních dnů. Budova školy bude od 29.6. do 25.8. uzavřena. Úřední hodiny kanceláře školy po dobu letních prázdnin budou po a st od 8:00 do 14:00.

Hezké léto a pevné zdraví přeje Zatlanka.

 

21. 08. 2020

Zatlaják 2020 - odjezdové informace

Odjezd na kurz proběhne ve středu 2.9. v 9:00. Sledujte instrukce k odjezdu - budou průběžně aktualizovány. Autobusy odjíždí z ulice Kutvirtova (metro Radlická).
Při odjezdu je nutné odevzdat rozšířenou bezinfekčnost - COVID
Nezapomeňte teplé a náhradní oblečení + obuv pro případ deště.

odjezdové informace + prohlášení rodičů »

 

14. 07. 2020

Doplňování na volná místa v budoucím 1. ročníku je ukončeno

Doplňování na volná místa v budoucím 1. ročníku je ukončeno. 79-41-K/41 – ŠVP Objevovat a rozvíjet V přijímacím řízení bylo původně přijato 122 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 79 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 139. až 140. místě. K 13. červenci 2020 je evidováno 90 zápisových lístků, kapacita je naplněna. 79-41-K/41 – ŠVP ALT V přijímacím řízení bylo původně přijato 35 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 27 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí byli přijati 3 uchazeči, poslední přijatý se umístil na 40 až 41. místě. K 13. červenci 2020 je evidováno 30 zápisových lístků, kapacita je naplněna. V Praze 13. července 2020 Mgr. Jitka Kmentová,ředitelka školy

Doplňování na volná místa v budoucím 1. ročníku je ukončeno »

 

23. 06. 2020

Výsledky přijímacího řízení 2020

OBJEVOVAT A ROZVÍJET - výsledky
ALT - výsledky

Druhé kolo přijímacích zkoušek Gymnázium Na Zatlance vypisovat nebude.
Zápisové lístky lze odevzdávat v sekretariátu školy od středy 17.6. každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin. Ve středu též od 17:00 do 18:00.
Rozhodnutí o nepřijetí, budou odeslána doporučeným dopisem na adresu zákonných zástupců uchazečů nebo datovou schránkou.
Přestože uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, může ředitel školy dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b správního řádu.

výsledky a důležité informace pro přijaté i nepřijaté »

 

starší aktuality »


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup