20.4.2011

3V - Vědě a výzkumu vstříc

V roce 2010 jsme se stali pilotní školou projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty a spolupráci mezi SŠ a VŠ a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci.
Téma, na kterém pracují naši studenti, se týká vlivu vnějších faktorů na půdu.

Projekt přispěl k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytváření didaktických materiálů pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl přihlášen v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky.

3V - Vědě a výzkumu vstříc

Aktuality
Aktuality

Archiv

Naši partneři
Naši partneři